Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Matematik Iii MAT 215 3 3 + 0 3 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. YALÇIN YILMAZ
Course Lecturers
Course Assistants Matematik araştırma görevlileri
Course Category
Course Objective Mühendislikte, Fiziki bilimlerde ve pek çok bilim dalındaki problemleri çözümleyebilmek için gerekli olan matematiksel modellemeler sonrasında ortaya çıkan diferensiyel denklemleri tanıtmak ve çözüm yöntemleri hakkında bilgi sahibi etmek.
Course Content Diferensiyel Denklemlerin Sınıflandırılması ve Çözüm Türleri, Birinci Mertebeden Diferensiyel Denklemler, Birinci Mertebeden Yüksek Dereceden Diferensiyel Denklemler, Sabit Katsayılı Lineer Diferensiyel Denklemler
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sabit katsayılı homojen lineer denklemlerin çözümlerini bulur Anlatım, Problem Çözme, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Çözümü bilinen denklemi bulur Anlatım, Problem Çözme, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Birinci mertebeden denklemleri tanır ve çözer Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Soru-Cevap, Problem Çözme, Anlatım, Ödev, Sınav ,
4 Yüksek mertebeden denklemleri tanır Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Soru-Cevap, Problem Çözme, Anlatım, Ödev, Sınav ,
5 Diferensiyel denklemin tanır Anlatım, Problem Çözme, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
6 Diferensiyel denklemleri sınıflandırır Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Soru-Cevap, Problem Çözme, Anlatım, Ödev, Sınav ,
7 Sabit katsayılı homojen olmayan lineer denklemlerin çözümlerini bulur Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Soru-Cevap, Problem Çözme, Anlatım, Ödev, Sınav ,
8 Bir eğri ailesini kesen diğer bir eğri ailesini bulur Anlatım, Problem Çözme, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Diferensiyel denklemlerin tanımı ve sınıflandırılması [2] sayfa 2-11
2 Birinci mertebeden birinci dereceden diferensiyel denklemler ( Değişkenlere ayrılabilen denk.) [2] sayfa 11-25
3 Homojen diferensiyel denklemler, tam diferensiyel denklemler [2] sayfa 32-63
4 İntegrasyon çarpanı [2] sayfa 73-87
5 Lineer diferensiyel denklemler [2] sayfa 87-106
6 Bernoulli diferensiyel denklemi [2] sayfa 106-111
7 Riccati diferensiyel denklemi [2] sayfa 111-125
8 Birinci mertebeden yüksek dereceden diferensiyel denklemler Clairaut diferensiyel denklemi [2] sayfa 126-133
9 Birinci mertebeden yüksek dereceden diferensiyel denklemler Clairaut diferensiyel denklemi [2] sayfa 126-133
10 Lagrange deiferensiyel denklemi, Yörüngeler [2] sayfa 133-148
11 Sabit katsayılı lineer homojen diferensiyel denklemler [2] sayfa 255-264
12 Sabit katsayılı lineer homojen diferensiyel denklemler [2] sayfa 255-264
13 Sabit katsayılı lineer homojen olmayan diferensiyel denklemler ( Belirsiz katsayılar metodu ) [2] sayfa 264-294
14 Sabit katsayılı lineer homojen olmayan diferensiyel denklemler ( Parametrelerin değişimi metodu ) [2] sayfa 264-294
Resources
Course Notes [1] Differential Equations, Shepley L. Ross
Course Resources [2] Diferansiyel Denklemler, Eyüp Sabri Türker, Metin Başarır
[3] Diferensiyel Denklemler ve Sınır Değer Problemleri, Edwards&Penney (Çeviri Editörü: Ömer Akın )
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak X
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
5 Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
6 Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak X
7 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak
8 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
11 Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 2 2
Final 1 5 5
Total Workload 78
Total Workload / 25 (Hours) 3.12
dersAKTSKredisi 3