Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sinif Yönetimi EBB 322 6 2 + 2 3 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. OSMAN TİTREK
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective ÖĞRENCİLERE SINIF YÖNETİMİNİN TEMEL KAVRAM VE UNSURLARINI ÖĞRETMEK
Course Content SINIF ORGANİZASYONUNU SAĞLAYARAK SINIF ORTAMINDA SINIF İÇİ İLETİŞİMİN OLUŞMASI VE İSTENMEYEN DAVRANIŞLARIN ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE YETERLİLİĞE SAHİP OLMA
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 SINIF İÇİNDE ZAMAN KULLANIMINI UYGULAMA Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Sınav ,
2 OLUMLU ÖĞRENME ORTAMINI NASIL OLUŞTURACAĞINI TARTIŞMA Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
3 SINIF İÇİ İLETİŞİMİN NASIL GERÇEKLEŞECEĞİNİ TARTIŞMA Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
4 SINIF KURALLARININ NASIL OLUŞTURABİLECEĞİNİ ÖĞRENCİLERLE TASARLAMA Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Sınav , Ödev,
5 İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARININ VE YAKLAŞIMLARINI AÇIKLAMA Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 ÖĞRETİM YÖNETİMİ VE LİDERLİĞİ İLİŞKİLENDİRME Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Sınav , Ödev,
7 YÖNETİM VE SINIF YÖNETİMİ KAVRAMLARINI AÇKLAMA Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 YÖNETİM KAVRAMI VE SINIF YÖNETİMİ
2 SINIF ORGANİZASYONU
3 SINIF İLETİŞİM
4 SINIF ORTAMI VE GRUP ETKİLEŞİMİ
5 DİSİPLİN VE SINIF KURALLARI
6 DİSİPLİN VE SINIF KURALLARI
7 ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN SOSYAL VE PSİKOLOJİK FAKTÖRLER
8 İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI VE YAKLAŞIMLAR
9 SINIF İÇİNDE ZAMAN YÖNETİMİ
10 Ara Sınav
11 OKULLARDA ÇATIŞMA VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ , MOTİVASYON
12 OLUMLU ÖĞRENME ORTAMI OLUŞTURMA
13 SINIF YÖNETİMİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI
14 ÖĞRETİMİN YÖNETİMİ
Resources
Course Notes SINIF YÖNETİMİ DERS NOTLARI 2007 SAKARYA
Course Resources KAYA,ZEKİ(2006)SINIF YÖNETİMİ ANKARA PEGEM A YAYINCILIK
KÜÇÜKAHMET, LEYLA(2006) SINIF YÖNETİMİ ANKARA PEGEM A
ŞİŞMAN,MEHMET(2006)SINIF YÖNETİMİ TEORİ VE UYGULAMA ANKARA PEGEM A YAYINCILIK
ERDEM,MÜNİRE(2005) SINIF YÖNETİMİ İSTANBUL EPSİLON YAYINCILIK
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
5 Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
6 Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak
7 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak
8 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
11 Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 1 16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 3 3
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 15 15
Total Workload 70
Total Workload / 25 (Hours) 2.8
dersAKTSKredisi 3