Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sistem Analizi ve Kontrolü OTE 429 7 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ERGÜN NART
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı bölüm öğrencilerine mekatronik sistemlerin anazili ve konrolü için gerekli teorik bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.
Course Content Kontrol sistemleri, matematiksel modeller, Laplace dönüşümleri, stabilite gibi kontrol teorisi konularını içermektedir
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Açık devre transfer fonksiyonlarından yaklaşık DODE diagranımı çıkartabilir Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Ödev, Sınav ,
2 Kapalı devre transfer fonksiyonlarını bulur Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Ödev, Sınav ,
3 Analiz edilen sistem için uygun konrol stratejisini belirler Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Stabilite analizi için Root Locus metodunu uygular Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 Dış etkilere karşı hassasiyeti ve uygulanan methotları bilir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
6 Temel kontrol sistemlerini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
7 Kontrol sistemlerinin karakteristiklerini bilir Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
8 Diferansiyel denklemler için Laplace dönüşümlerini yapar Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Sınav , Ödev,
9 Kontrol sistemlerinin sınıflandırmasını yapar Soru-Cevap, Anlatım, Sözlü Sınav, Sınav ,
10 Lineer ve lineer olmayan kontrol sistemlerini bilir Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
11 Sistemlerin matematiksel modellerini kurar Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Ödev, Sınav ,
12 Durum-Değişken teknilerini bilir Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Ödev, Sınav ,
13 Kapalı devre konrol sistemleri için stabilite kriterlerini bilir Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
14 Açık ve kapalı devre konrol systemleri tanımlar Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Temel Kontrol Sistemleri
2 Lineer Kontrol Teorisi
3 Sistemlerin Matematiksel Modelleri
4 Laplace Dönüşümleri
5 Laplace Dönüşümleri
6 Kapalı devre transfer fonsiyonlarının Bulunması
7 Kontrol Stratejileri
8 Stabilite Kriterleri
9 Stabilite analizi için Root-Locus metodu
10 Ara Sınav
11 Bode Diagramları
12 Dış ekkilere karşı hassasiyet
13 Durum-uzay teknikleri
14 Fiziksel sistemler içim Durum-uzay modelleri
Resources
Course Notes Integrated Electrical and Electronic Engineering for Mechanical Engineering, Fraser C. And Milne J. , McGraw-Hill, 1994
Course Resources Feedback Control System, Van De Vegte J., Prentice Hall, 1994
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak X
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
5 Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
6 Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak X
7 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak X
8 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak X
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
11 Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 5
1. Ödev 20
1. Sözlü Sınav 10
2. Kısa Sınav 5
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 5 5
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 5 5
Total Workload 63
Total Workload / 25 (Hours) 2.52
dersAKTSKredisi 2