Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Taşit Hasar Analizi OTE 432 8 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Yrd.Doç.Dr. MURAT KAPSIZ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Kazalar sonucu oluşan hasarın tesbiti ve ilgili resmi işlemlerin öğrenilmesi
Course Content Kaza tutanaklarının düzenlenmesini, kaza yapmış taşıtta hasar gören parçaların ve maliyetin tespitini, sigorta işlemleri ile kaza rapor analizlerini kapsar
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kaza raporu hazırlama ve hasara yönelik bilirkişi işlemleriinin yapılması Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Taşıt kazaları, sınıflandırma
3 Kazalarda etkili faktörler, yaralanma mekanizması
4 Kaza raporu düzenleme, bilirkişilik
5 Yönetmelikler
6 Hasar tespiti, hasar analizi
7 İş analizi
8 Maliyet analizi
9 Ara sınav
10 Sigorta, yönetmelikler
11 Kaza oluş analizi
12 Rapor düzenleme
13 Örnek uygulamalar
14 Örnek uygulamalar
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
5 Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
6 Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak
7 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak
8 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
11 Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 1 3 3
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 5 5
Total Workload 62
Total Workload / 25 (Hours) 2.48
dersAKTSKredisi 2