Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Fizik I FIZ 111 1 3 + 0 3 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator
Course Lecturers
Course Assistants Fizik Bölümü Araştırma Görevlileri
Course Category
Course Objective Öğrencilere Elektronik eğitiminde gerekli olan temel mekanik, statik ve dinamik alt yapısının kazandırılması
Course Content Fizik ve Ölçme, Tek Boyutta Hareket, Vektörler ve üç boyutta analizi, İki Boyutta Hareket, Hareket Kanunları, Dairesel Hareket, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu, Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar, Katı Cisimlerin sabit bir Eksen Etrafında Dönmesi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Statik, kinematik ve dinamik süreçleri modeller ve bu modelleri çözümler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Ölçme ve temel birim sistemlerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Özel Mühendislik Anabilim Dalları’na öğrenilenleri tatbik eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Statik, kinematik ve dinamik süreçlerin analizini yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 Statik, kinematik ve dinamik süreçlerle ilgili yapılara ve problemlere çözüm üretir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
6 Fiziğin temel kanunlarını mekanik sistemlere uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ölçme ve Vektörler [1] Sayfa 1-23, 58-75
2 Bir Boyutta Hareket [1] Sayfa 23-57
3 Bir Boyutta Hareket [1] Sayfa 23-57
4 İki Boyutta Hareket [1] Sayfa 76-109
5 İki Boyutta Hareket [1] Sayfa 76-109
6 Hareket Kanunları [1] Sayfa 110-150
7 Dairesel Hareket [1] Sayfa 151-181
8 İş ve Kinetik Enerji [1] Sayfa 182-213
9 ARASINAV
10 İş ve Kinetik Enerji [1] Sayfa 182-213
11 Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu [1] Sayfa 214-250
12 Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar [1] Sayfa 251-291
13 Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar [1] Sayfa 251-291
14 Katı Cisimlerin Sabit bir Eksen Etrafında Dönmesi [1] Sayfa 292-326
Resources
Course Notes [1] Fen ve Mühendislik için Fizik I (Mekanik), R.A.Serway; Çeviri Editörü: Kemal Çolakoğlu, (5. baskıdan çeviri), Palme Yay., 2002
Course Resources [2] Fizik I (Mekanik), F.J.Keller, W.E.Gettys, M.J.Skove, Çeviri Editörü: R.Ömür Akyüz, Literatür Yay., 2006
[3] Modern Üniversite Fiziği,Cilt-1(Mekanik), Çevirisi:Prof.Dr.Fahri Domaniç,Prof.Dr.Enis Erdik,Prof.Dr.N.Zengin,Çağlayan Kitabevi ,2000
[4] Fizik İlkeleri 1, F.J. Bueche, D.A. Jerde, Çeviri Editörü: Kemal Çolakoğlu; (6. baskıdan çeviri), Palme Yay., 2000
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak X
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
5 Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
6 Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak X
7 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak
8 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
11 Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 5 5
Final 1 15 15
Total Workload 87
Total Workload / 25 (Hours) 3.48
dersAKTSKredisi 3