Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EBB 305 5 2 + 2 3 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. AHMET KOLİP
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Eğitim teknolojisinin önemini kavrama, eğitim teknolojisini öğrenme ve öğretme yöntemleri ile uygulayabilme, eğitim teknolojisini anlayabilme, bilişim teknolojilerinin etkilerini kavrayabilme, ülkemizdeki ve dünyadaki uygulamalardan haberdar olma.
Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirmeye ilişkin kavramları tanımlayabilme. Öğretim teknolojisinin tarihsel gelişimini kavrayabilme. Öğretim teknolojisi ve sistem yaklaşımı ilişkisini açıklayabilme. Eğitim ortamlarında iletişimin önemini açıklayabilme. Eğitim ortamlarına ilişkin mesaj düzenleme ilkelerini sıralayabilme. Materyal geliştirirken göz önüne alınacak ilkeleri açıklayabilme. Temel materyal hazırlama yaklaşımlarını açıklayabilme. Sunum materyallerinin özelliklerini kavrayabilme. Sunum materyallerini özelliklerini göz önüne alarak geliştirebilme. Eğitim ortamlarında kullanılacak materyalleri sınıflayabilme. Eğitim ortamlarında kullanılacak materyalleri amaca göre geliştirebilme. Eğitimde bilgisayarın nasıl kullanıldığını açıklayabilme. Eğitim ortamlarında hazırlanan materyalleri süreç ve ürün açısından değerlendirebilme.
Course Content Öğretim Teknolojisi ile İlgili Kavramlar; Çeşitli Öğretim Teknolojilerinin Özellikleri; Öğretim Teknolojilerinin Öğretim Sürecindeki Yeri ve Kullanımı; Öğretim Teknolojileri Yoluyla Öğretim Gereçlerinin Geliştirilmesi: Çalışma yaprakları, Tepegöz saydamları, Slaytlar, Video gereçleri, Bilgisayar temelli gereçler; Eğitim Yazılımlarının İncelenmesi; Çeşitli Nitelikteki Öğretim Gereçlerinin Değerlendirilmesi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Uzaktan eğitimi tanımlar ve kullanılan teknolojileri ve yöntemleri söyler Soru-Cevap, Anlatım, Sınav ,
2 Geliştirilmiş materyalleri ölçütlere göre değerlendirir Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Anlatım, Bireysel Çalışma, Ödev, Sınav , Performans Görevi,
3 Öğretimde teknoloji, ortam, metaryal kavramlarını tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Amaca göre metaryal seçer ve kullanır Anlatım, Gösterip Yaptırma, Gösteri, Alıştırma ve Uygulama, Performans Görevi, Proje / Tasarım, Sınav , Ödev,
5 Klasik eğitim teknolojilerini ve özelliklerini karşılaştırır Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Sınav ,
6 Ortama göre materyal seçer, geliştirir ve kullanır Gösterip Yaptırma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Anlatım, Ödev, Sınav , Proje / Tasarım, Performans Görevi,
7 Modern eğitim teknolojilerini göze ve kulağa hitap edenler ve gösteri teknolojileri olarak sınıflandırır Benzetim, Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Sınav ,
8 Bilgisayar ve internetin tarihsel gelişimini ve özelliklerini analiz ederek yorumlar Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Benzetim, Sınav ,
9 Televizyonda eğitim programlarının yapım aşamalarını sıralar Benzetim, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Teknolojinin tanımı. Makine ve teknik, bilim ve teknik, organizasyon ve teknik, teknik operasyon ve teknik olay, teknik ve kültür, teknik ve toplum arsındaki ilişkiler [1] Sayfa 1-18
2 Eğitim, teknoloji ve eğitim teknolojisinin genel tanımları. Eğitim teknolojisi ve bilim arasındaki ilişki. Eğitim teknolojisinin ilgi alanları. [1] Sayfa 19-40
3 Eğitim teknolojisinin tarihsel gelişimi [1] Sayfa 41-58
4 Öğrenmenin tanımı. Öğrenme- öğretme kuramlarının eğitim teknolojisi ile ilişkisi. [1] Sayfa 59-90
5 Klasik eğitim teknolojilerinden karatahta, beyaz tahta, manyetik tahta, kumaş kaplı tahta, döner levha, kum tahtası ve bülten panosunun tanımları ve kullanımları [1] Sayfa 91-116
6 Klasik eğitim teknolojilerinden yazılı materyallerin, grafiklerin, model ve numunelerin, büyük ve küçük boy resimlerin, poster ve afişlerin, gazete kupürlerinin karton faaliyetlerinin, diyaromaların ve gezilerin tanımları ve materyallerin kullanımları [1] Sayfa 117-148
7 Modern eğitim teknolojilerinden göze ve kulağa hitap eden elektronik tahta, telefon, radyo, ses kasedi ve CD, teyp ve müzik seti, kaplama(laminasyon), fotoğraf makinesi(dijital ve klasik), pikap ve plak, VCD ve DVD lerin tanımları ve kullanımları [1] Sayfa 149-184
8 Modern eğitim teknolojilerinden gösteri teknolojileri olan slayt projektörleri ve slayt, tepegöz ve asetatlar, elmo, opak projektör, data projeksiyon, film şeritleri ve projektörü, LCD panelin tanımları ve kullanımları. [1] Sayfa 185-220
9 Bilgisayarın eğitim sistemi içinde kullanımı. Bilgisayarın tarihçesi. Bilgisayarın yapısı. Bilgisayarlı eğitimde etkili olan kuramlar. Bilgisayarın eğitimde kullanılma yöntemleri. Bilgisayar destekli öğretim(BDÖ) ve bilgisayar temelli öğretimin(BTÖ) tanı [1] Sayfa 221-254
10 ARASINAV
11 İnternetin tanımı ve tarihsel gelişimi. İnternetin temel özellikleri. İnternet ve eğitim uygulamaları [1] Sayfa 255-290
12 Televizyonun eğitim amaçlı nasıl kullanıldığı ve eğitim programlarını hazırlama yöntemleri [1] Sayfa 291-314
13 Uzaktan eğitimin tanımı, yöntemleri, tarihsel gelişimi ve kullanılan teknolojiler [1] Sayfa 315- 322
14 Hazırlanan materyallere yönelik değerlendirilme. Dersin genel değerlendirilmesi
Resources
Course Notes [1] İşman, Aytekin, (2005), Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. PEGEM- Sempati Yayınları.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yapı teknolojileri alanındaki teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek. X
2 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, yapı teknolojileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek.
3 Yapı teknolojileri alanında, tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan projeleri okumak, geliştirmek, uygulamak, denetlemek ve kontrolörlük yapabilmek.
4 Yapı teknolojileri alanında yer alan deneysel çalışmaları ve arazi uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan deneyleri ve arazi uygulamalarını denetlemek ve kontrol edebilmek.
5 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
6 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
7 Yapı sisteminin uygulamasına yönelik olarak yer belirleme (ölçme), kazı ve dolgu işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan işlemleri denetleme ve kontrol edebilmek.
8 Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler ile bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak.
9 Yapı teknolojileri alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak.
11 Yapı teknolojileri alanında girişimci, rekabetçi, yönetici ve sosyal olmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 3 3
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 3 3
Final 1 8 8
Total Workload 87
Total Workload / 25 (Hours) 3.48
dersAKTSKredisi 3