Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Mekatroniğin Temel Prensipleri OTE 327 5 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. İSMET ÇEVİK
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Makine Eğitimi öğrencilerine bilgisayar kontrollü makine ve işlemlerin tasarımında kullanılan bilimsel prensipler ve teknolojilerin öğretilmesi
Course Content Mekatroniğin Temel İlkeleri, Kullanım Alanları ve Kapsadığı Konular, Mekatronik Sistem Elemanları, Mekatronik Sistem Tasarımı, Otomasyon Sistemleri, Otomasyon- Mekatronik Gelişme Süreci.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Elektro-hidrolik ve pinomatik kontrol sistemleri tanımlar ve çalışma prensiplerini anlatır Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Sınav , Ödev,
2 Yarıiletken Elektronik elemanları tanımlar ve hesaplarının nasıl yapılacağını gösterir Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Ödev, Sınav ,
3 Mekatroniğin temel anlamını, Temel Lineer Devrelerini tanımlar ve analiz eder Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Dijital elektronik Devrelerini tanımlar. Gerçeklik tablolarının mantık devre indirgemelerini uygular Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Ödev, Sınav ,
5 Dijital kontrol nedir tanımlar. Z tranformlarını uygular Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Ödev, Sınav ,
6 İşlevsel Yükselticileri tanımlar, hesaplarının nasıl yapılacağını gösterir ve Temel sensörlerin çeşitlerini ve işlevlerini anlatır Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
7 Elektriksel hareketlendiricileri betimler ve çalışma prensiplerini anlatır, Hareket iletici temel mekanizmaları tanımlar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Ödev, Sınav ,
8 Sistem-zaman boyut analizinin matematiksel modelini uygular. Kontrol sistemlerinin transfer fonksiyonlarını formüle eder Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
9 Eşlenik Elektrik Devre Metotlarını uygular Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Ödev, Sınav ,
10 Mikro denetleyicilerin temel mimarileri betimler. Kullanım alanlarını tanımlar Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Sınav , Ödev,
11 Empedans Konseptini betimler Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
12 Açık ve kapalı kontrolün temel mantığını anlatır Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Ödev, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Mekatroniğine Giriş
2 Mekatronik Sistemler için Elektronik Komponentler_I
3 Mekatronik Sistemler için Elektronik Komponentler_II
4 Mekatronik Sistemler için Elektronik Komponentler_II
5 Sensörler
6 Electriksel Hareketlendiriciler
7 Hereket İletici Mekanizmalar
8 Electro-Pinomatik ve Electro-hidrolik Sistemler
9 Dijital Elektronik ve D/A,A/D çeviriciler
10 Ara Sınav
11 Mikrodenetleyiciler
12 Sürekli Kontrol Prensibi
13 Kontrol Sistem Modelleme
14 Dijital Kontrol Teknikleri
Resources
Course Notes Integrated Electrical and Electronic Engineering for Mechanical Engineers, McGraw-Hill, 1994
Course Resources Experimental Methods for Engineers , McGraw-Hill, 1994
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak X
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
5 Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
6 Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak X
7 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak X
8 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
11 Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 45
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 15
1. Sözlü Sınav 10
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 1 2 2
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 4 4
Final 1 5 5
Total Workload 62
Total Workload / 25 (Hours) 2.48
dersAKTSKredisi 2