Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Makina Elemanlari I MKE 301 5 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. İBRAHİM ÖZSERT
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Temel tasarım mantığını kazandırmak, değişik makine elemanlarının yapısal ve fonksiyonel özellikleri ve çalışma ilkelerine ilişkin temel bilgileri kazandırmak, mukavemet ilkeleri çerçevesinde makine elemanlarının tasarımı ve hesaplamalarında kullanılacak bağıntıları vermek ve uygulamalarda bulunmak
Course Content Tasarım İlkeleri, mukavemet bilgisi, bağlama elemanları, yaylar
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Makine elemanlarının yapısal ve fonksiyonel özelliklerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Makine elemanlarının fonksiyonel boyutlarını mukavemet ilkeleri çerçevesinde belirler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Makine elemanlarının tasarımında gerekli bilgileri araştırır, elde eder ve kullanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
4 Makine elemanlarını sınıflandırır ve kulanım yerlerini analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
5 Mukavemet ve malzeme bilgileri ile tasarım çalışmaları arasında analizler yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
6 Temel tasarım ilkelerini açıklar ve uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Tasarım ve Makina Elemanları
2 Mukavemet Bilgisi: Basit Gerilmeler
3 Bileşik Gerilmeler
4 Mukavemet Problemleri
5 Bağlama Elemanları
6 Perçinler
7 Perçin Hesaplamaları
8 Kaynaklı Bağlantılar
9 Kaynak Hesaplamaları
10 Ara Sınavı
11 Vidalar,Civatalar, Somunlar
12 Vida ve Civata Seçimi
13 Civatalı Bağlantı Hesaplamaları
14 Civatalı Mekanizma Hesaplamaları
Resources
Course Notes Özsert,İ., T. Makina Elemanları, Atatürk Üniv.Ziraat Fak. Ders Notu No: 131,Erzurum,1991
Course Resources 1.Bozacı,A. ve ark. Makine Elemanlarının projelendirilmesi, Çağlayan Kitabevi, 2001
2.Juvinal, R.,Fundamentals of Machine Component Design,John Wiley & Sons, 1983.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak X
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
5 Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
6 Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak X
7 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak
8 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
11 Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 5 5
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 94
Total Workload / 25 (Hours) 3.76
dersAKTSKredisi 4