Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Hidrolik ve Pnömatik Sistemler OTE 427 7 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. VEDAT ARI
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Otomotiv-İş Makinalarında ve üretim proseslerinde kullanılan hidrolik ve pnömatik sistemleri tanıyarak, yeni tasarımlar yapabilir hale gelmek, mevcut tasarımlar üzerinde değişiklikler yapabilmek
Course Content Hidrolik ve Pnömatik Sistemlerin yapısı, çalışması ve uygulamaları, devre elemanlarını tanıma, valfleri yerlerine uygun bir şekilde kullanabilme, silindirleri projelere uygun yerleştirebilme, örnek projeleri kurgulayıp uygulayabilmek
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Hidrolik kontrol sistemleri hakkında genel birikime sahip olur Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
2 Hidrolik-Pnömatik Sistemlerde otomatik kontrol sistemlerini tanır ve kurgulayabilir Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Sınav , Ödev,
3 Hidrolik sistemlerde akışkan özelliklerini tanır ve anlar Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Sınav ,
4 Pnömatik sistem donanımlarını (pnömatik silindirler, pnömatik valfler, pnömatik pompalar vb.) tanır ve kullanabilir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
5 Küçük hidrolik-pnömatik sistem uygulamaları yapabilir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
6 Hareket ve denetim diyagramları; fonksiyon diyagramları, fonksiyon diyagramlarının kurulma becerilerine sahip olur Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Ödev, Sınav ,
7 Hidrolik sistem donanımlarını (hidrolik silindirler, hidrolik valfler, hidrolik pompalar vb.) tanır ve kullanımları hakkında bilgi sahibi olur Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
8 Hidrolik ve pnömatik sistem çizimlerinde kullanılan sembolleri kullanabilir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
9 Pnömatik kontrol sistemleri hakkında genel birikime sahip olur Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Genel bilgiler; hidrolik kontrol sistemleri
2 Hidrolik sistemlerde akışkan özellikleri
3 Hidrolik sistem donanımları ve özellikleri
4 Hidrolik silindirler, özellikleri ve kullanım alanları
5 Hidrolik pompalar, özellikleri ve kullanım alanları
6 Hidrolik valfler, özellikleri ve kullanım alanları
7 Hareket ve denetim diyagramları; fonksiyon diyagramları, fonksiyon diyagramlarının kurulması
8 Genel bilgiler; pnömatik kontrol sistemleri
9 Pnömatik silindirler - valfler, özellikleri ve kullanım alanları
10 Ara Sınav
11 Pnömatik sistemlerde zaman gecikitirme devreleri
12 Pnömatik sistemlerde otomatik kontrol devreleri
13 Hidrolik ve pnömatik sistem çiziminde kullanılan semboller
14 Küçük hidrolik-pnömatik sistem uygulamaları
Resources
Course Notes 1. Pneumatic, Peter Patient, MEB, 1994 <br>2. Hidrolik devre elemanları ve uygulama teknikleri, MMO,2001/192 <br>3. Pnömatik devre elemanları ve uygulama teknikleri, MMO,2001/293
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
5 Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
6 Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak X
7 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak
8 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
11 Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 95
1. Kısa Sınav 1
1. Ödev 2
2. Kısa Sınav 2
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 3 5 15
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 8 8
Total Workload 74
Total Workload / 25 (Hours) 2.96
dersAKTSKredisi 2