Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
B2.2-Yazma Becerisi II ADE 326 6 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ALPER KELEŞ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi ALPER KELEŞ,
Course Assistants

Arş. Gör. İsmail Candan

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Avrupa Dil Portfolyosu B2.2 düzeyinde öğrencinin Almanca yazma becerilerini geliştirerek ilgi alanına giren çeşitli konularda anlaşılır ve detaylı metin yazmaları, bir fikrin lehine ve aleyhine sebepler göstererek, avantaj ve dezavantajlarını açıklayarak bir tartışma konusu hakkında metin yazmaları, bir mektupta farklı duygu ve tavırları kendilerine göre aktarabilmeleri amaçlanmaktadır. 

Course Content

Avrupa Dil Portfolyosu B2.2 düzeyinde yazma yöntemleri hakkında bilgiler verilerek gerçek veya gerçek dışı olaylar, ilgi alanına giren konular, bir fikrin aleyhine ve lehine yönelik tartışma konuları hakkında metinler, genel bir konu hakkında makale özeti, mektup, film ve kitap kritiği/özeti yazdırılarak tatbik edilecektir. 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğrenciler, gerçek ya da gerçek dışı deneyimlere dayalı detaylı ve anlaşılır metinler yazabilirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 İlgi alanına giren çeşitli konularda anlaşılır ve detaylı metin yazabilirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Benzetim, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Bir fikrin aleyhine veya lehine sebepler göstererek, avantaj ve dezavantajlarını açıklayarak bir tartışma konusu hakkında metin yazabilirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Genel bir konu ile ilgili bir makalenin özetini yazabilir veya çeşitli kaynaklardan veya medyadan aldıkları bilgileri özetleyerek yazabilirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Blogeintrag zum Thema Roboter ersetzen Menschen schreiben
2 Text zu einem Bild schreiben
3 Dialog zu einem Bild schreiben
4 Forumsbeitrag zum Thema Musikhören beim Arbeiten schreiben
5 inen Artikel zu historischen Ereignissen schreiben
6 Grafik über die Sprachenvielfahlt in der EU schriftlich beschreiben
7 Texte zu einer Bildergeschichte schreiben
8 Leserbrief zum Thema Familiendenken in Unternehmen schreiben
9 Forumsbeitrag zum Thema Onlinesucht schreiben
10 Forumsbeitrag zum Thema Onlinesucht schreiben
11 Bewerbungsschreiben
12 Bewerbungsschreiben
13 Über Fremdsein einen Text schreiben
14 Um Informationen zu erholen an einen Sprachzentrum schreiben
Resources
Course Notes <p> Ders ile ilgili kaynaklar</p>
Course Resources

·         Ute Koithan, Ralf-Peter Lösche et al.; Aspekte 2 Lehrbuch, Klett

·         Ute Koithan, Helen Schmitz et al.; Aspekte 2 Arbeitsbuch, Klett

·         Annelina Billina, Lesen und Schreiben B2, Hueber

Oliver Bayerlein, Patricia Buchner, ampus Deutsch - Schreiben: Deutsch als Fremdsprache

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 114
Total Workload / 25 (Hours) 4.56
dersAKTSKredisi 5