Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bilgisayar Destekli Mimari Tasarima Giriş YAP 207 3 2 + 2 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. METİN İPEK
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective İşletim sistemi ve çizim paket programının özelliklerinin kavranması, paket programı kullanarak geometrik çizimlerin yapılması, paket programı kullanarak ölçülendirme işlemleri, yazı ve tarama işlemleri, tasarlanmış basit yapı proje ve detaylarının çizilmesi, yazıcı/çiziciden çıktı alınması.
Course Content Sistemin tanımı, çizim paket programını kullanarak geometrik çizimler, ölçülendirilmeler, yazı işlemleri ve taramaların yapılması, tasarlanmış basit yapı projelerinin çizilmesi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İşletim sistemi ve çizim paket programının özelliklerini açıklayabilme Anlatım, Sınav ,
2 Paket programı kullanarak geometrik çizimleri yapabilme Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Anlatım, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Paket programı kullanarak ölçülendirme işlemlerini yapabilme Anlatım, Soru-Cevap, Ödev, Sınav ,
4 Paket programı kullanarak tasarlanmış basit yapı proje ve detaylarını çizebilme Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
5 Yazıcı/çiziciden çıktı alabilme Anlatım,
6 Paket programı kullanarak yazı ve tarama işlemlerini yapabilme Bireysel Çalışma, Anlatım, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sistemin tanımı, Çizim (draw) komutlarının tanıtılması
2 Çizim (draw) komutlarının tanıtılması
3 Çizim (draw) komutlarına yönelik örnek uygulamalar
4 Layer (katman) araç çubuğunun tanıtılması ve örnek uygulamalar
5 Nesne seçim yöntemlerinin tanıtılması ve örnek uygulamalar
6 Görüntü (zoom) komutlarının tanıtılması
7 Düzenleme (modify) komutlarının tanıtılması
8 Düzenleme (modify) komutlarına yönelik örnek uygulamalar
9 ARASINAV
10 Düzenleme (modify) komutlarına yönelik örnek uygulamalar
11 Düzenleme (modify) komutlarına yönelik örnek uygulamalar
12 Ölçülendirme (dimension) komutlarının tanıtılması ve örnek uygulamalar
13 Yazı (text) komutlarının tanıtılması ve örnek uygulamalar
14 Baskı (çıktı) menüsünün tanıtılması
Resources
Course Notes Ümit Kocabıcak, “AutoCAD 2007” Değişim yayınları
Course Resources [1] Arif Gök, Kadir Gök, “AutoCAD 2007” Seçkin yayınları
[2] Muammer NALBANT, “AutoCAD 2006 ile Çizim ve Tasarım/Herkes İçin”, Alfa Yayınları.
[3] Ahmet Nejat EKEBAŞ, “Temel AutoCAD 2004”, Seçkin Yayıncılık 2003
[4] Cihat AKIN “AutoCAD 2000 Kullanım Kılavuzu”, 2001.
[5] Muammer NALBANT, “AutoCAD 2000 ile Çizim Teknikleri ve Modelleme”, Beta Basım Yayım.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yapı teknolojileri alanındaki teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek. X
2 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, yapı teknolojileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek. X
3 Yapı teknolojileri alanında, tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan projeleri okumak, geliştirmek, uygulamak, denetlemek ve kontrolörlük yapabilmek. X
4 Yapı teknolojileri alanında yer alan deneysel çalışmaları ve arazi uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan deneyleri ve arazi uygulamalarını denetlemek ve kontrol edebilmek.
5 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek. X
6 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
7 Yapı sisteminin uygulamasına yönelik olarak yer belirleme (ölçme), kazı ve dolgu işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan işlemleri denetleme ve kontrol edebilmek. X
8 Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler ile bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak. X
9 Yapı teknolojileri alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. X
10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak.
11 Yapı teknolojileri alanında girişimci, rekabetçi, yönetici ve sosyal olmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
2. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 3 6
Ödev 2 4 8
Final 1 10 10
Total Workload 109
Total Workload / 25 (Hours) 4.36
dersAKTSKredisi 4