Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Edebi Çeviri I ADE 431 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi FATİH ŞİMŞEK
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi FATİH ŞİMŞEK,
Course Assistants
Course Category Diğer
Course Objective

Yazın çevirisinin diğer çeviri türlerinden farkını tartışmak, farklı yazın türlerinin çevirisinde kullanılabilecek stratejileri ve yöntemleri incelemek, çevrilmiş bir yazın metnini betimleyici bir biçimde eleştirmek.

Course Content

Bu derste farklı bir metin türü olarak yazın çevirisinde yaşanabilen çeşitli zorluklar tartışılacaktır. Yazın çevirisinin neden ön araştırma ve inceleme gerektirdiği açıklanacak, kullanılabilecek stratejiler ve yöntemler uygulamalı olarak ele alınacaktır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğrenciler yazın çevirisinin diğer tür çevirilere kıyasla zorlukları ve kazanımlarını açıklayabilecektir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Altı Şapka, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Portfolyo,
2 Öğrenciler yazın eserlerini çevirmek için gerekli dilbilimsel ve kültürel donanım ve beceriyi geliştirebilecektir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Altı Şapka, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Portfolyo,
3 Öğrenciler yazın çevirisi türlerinde kullanabilecekleri çeviri yöntemlerini karşılaştırabileceklerdir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Altı Şapka, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Portfolyo,
4 Öğrenciler değişik yazın türlerinin çevirisinde kişisel strateji ve tercihlerini açıklayabilecektir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Altı Şapka, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Portfolyo,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Edebiyat ve Çeviri
2 Metin türleri ve çeviri: Yazın Çevirisi
3 Çeviriye hazırlık: araştırma ve metin çözümlemesi
4 Çeviri yöntemleri: başlangıç kararları; çeviri aşamaları
5 Edebi çeviride dil ve biçem
6 Çeviriye biçemsel yaklaşım
7 Düzyazı çevirisi
8 Gözden geçirme ve düzeltme
9 Çocuk edebiyatı çevirisi
10 Şiir çevirisi
11 Drama çevirisi
12 Çeviri edebiyatı inceleme
13 Çeviri eleştirisi
14 Edebi çeviride son aşamalar
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine Alman Dili ve Edebiyatında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgilere sahip olur. X
2 Alman Dili ve Edebiyatındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirir, karmaşık problem ve konuları belirler, analiz eder, tartışır; bilimsel kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilir. X
3 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda bilgilendirir; onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarır. X
4 Öğrenmeyi, öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür. X
5 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir. X
6 Alman Dili ve Edebiyatı alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile yetkinlik kazanılmış Almanca´yı Avrupa Dil Portfolyosuna göre B2 ve İngilizce´yi B1 seviyesinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. X
7 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahiptir. X
8 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda stratejik yönetim ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir, elde ettiği verileri disiplinlerarası çalışmalarda kullanır. X
9 Alman Dili ve Edebiyatı’nın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır ve geliştirir. X
10 Diller, Edebiyatlar ve Kültürlerarası bilimsel çalışmalar üretir, kendi kültürüne ve başka kültürlere katkıda bulunabilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 134
Total Workload / 25 (Hours) 5.36
dersAKTSKredisi 5