Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Avrupa Birliği-Türkiye Ilişkileri TEF 224 4 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi GÖKHAN ERGEN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Avrupa birliği ve Türkiye ilişkilerinin tarihi, müzakere süreçleri ve üyelik kapsamı etkilerinin ülkemiz açısından değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Course Content Avrupa ve Türkiye tarihi, AB tarihi, üye ülkeler, Türk tarihi ve AB sürecinde Türkiye, müzakere ve anlaşmalar, üyelikler ve etkileri
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 AB projesinin Türkiyenin diğer ülkelerle ilişkilerinde model olacak dinamiklere sahip olup olmadığının analizi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Türkiye-AB ilişkilerinin nasıl sağlıklı bir şekilde yürütülebileceğinin analizi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 ABnin dünya politikasında nasıl bir konuma sahip olduğunun ve bunun Türkiyenin dış politikası açısından ne anlam ifade ettiğinin analiz Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Türkiyenin AB ile ilişkilerinde yaşanan problemlerin analizi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Türkiyenin üye olmak istediği ABnin nasıl bir teşkilat yapısına sahip olduğunun öğrenilmesi, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Avrupa Birliğine Genel Bakış, Nasıl bir birlik, Üyeleri,Temel Anlaşmaları
2 Avrupa Birliğinin Dünyadaki Ekonomik ve Siyasi Yeri
3 Avrupa Birliğinin Doğuşu
4 Avrupa Birliğinin Gelişimi, 1950li, 60lı, 1970li ve 80li Yıllar
5 Avrupa Birliğinin Gelişimi,1990lı ve 2000li Yıllar
6 ABnin Kurumları, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi, AB Konseyi
7 ABnin Kurumları, Avrupa Komisyonu, AB Mahkemesi
8 ABnin Kurumları,AB Sayıştayı,Avrupa Merkez Bankası,Danışma Organları
9 ARASINAV
10 ABnin Ortak Politikaları,Ortak Ekonomi ve Para Politikası,Ortak Dış ve Güvenlik Politikası,Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası
11 AB-Türkiye İlişkilerinin Temel Dinamikleri,Genel Çerçeve,AB-Türkiye İlişkilerinin Gelişimi-I,1999 Helsinki Zirvesine Kadar
12 AB-Türkiye İlişkilerinin Gelişimi-II,1999 Helsinki Zirvesi Sonrası
13 Türkiyede AB Algılaması
14 AB Ülkelerinde Türkiye Algılaması
Resources
Course Notes
Course Resources Desmond Dinan, Avrupa Birliği Ansiklopedisi (2 Cilt), Kitap Yayınevi, 2005
Kamuran Reçber, Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri, Aktüel Yayınları, 2004
Mehmet Ali Bulut, Avrupa Birliği Nedir? Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri, Vipajans Yayınları, 2005
Suavi Kemal Yazgıç, Avrupa Birliği, İnsan Yayınları, 2005
Turgay Uzun/ Serap Uzun, Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye Siyasal, Ekonomik ve Toplumsal Dönüşüm, Sorunlar Tartışmalar, Seçkin Yayıncılık 2004
Abdullah Özkan, Küreselleşme ve Avrupa Birliği ile Bütünleşme Sürecinde Türkiye, Tasam Publications 2004
Nurettin Bilici, Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri, Seçkin Yayıncılık 2004
Yalçın Akdoğan, Kırk Yıllık Düş Avrupa Birliği´nin Siyasal Geleceği ve Türkiye, Alfa Yayinlari 2004
Avrasya Dosyası, Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri, Yaz 2004-Sayı 2 Cilt: 10 ASAM
İrfan Kaya Ülger, Avrupa Birliği´nin ABC´si, Sinemis Yayınları 2003
Jean Bauberot, Avrupa Birliği Ülkelerinde Dinler ve Laiklik, Ufuk Kitapları 2003
Murat Belge, Yaklaştıkça Uzaklaşıyor mu? / Avrupa Birliği ve Türkiye, Birikim YayınlarI 2003
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
5 Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
6 Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak
7 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak
8 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
11 Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 1 16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 1 3 3
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 5 5
Total Workload 43
Total Workload / 25 (Hours) 1.72
dersAKTSKredisi 2