Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Edebi Çeviri II ADE 430 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi FATİH ŞİMŞEK
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi FATİH ŞİMŞEK,
Course Assistants
Course Category Diğer
Course Objective

Yazın çevirisi ile ilgili temel kavramları, yazın çevirisi sürecindeki aşamaları ve farklı çeviri stratejilerini incelemek, çeviri sürecindeki olası sorunlar için çözüm geliştirmek, yazın çevirisi metinlerinde düzeltme sürecini incelemek, çeviri metinleri eleştirel bir tarzda betimlemek

Course Content

Bu derste farklı bir metin türü olarak yazın çevirisinde yaşanabilen çeşitli zorluklar tartışılacaktır. Yazın çevirisinin neden ön araştırma ve inceleme gerektirdiği açıklanacak, kullanılabilecek stratejiler ve yöntemler uygulamalı olarak ele alınacaktır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yazın çevirisinde temel konu ve sorunları tanımlayabilecektir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Altı Şapka, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Portfolyo,
2 Edindiği kuramsal bilgiler ışığında çeviri stratejilerini belirleyebilecektir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Altı Şapka, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Portfolyo,
3 Çeviri sürecinin her aşamasında karşılaştığı sorunlarla başa çıkmak üzere çözümler geliştirebilecektir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Altı Şapka, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Portfolyo,
4 Verdiği çeviri kararlarının açıklamasını yapabilecektir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Altı Şapka, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Portfolyo,
5 Çeviri sürecinin sonunda metnini yayına hazırlamak için gözden geçirebilecektir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Altı Şapka, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Portfolyo,
6 Çeviri metinleri değerlendirme ve eleştiri amaçlı betimleyebilecektir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Altı Şapka, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Portfolyo,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Edebi Çeviri: Güncel Teorik Gelişmeler
3 Roman Çevirisi: Sınıf içi tartışama
4 Çeşitli öğrenci çevirilerinin geri bildirimi ve tartışma
5 Yazarın Niyeti: Referansın metinsel fonksiyonu
6 Örnek bir Çeviri Sunumu
7 İki Çevirinin karşılaştırılması ve eleştirel tartışma
8 Örtük Yazarı ve Anlatıcıyı Ayırt etmek
9 Almancadan Türkçeye edebi metin çevirisi
10 Almancadan Türkçeye edebi metin çevirisi
11 Almancadan Türkçeye edebi metin çevirisi
12 Gruplara verilen metin çalışmalarında karşılaşılan sorunların tartışılması
13 Tamamlanan çevirilerin değerlendirilmesi
14 Tamamlanan çevirilerin değerlendirilmesi
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine Alman Dili ve Edebiyatında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgilere sahip olur. X
2 Alman Dili ve Edebiyatındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirir, karmaşık problem ve konuları belirler, analiz eder, tartışır; bilimsel kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilir. X
3 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda bilgilendirir; onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarır. X
4 Öğrenmeyi, öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür. X
5 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir. X
6 Alman Dili ve Edebiyatı alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile yetkinlik kazanılmış Almanca´yı Avrupa Dil Portfolyosuna göre B2 ve İngilizce´yi B1 seviyesinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. X
7 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahiptir. X
8 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda stratejik yönetim ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir, elde ettiği verileri disiplinlerarası çalışmalarda kullanır. X
9 Alman Dili ve Edebiyatı’nın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır ve geliştirir. X
10 Diller, Edebiyatlar ve Kültürlerarası bilimsel çalışmalar üretir, kendi kültürüne ve başka kültürlere katkıda bulunabilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 134
Total Workload / 25 (Hours) 5.36
dersAKTSKredisi 5