Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Okul Deneyimi I TEF 104 2 1 + 4 3 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. AHMET ZENGİN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı, öğretmen adayı öğrencilerin uygulama yapacağı okulu, öğrencileri, programı ve öğretmenleri genel olarak tanımasını sağlamak için gözlem ve görüşmelerde bulunmaktır
Course Content Ders planı hazırlanması,okulun örgütsel yapısının,işleyişinin anlaşılması,mesleki yasa ve yönetmeliklerin anlatılması
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Mesleği ile ilgili yasa ve yönetmelikleri karşılaştırır Anlatım, Örnek Olay, Ödev, Sınav ,
2 Okulun örgütsel yapısını, işleyişini ve öğretmenliği sistemli bir yaklaşımla sorgular Örnek Olay, Anlatım, Sınav , Ödev,
3 Konuda geçen temel ilke ve kavramları mantıksal bir tutarlılıkla ilişkilendirir Anlatım, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
4 Sınıf ortamında öğrencilerin sorulan sorulara dersin öğretmenin vermiş olduğu cevapları birbiriyle karşılaştırır Örnek Olay, Anlatım, Sınav , Ödev,
5 Verilen programa göre kendine uygun ders planı yapar Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
6 Sınıf içinde kullanılan ders materyallerini (araç,gereç ve yazılı materyaller) kullanım teknikleri açısından karşılaştırır Anlatım, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
7 Öğretmen adayı etkinliklerle ilgili hazırladığı raporların ilgili uygulama öğretmeni ile değerlendirir Anlatım, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dönem Planı
2 Öğretmenin Okuldaki Bir Günü
3 Öğrencinin Okuldaki Bir Günü
4 Bir Öğrencinin İncelenmesi
5 Öğretim Yöntemleri
6 Yan Branşınızda Öğretim Yöntemleri
7 Derslerin Gözlenmesi
8 Yan Branşınızda Derslerin Gözlenmesi
9 Dersin Yönetimi ve Sınıf Kontrolü-Soru Sormayı Gözlemleme
10 Okulda Araç-Gereç ve Yazılı Kaynaklar
11 Okul Müdürü ve Okul Kuralları
12 Okul ve Toplum
13 Mikroöğretim Teknikleri
14 Okul Deneyimi Çalışmalarının Değerlendirilmesi
Resources
Course Notes Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Rehberi
Course Resources MEB mevzuatı
Mesleki eğitim teknikleri
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yapı teknolojileri alanındaki teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek.
2 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, yapı teknolojileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek. X
3 Yapı teknolojileri alanında, tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan projeleri okumak, geliştirmek, uygulamak, denetlemek ve kontrolörlük yapabilmek.
4 Yapı teknolojileri alanında yer alan deneysel çalışmaları ve arazi uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan deneyleri ve arazi uygulamalarını denetlemek ve kontrol edebilmek.
5 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
6 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
7 Yapı sisteminin uygulamasına yönelik olarak yer belirleme (ölçme), kazı ve dolgu işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan işlemleri denetleme ve kontrol edebilmek.
8 Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler ile bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak.
9 Yapı teknolojileri alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak.
11 Yapı teknolojileri alanında girişimci, rekabetçi, yönetici ve sosyal olmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 97
1. Kısa Sınav 1
1. Ödev 1
2. Kısa Sınav 1
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 1 1
Ödev 1 2 2
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 1 1
Total Workload 68
Total Workload / 25 (Hours) 2.72
dersAKTSKredisi 3