Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Iş Makinalari OTE 325 5 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. İBRAHİM ÖZSERT
Course Lecturers
Course Assistants Prof.Dr. İbrahim ÖZSERT
Course Category
Course Objective İş makinalarının genel özellikleri, yapısal ve fonksiyonel donanımları, mekaniği, işletme karakteristikleri ve iş başarıları yönünden tanıtılması
Course Content iş makinalarının Genel Özellikleri ve Donanımları, İş Makinaları Mekaniği, Değişik İş makinaları, Maliyet Hesapları
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Konuya ilişkin eğitim materyallerini geliştirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 İş makinalarında maliyet hesaplamalarını uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Değişik iş makinalarının yapısal ve fonksiyonel özelliklerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 İş makinalarının temel donanımlarını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 İş makinalarının çalışma koşullarını analiz eder ve iş başarılarını hesaplar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Toprak- makine ilişkileri yönünden gerekli bilgileri açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 İş Makinalarının Genel Özellikleri
3 İş Makinalarında Kullanılan Motorlar ve Güç Aktarma Elemanları
4 İş Makinaları Dümenleme,Frenleme ve Komuta Donanımları
5 İş Makinaları Mekaniği
6 Ripperler, Dozerler
7 Skreyperler, Greyderler
8 Ekskavatörler
9 Trençerler, Yükleyiciler
10 Ara Sınavı
11 Zemin Sıkıştırma Makinaları, Hafif Tesviye Makinaları
12 Taş, Ağaç Sökme ve Materyal Taşıma Makinaları
13 İş Makinaları Maliyet Unsurları
14 İş Makinaları Maliyet Hesabı
Resources
Course Notes Erdoğan,D. ve ark., Meliorasyon Makinaları, Ankara Ü. Z:F. Yayın No:1519, Ankara, 2001
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak X
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
5 Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
6 Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak X
7 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak
8 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
11 Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 1 2 2
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 4 4
Final 1 5 5
Total Workload 62
Total Workload / 25 (Hours) 2.48
dersAKTSKredisi 2