Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Matematik I MAT 115 1 3 + 0 3 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe / İngilizce
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Yrd.Doç.Dr. SERPİL HALICI
Course Lecturers
Course Assistants Matematik bölümü araştırma görevlileri
Course Category
Course Objective Matematik Analiz ile ilgili temel kavramlar verilerek, tek değişkenli fonksiyonlarda limit, süreklilik, türev kavramlarının ve uygulamalarının verilmesi
Course Content Matematik Analizin temel kavramları, Küme ve sayı kavramları, Fonksiyonlar ve özel fonksiyonlar, Reel sayı dizileri, yakınsaklık, alt ve üst limitler, Sürekli fonksiyonların özellikleri, Türev kavramı, Yüksek mertebeden türevler, Türevin geometrik ve fiziksel anlamı, Türevle ilgili teoremler, Belirsiz şekiller, eğri çizimleri.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türevin fiziksel ve geometrik anlamını karşılaştırır Problem Çözme, Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Sürekli fonksiyonlarının özelliklerini kullanır Problem Çözme, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Sınav , Ödev,
3 Türev kavramını açıklar Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Problem Çözme, Ödev, Sınav ,
4 Fonksiyon ve bazı özel fonksiyonları tanır Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Problem Çözme, Ödev, Sınav ,
5 Belirsiz ifadelerde limit hesaplar Problem Çözme, Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
6 Fonksiyonlarda bir noktada limit alabilmeyi ifade eder Problem Çözme, Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
7 Küme ve sayı kavramlarını tanımlar Problem Çözme, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Sınav , Ödev,
8 Eğri çizimlerini açıklar Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Problem Çözme, Ödev, Sınav ,
9 Türevle ilgili teoremleri yorumlar Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Problem Çözme, Ödev, Sınav ,
10 Dizi ve dizinin özelliklerini yorumlar Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Problem Çözme, Ödev, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kümeler (küme işlemleri, açık küme, kapalı küme,yığılma noktası,vb.,)
2 Sayı kümeleri ( Doğal sayılar, Tamsayılar, Rasyonel sayılar,Reel sayılar ve özellikleri )
3 Supremum, infimum, limsup,liminf kavranmları, tümevarım metodu, fonksiyon kavramı.
4 Bazı özel fonksiyonlar, özellikler.
5 Reel sayı dizileri, sınırlılık, yakınsaklık,Bolzano-Weiersrass Teo.,monoton diziler
6 Bir fonksiyonun limiti, süreklilik
7 Sürekli fonksiyonların özellikleri(Süreklilik Teoremleri), düzgün süreklilik.
8 Türev kavramı, türev almada genel kurallar
9 Türev yöntemleri, yüksek mertebeden türevler
10 Türevin geometrik ve fiziksel anlamı, Türevle ilgili teoremler
11 Türevle ilgili teoremlere devam
12 Belirsiz şekillerin hesabı
13 Diferansiyeller ve eğri çizimleri (Katezyen koordinat sisteminde çizimler)
14 Eğri çizimleri (Kutupsal koordinat sisteminde çizimler)
Resources
Course Notes [1] Genel Matematik, M. Balcı, 4. Basım, 2006.
Course Resources [2] Yüksek Matematik 1-2 H.Halilov, A.Hasanoğlu, M.Can
[3] Temel ve Genel Matematik M.Balcı, H.Hacısalihoğlu, F.Gökdal
[4] Genel Matematik I- II Prof. H.Arıkan, Yrd.Doç.Dr. İ.Özgür, Yrd.Doç.Dr. Ö.F. Gözükızıl
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak X
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
5 Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
6 Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak X
7 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak
8 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
11 Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 3 6
Ödev 1 3 3
Final 1 10 10
Total Workload 87
Total Workload / 25 (Hours) 3.48
dersAKTSKredisi 3