Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bilim Tarihi TEF 226 4 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. RAMAZAN KAYIKCI
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bilim nedir sorusuna cevap vermek amacıyla eski uygarlıklardan başlayarak günümüze gelen bilim tarihinin gelişimini açıklamak
Course Content Bilim nedir? Bilimin kaynakları nelerdir? Eski uygarlıklarda başlayarak günümüze bilimin gelişimine katkıda bulunan uygarlıkları, çağ açan bilim adamlarını tanıtmak.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bilim nedir? Bilimin kaynakları nelerdir? Eski uygarlıklarda başlayarak günümüze bilimin gelişimine katkıda bulunan uygarlıkları, çağ açan bilim adamlarını tanıtmak. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bilim nedir? Bilimsel Çalışma Adımları, Bilimin kaynakları.
2 Bilimin Doğuşu, Bilimin Tarih Öncesi
3 İlk Çağ Uygarlıklarında Bilim
4 Eski Yunan ve Roma´da bilim
5 Eski Çin´de bilim, Hindistan´da bilim
6 İslam Medeniyetinde bilim
7 Roma ve Ortaçağ´da bilim
8 Rönesanstan sonra bilim
9 On sekizinci yüzyılda bilim
10 On dokuzuncu yüzyılda bilim - I
11 On dokuzuncu yüzyılda bilim - II
12 Yirminci yüzyılda bilim I
13 Yirminci yüzyılda bilim II
14 Günümüzde ve Gelecekteki bilim
Resources
Course Notes [1] Bilim tarihi ders sunuları
Course Resources 1. Colin A.Ronan, Bilim Tarihi Dünya Kültürlerinde Bilimin Tarihi ve Gelişmesi, TÜBİTAK Yayınları, Akademik Dizi I, Ankara, 2003.
2. Cemal Yıldırım, Bilim Tarihi, 1997, Remzi Kitabevi
3. Prof. Dr. Şafak Ural, Bilim Tarihi, III C., İstanbul, 1995.
4. Aleksandre Koyre, Yeniçağ Biliminin Doğuşu, Ankara, 1995.
5. Thomas Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı, (Çev. Nilüfer Kuyaş), İstanbul, 1989.
6. Prof. Dr. Aydın SAYILI, Mısırlılarda ve Mezopotamyalılarda Matematik Astronomi ve Tıp, Ankara, 1966.
7. http://www.bilimtarihi.gen.tr
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak X
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
5 Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
6 Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak
7 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak
8 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
11 Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 1 16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 4 4
Ödev 1 3 3
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 5 5
Total Workload 44
Total Workload / 25 (Hours) 1.76
dersAKTSKredisi 2