Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Özel Öğretim Yöntemleri II TEF 403 7 2 + 2 3 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. AHMET KOLİP
Course Lecturers
Course Assistants -
Course Category
Course Objective Mesleki-teknik öğretmenlik konu alanlarında kullanılabilecek öğrenme-öğretme yaklaşımları, kuramları, öğrenme-öğretme stratejileri, yöntem ve tekniklerini tanımak ve uygulamak. Belirli kuram ve modellere göre mesleki-teknik dersleri planlamak, yürütmek ve değerlendirmek.
Course Content Öğrenme-öğretme yaklaşımları, kuramları, stratejileri, yöntem ve teknikler ve bunların mesleki-teknik konu alanında öğrenme-öğretme süreçleri tasarımının strateji, yöntem ve tekniklerin seçimi ve öğretimi değerlendirme metodlarının geliştirilerek kullanılması ve uygulanması.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Mesleki ve teknik alanlarda öğrenme ve öğretme metotlarını açıklar ve uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Sözlü Sınav, Ödev,
2 Mesleki ve teknik eğitim-öğretim teknolojilerini kullanır Grup Çalışması, Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Soru-Cevap, Örnek Olay, Anlatım, Beyin Fırtınası, Proje / Tasarım, Ödev, Sözlü Sınav,
3 Çeşitli soru hazırlama tekniklerini kullanır Beyin Fırtınası, Anlatım, Örnek Olay, Problem Çözme, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
4 Gerekli ders materyali planlar, hazırlar ve herhangi bir konu ile birlikte uygular Grup Çalışması, Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Soru-Cevap, Örnek Olay, Problem Çözme, Anlatım, Beyin Fırtınası, Proje / Tasarım, Ödev, Sözlü Sınav, Portfolyo,
5 Ders planı, Ünite planı, Proje ünite planı, Blok zamanlı ünite planlarını açık bir şekilde belirtir Örnek Olay, Beyin Fırtınası, Anlatım, Problem Çözme, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Sözlü Sınav, Ödev, Portfolyo, Proje / Tasarım,
6 Mesleki ve teknik konularla ilgili yapılmış çalışmaları karşılaştırmalı olarak değerlendirir Beyin Fırtınası, Anlatım, Örnek Olay, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
7 Sunum ilkelerini göz önüne alarak sunu hazırlayabilir, hazırlanan sunumları sunar Grup Çalışması, Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Soru-Cevap, Örnek Olay, Anlatım, Beyin Fırtınası, Proje / Tasarım, Ödev, Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Özel Öğretim Yöntemleri-II İle İlgili Genel Bilgiler (Giriş)
2 Fen Bilimler Öğretim Teknolojisi
3 Eğitim Programlarında Bir Öğretim disiplini Olarak Biyoloji
4 Sosyal Bilimler Öğretim Teknolojisi
5 Eğitim Programlarında Bir Öğretim disiplini Olarak Coğrafya
6 Yabancı Dil Öğretim Teknolojisi (Genel Bilgiler ve Çeşitli Öğretim Parametreleri)
7 Okulöncesi Eğitimde Öğretim Teknolojisi (Genel bilgiler)
8 Okulöncesi Eğitimde Öğretim Teknolojisi (Çeşitli öğretim parametreleri)
9 VİZE YOKLAMASI
10 Mesleki ve Teknik Eğitim-Öğretim Teknolojileri
11 Özel Öğretim Teknolojiler Uygulama -I
12 Özel Öğretim Teknolojiler Uygulama -II
13 Bilgisayar ve İnternet destekli Öğretim Teknolojisi (Teori-uygulama)
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes Prof.Dr. Cevat ALKAN, “Özel Öğretim Yöntemleri”, 3. Baskı 2005
Course Resources İnternetteki çeşitli eğitim siteleri
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak X
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
5 Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
6 Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak X
7 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak X
8 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak X
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
11 Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 45
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
1. Sözlü Sınav 15
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 8 8
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 5 5
Sözlü Sınav 1 3 3
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 2 2
Final 1 10 10
Total Workload 86
Total Workload / 25 (Hours) 3.44
dersAKTSKredisi 3