Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Emisyon Kontrolü OTE 404 8 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. MURAT KARABEKTAŞ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Çevre sağlığı açısından önemli kirleticileri, motorlardan kaynaklanan emisyonları ve miktarlarını, ölçüm tekniklerini, katalitik dönüştürücülü, dönüştürücüsüz motorlarda emisyon miktarlarının kontrol edilmesi konularının öğretilmesi.
Course Content Bu ders, çevre sağlığı açısından önemli kirleticileri, motorlardan kaynaklanan emisyonları ve miktarlarını, ölçüm tekniklerini, katalitik dönüştürücülü, dönüştürücüsüz motorlarda emisyon miktarlarının kontrol edilmesi konularını kapsar.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Katalitik dönüştürücülerin çalışmasını açıklar ve durumunu değerlendirir Grup Çalışması, Gösteri, Anlatım, Ödev, Sınav ,
2 Motorlu taşıtlardan kaynaklanan kirletici emisyonları ve emisyonların oluşum unsurlarını tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
3 Motorlu taşıtların çevre kirletici kaynaklarını tespit ederek emisyon azaltıcı önlemleri değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Emisyon standartlarını tanımlar Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
5 Karışım oranı ve motor ayarlarının emisyon değerlerine etkilerini açıklar Grup Çalışması, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
6 İçten yanmalı motorların egzoz emisyon değerlerini test eder Anlatım, Deney / Laboratuvar, Gösterip Yaptırma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Motorlu taşıtlardaki kirletici emisyon kaynakları
2 Emisyon standartları
3 Motorlarda CO, CO2, NOx oluşum mekanizması
4 Motorlarda HC, SO2 duman ve partikül oluşum mekanizması
5 Motorlu taşıtlarda kullanılan yakıtların cinsi ve özellikleri
6 Emisyon azaltıcı sistemlerin kontrolü
7 Katalitik dönüştürücülerin çeşitleri, çalışma prensipleri
8 Katalitik dönüştürücülerin kontrolleri
9 Dizel motorlarda hava fazlalık katsayıları (Lambda değerleri) ve emisyon kontrolü ile ilişkisi
10 Ara sınav
11 Benzinli motorlarda hava fazlalık katsayıları (Lambda değerleri) ve emisyon kontrolü ile ilişkisi
12 Çevre kirletici kaynaklar
13 Emisyon azaltıcı önlemler
14 Katalitik dönüştürücülerin test edilmesi
Resources
Course Notes Kutlar A., Ergenemen M., Arslan H., Mutlu M. Taşıt egzozundan kaynaklanan kirleticiler. Birsen Yayınevi
Course Resources Borat O., Balcı M., Sürmen A. Hava kirlenmesi ve kontrol tekniği. Teknik Eğtim Vakfı Yayınları
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak X
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
5 Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
6 Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak X
7 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak X
8 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak X
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
11 Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 2 2
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 2 2
Total Workload 59
Total Workload / 25 (Hours) 2.36
dersAKTSKredisi 2