Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Öğretmenlik Uygulamasi TEF 402 8 2 + 6 5 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. AHMET ZENGİN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı, öğretmen adayı öğrencilerin uygulama yapacağı okulda öğrenme öğretme sürecinde gözlem uygulama ve değerlendirme yapmasını sağlamaktır.
Course Content Yıllık,günlük,ünite planlarının hazırlanması,atölye dersleri,seçilen okullarda uygulama yapılması ve uygulamaların değerlendirilmesi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Eğitim/öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde öğretmen adayından beklenen ve yapılması gereken etkinlikleri uygulamalı olarak yapma becerisini kazanır Anlatım, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yıllık plan örneğinin hazırlanması
2 Günlük plan örneğinin hazırlanması
3 Ünite planı örneğinin hazırlanması
4 Atölye dersi ve normal teknik bir ders için zümre toplantı örneğinin hazırlanması
5 Öğretmenler tarafından derslerde doldurulan “sınıf defteri” örneğ
6 Uygulama yapılan okullarda karşılaşılan problemlerin tespiti
7 Takip edilen dersle ilgili değerlendirme ve önerilerin sunulması
8 Uygulama okulunun değerlendirilmesi
9 Öğretmenlerin yaptıkları/karşılaştıkları diğer işlemlere ilişkin örnek işlemlerin hazırlanması
10 Öğretmenlerin yaptıkları/karşılaştıkları diğer işlemlere ilişkin örnek işlemlerin hazırlanması
11 İki farklı konuda örnek ders anlatımı için ders notunun hazırlanması
12 İki farklı konuda örnek ders anlatımı için ders notunun hazırlanması
13 Örnek derslerle ilgili sınav sorularının hazırlanması
14 Hazırlanan soruların cevap anahtarının hazırlanması
Resources
Course Notes Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Rehberi
Course Resources MEB mevzuatı
Mesleki eğitim teknikleri
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yapı teknolojileri alanındaki teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek.
2 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, yapı teknolojileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek. X
3 Yapı teknolojileri alanında, tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan projeleri okumak, geliştirmek, uygulamak, denetlemek ve kontrolörlük yapabilmek.
4 Yapı teknolojileri alanında yer alan deneysel çalışmaları ve arazi uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan deneyleri ve arazi uygulamalarını denetlemek ve kontrol edebilmek.
5 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
6 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
7 Yapı sisteminin uygulamasına yönelik olarak yer belirleme (ölçme), kazı ve dolgu işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan işlemleri denetleme ve kontrol edebilmek.
8 Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler ile bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak.
9 Yapı teknolojileri alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak.
11 Yapı teknolojileri alanında girişimci, rekabetçi, yönetici ve sosyal olmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 97
1. Kısa Sınav 1
1. Ödev 1
2. Kısa Sınav 1
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 4 4
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Total Workload 115
Total Workload / 25 (Hours) 4.6
dersAKTSKredisi 5