Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Okul Deneyimi I TEF 104 2 1 + 4 3 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. AHMET ZENGİN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı, öğretmen adayı öğrencilerin uygulama yapacağı okulu, öğrencileri, programı ve öğretmenleri genel olarak tanımasını sağlamak için gözlem ve görüşmelerde bulunmaktır
Course Content Ders planı hazırlanması,okulun örgütsel yapısının,işleyişinin anlaşılması,mesleki yasa ve yönetmeliklerin anlatılması
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Mesleği ile ilgili yasa ve yönetmelikleri karşılaştırır Anlatım, Örnek Olay, Ödev, Sınav ,
2 Okulun örgütsel yapısını, işleyişini ve öğretmenliği sistemli bir yaklaşımla sorgular Örnek Olay, Anlatım, Sınav , Ödev,
3 Konuda geçen temel ilke ve kavramları mantıksal bir tutarlılıkla ilişkilendirir Anlatım, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
4 Sınıf ortamında öğrencilerin sorulan sorulara dersin öğretmenin vermiş olduğu cevapları birbiriyle karşılaştırır Örnek Olay, Anlatım, Sınav , Ödev,
5 Verilen programa göre kendine uygun ders planı yapar Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
6 Sınıf içinde kullanılan ders materyallerini (araç,gereç ve yazılı materyaller) kullanım teknikleri açısından karşılaştırır Anlatım, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
7 Öğretmen adayı etkinliklerle ilgili hazırladığı raporların ilgili uygulama öğretmeni ile değerlendirir Anlatım, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dönem Planı
2 Öğretmenin Okuldaki Bir Günü
3 Öğrencinin Okuldaki Bir Günü
4 Bir Öğrencinin İncelenmesi
5 Öğretim Yöntemleri
6 Yan Branşınızda Öğretim Yöntemleri
7 Derslerin Gözlenmesi
8 Yan Branşınızda Derslerin Gözlenmesi
9 Dersin Yönetimi ve Sınıf Kontrolü-Soru Sormayı Gözlemleme
10 Okulda Araç-Gereç ve Yazılı Kaynaklar
11 Okul Müdürü ve Okul Kuralları
12 Okul ve Toplum
13 Mikroöğretim Teknikleri
14 Okul Deneyimi Çalışmalarının Değerlendirilmesi
Resources
Course Notes Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Rehberi
Course Resources MEB mevzuatı
Mesleki eğitim teknikleri
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak X
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
5 Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
6 Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak X
7 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak
8 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
11 Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 97
1. Kısa Sınav 1
1. Ödev 1
2. Kısa Sınav 1
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 1 1
Ödev 1 2 2
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 1 1
Total Workload 68
Total Workload / 25 (Hours) 2.72
dersAKTSKredisi 3