Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Araştirma ve Rapor Yazma Teknikleri TEF 221 3 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Yrd.Doç.Dr. MESUT DURAT
Course Lecturers
Course Assistants Bölüm Öğretim Üyeleri
Course Category
Course Objective Bilim, Bilgi, Bilim felsefesi kavramlarını; tanıtmak, Bilimsel araştırma yöntemleri ve çeşitlerini öğretmek, Kaynak tarama, veri toplama ve analiz etme becerilerini geliştirmek, Bilimsel araştırmaların sonuçlarını; rapora dönüştürmeyi kavratmak, Akademik yazım kuraları; çerçevesinde; lisans seviyesinde yıl içi projesi ve bitirme projesi tasarlayabilme ve bunu raporlayabilme becerisini kazandırmak
Course Content Bilgi ve bilim kavramı;, Bilimsel araştırmaların amaçları ve çeşitleri,
araştırma yöntemleri, araştırmaların planlanması, Veri toplama ve veri analizi, Anket tekniği, Bilimsel araştırma sonuçlarının rapora dönüştürülmesi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Hipotez, kuram, bilimsel yasa, olgu, gözlem, tümevarım, tümdengelim gibi temel bilimsel kavramları ifade eder Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Sınav , Sözlü Sınav,
2 Bilimsel araştırma sürecinde plan oluşturur Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Sınav , Sözlü Sınav,
3 Kaynak gösterme yöntemleri çerçevesinde Kaynakçayı yapılandırır Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
4 Bilgi ve bilim kavramlarını tanımlar Anlatım, Tartışma, Sınav ,
5 Bilimsel araştırma yaparken kütüphane, internet, laboratuar, görsel ve yazılı kaynakları en verimli şekilde nasıl kullanacağını belirler Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav, Performans Görevi,
6 Anket tekniğini veri toplamada etkin olarak geliştirir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav,
7 Bilimsel araştırmaları çıkartarak rapor eder.(Tez, makale, proje vb.) Anlatım, Tartışma, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bilim ve Bilgi kavramları, Bilimin amaçları [1] Sayfa 3-19
2 Bilimsel araştırmaların amaçları ve çeşitleri [1] Sayfa 23-29 [1] Sayfa 23-29
3 Araştırmaların planlanması [1] Sayfa 53- 55
4 Araştırmaların planlanması [1] Sayfa 55-68
5 Araştırma yöntemleri [1] Sayfa 69-76
6 Veri çeşitleri ve Veri kaynakları [1] Sayfa 81- 92
7 Veri toplama yöntemleri [1] Sayfa 93-96
8 Anket ve anket tekniği [1] Sayfa 97-116
9 Verilerin düzenlenmesi ve veri analizi [1] Sayfa 149-183
10 ARA SINAV
11 Tezin planlanması [1] Sayfa 245-248
12 Rapor yazma [1] Sayfa 249-255
13 Rapor yazma [1] Sayfa 249-255
14 Kaynak gösterme [1] Sayfa 258 271
Resources
Course Notes [1] Rauf Arıkan; Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma, Gazi Kitabevi<br>[2] Hamza AL; Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Sakarya Yayıncılık
Course Resources [3] Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yapı teknolojileri alanındaki teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek. X
2 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, yapı teknolojileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek. X
3 Yapı teknolojileri alanında, tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan projeleri okumak, geliştirmek, uygulamak, denetlemek ve kontrolörlük yapabilmek. X
4 Yapı teknolojileri alanında yer alan deneysel çalışmaları ve arazi uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan deneyleri ve arazi uygulamalarını denetlemek ve kontrol edebilmek. X
5 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek. X
6 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek. X
7 Yapı sisteminin uygulamasına yönelik olarak yer belirleme (ölçme), kazı ve dolgu işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan işlemleri denetleme ve kontrol edebilmek.
8 Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler ile bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak.
9 Yapı teknolojileri alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak. X
11 Yapı teknolojileri alanında girişimci, rekabetçi, yönetici ve sosyal olmak.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 4 4
Final 1 3 3
Total Workload 62
Total Workload / 25 (Hours) 2.48
dersAKTSKredisi 2