Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bina Bilgisi YAP 205 3 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator AHMET CELAL APAY
Course Lecturers
Course Assistants Arş.Gör.Tahir AKGÜL
Course Category
Course Objective Bina yapılarını sınıflandırma, mekânları yönlendirme, boyutlandırma, ilişkilendirme, aydınlatma ve iklimlendirilmesine ilişkin bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır.
Course Content Bina sınıflandırılması. Bina tasarımında insan ve eşya ölçülerinin önemi, eşyaların şekil ve boyutları. Bina yerleşim ve yönlendirilmesine ilişkin bilgiler. Mekanların yönlendirilmesi, boyutlandırılması, ilişkilendirilmesi, aydınlatılması ve iklimlendirilmesine ilişkin bilgi ve yaklaşımlar. Bina projelerinin tasarlanmasına ilişkin esaslar. Bina elemanlarının boyutsal ve fonksiyonel özellikleri konularını içermektedir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bina tasarımında kullanılan insan ve eşya boyutlarını açıklayabilir. Soru-Cevap, Proje Temelli Öğrenme , Anlatım, Proje / Tasarım, Sınav ,
2 Bina yapılarını sınıflandırabilir Anlatım, Proje Temelli Öğrenme , Soru-Cevap, Sınav , Proje / Tasarım,
3 Bina yerleşim ve yönlendirilmesine ilişkin bilgileri açıklayabilir. Anlatım, Proje Temelli Öğrenme , Soru-Cevap, Sınav , Proje / Tasarım,
4 Bina elemanlarının boyutsal ve fonksiyonel özelliklerini açıklayabilir. Soru-Cevap, Proje Temelli Öğrenme , Anlatım, Proje / Tasarım, Sınav ,
5 Mekânların yönlendirilmesi, boyutlandırılmasını, ilişkilendirilmesi, aydınlatılması ve iklimlendirilmesine ilişkin bilgi ve yaklaşımları açıklayabilir. Soru-Cevap, Proje Temelli Öğrenme , Anlatım, Proje / Tasarım, Sınav ,
6 Bina projelerinin tasarlanmasına ilişkin esasları açıklayabilir. Anlatım, Proje Temelli Öğrenme , Soru-Cevap, Sınav , Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bina sınıflandırılması
2 Bina tasarımında insan ve eşya ölçülerinin önemi
3 Bina tasarımında eşyaların şekil ve boyutları.
4 Mekanların yönlendirilmesi
5 Mekanların boyutlandırılması
6 Mekanların ilişkilendirilmesi
7 Mekanların aydınlatılması
8 Mekanların iklimlendirilmesine ilişkin bilgi ve yaklaşımlar
9 ARASINAV
10 Bina projelerinin tasarlanmasına ilişkin esaslar
11 Bina projelerinin tasarlanmasına ilişkin esaslar
12 Bina projelerinin tasarlanması
13 Bina projelerinin tasarlanması
14 Bina elemanlarının boyutsal ve fonksiyonel özellikleri
Resources
Course Notes Şükrü Şumnu; “Bina Tasarım İlkeleri”, Ders Kitabı, SAU Yayınları
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yapı teknolojileri alanındaki teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek. X
2 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, yapı teknolojileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek. X
3 Yapı teknolojileri alanında, tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan projeleri okumak, geliştirmek, uygulamak, denetlemek ve kontrolörlük yapabilmek. X
4 Yapı teknolojileri alanında yer alan deneysel çalışmaları ve arazi uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan deneyleri ve arazi uygulamalarını denetlemek ve kontrol edebilmek. X
5 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek. X
6 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek. X
7 Yapı sisteminin uygulamasına yönelik olarak yer belirleme (ölçme), kazı ve dolgu işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan işlemleri denetleme ve kontrol edebilmek. X
8 Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler ile bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak. X
9 Yapı teknolojileri alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak. X
11 Yapı teknolojileri alanında girişimci, rekabetçi, yönetici ve sosyal olmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 2 2
Final 1 5 5
Total Workload 61
Total Workload / 25 (Hours) 2.44
dersAKTSKredisi 2