Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Teknik Resim I MKE 101 1 2 + 2 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Yrd.Doç.Dr. MESUT DURAT
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Teknik resim araç ve gereçlerinin kullanımı, geometrik çizimler, izdüşümler, görünüş çıkarma, kesit alma, kroki çıkarma, ölçeklendirme ve ölçülendirme, perspektif resim çizimi, yüzey kalitesi ve toleranslar, yapım resimleri çizimi ve okunması, gerçek büyüklüklerinin bulunması, arakesit ve delme noktalarının bulunması ile ilgili bilgi ve becerilerin öğrenciye kazandırılması

Course Content

Geometrik çizimler, İzdüşümler, Görünüş çıkarma, Kesit alma, Ölçeklendirme ve Ölçülendirme, Perspektif resimler, Yüzey Kalitesi, Toleranslar, Yapım resimleri, Arakesitler

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Makine elemanlarının perspektif resimlerinin nasıl çizilebileceğini gösterir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
2 Herhangi bir işleme tabi tutulan makine elemanları ile ilgili gerekli yüzey işleme işaretlerinin nasıl yapılacağını gösterir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
3 Makine elemanlarının teknik resim kurallarına göre nasıl ölçülendirebileceğini gösterir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
4 Makine elemanlarının gerekli kroki çizimlerinin nasıl yapılacağını gösterir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
5 Makine elemanlarının gerekli kesit görünüşlerini elde edebilir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
6 Teknik resim araç ve gereçlerini tanımlar ve bunları kullanarak tüm geometrik çizimlerin nasıl yapılacağını gösterir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
7 Birbiri ile ilişkili makine parçalarının alıştırılmasında gerekli boyut, şekil ve konum toleranslarının nasıl verilebileceğini gösterir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
8 Makine elemanlarının görünüşlerinin nasıl çıkarılabileceğini gösterir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
9 Makine parçalarının ve her türlü geometrik şeklin değişik izdüşüm düzlemlerine göre izdüşümlerinin nasıl yapılacağını gösterir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Teknik resim araç ve gereçlerinin tanıtılması ve kullanımı
2 Geometrik çizimler
3 Nokta, doğru, ve düzlemlerin izdüşümleri, izdüşümler
4 Görünüş çıkarma
5 Görünüş çıkarma
6 Görünüş çıkarma
7 Kesit alma
8 Ölçekler ve Ölçülendirme
9 Perspektif resimler
10 Yüzey kalitesi ve Boyut Toleransları
11 Ara Sınav
12 Şekil ve Konum Toleransları, Yapım resimlerinin çizimi ve okunması
13 Yapım resimlerinin çizimi ve okunması
14 Delme noktaları ve arakesitler, kesit parçalarının yapım resimleri
Resources
Course Notes
Course Resources

[1] Şen, İ. Z., Özçilingir, N., Teknik Resim,. Deha Yayınları
[2] Başak, H., "Teknik Resim". Seçkin Yayınları

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak
1 Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak X
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
5 Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
5 Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
6 Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak X
7 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak X
7 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak
8 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak
8 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak X
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
11 Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak X
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 20 20
Final 1 6 6
Total Workload 112
Total Workload / 25 (Hours) 4.48
dersAKTSKredisi 4