Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
B2.1-Yazma Becerisi I ADE 227 3 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi FATİH ŞİMŞEK
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi FATİH ŞİMŞEK,
Course Assistants
Course Category Diğer
Course Objective

Avrupa Dil Portfolyosu B2.1 düzeyinde öğrencinin Almanca yazma becerilerini geliştirerek ilgi alanına giren çeşitli konularda anlaşılır ve detaylı metin yazmaları, bir fikrin lehine ve aleyhine sebepler göstererek, avantaj ve dezavantajlarını açıklayarak bir tartışma konusu hakkında metin yazmaları, bir mektupta farklı duygu ve tavırları kendilerine göre aktarabilmeleri amaçlanmaktadır.

Course Content

Avrupa Dil Portfolyosu B2.1 düzeyinde yazma yöntemleri hakkında bilgiler verilerek gerçek veya gerçek dışı olaylar, ilgi alanına giren konular, bir fikrin aleyhine ve lehine yönelik tartışma konuları hakkında metinler, genel bir konu hakkında makale özeti, mektup, film ve kitap kritiği/özeti yazdırılarak tatbik edilecektir. 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğrenciler, gerçek ya da gerçek dışı deneyimlere dayalı detaylı ve anlaşılır metinler yazabilirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Altı Şapka, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Portfolyo,
2 İlgi alanına giren çeşitli konularda anlaşılır ve detaylı metin yazabilirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Altı Şapka, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Portfolyo,
3 Bir fikrin aleyhine veya lehine sebepler göstererek, avantaj ve dezavantajlarını açıklayarak bir tartışma konusu hakkında metin yazabilirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Altı Şapka, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Portfolyo,
4 Genel bir konu ile ilgili bir makalenin özetini yazabilir veya çeşitli kaynaklardan veya medyadan aldıkları bilgileri özetleyerek yazabilirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Altı Şapka, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Portfolyo,
5 Resmi mektup ve elektronik posta yazabilirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Altı Şapka, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Portfolyo,
6 Bir mektupta, farklı duygu ve tavırları ve olayların önemli noktalarını kendi fikirlerince açıklayarak aktarabilirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Altı Şapka, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Portfolyo,
7 Bir filmin ya da kitabın kısa bir özetini yazabilirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Altı Şapka, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Portfolyo,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ein Land viele Sprachen
2 Ein Land viele Sprachen
3 Zu Hause in Deutschland
4 Zu Hause in Deutschland
5 Sprachen kinderleicht
6 Sprachen kinderleicht
7 Wenn zwei sich streiten
8 Wenn zwei sich streiten
9 Teamgeist
10 Teamgeist
11 Werben für sich
12 Werben für sich
13 Der kleine Unterschied
14 Der kleine Unterschied
Resources
Course Notes
Course Resources

·         Ute Koithan, Ralf-Peter Lösche et al.; Aspekte 2 Lehrbuch, Klett

·         Ute Koithan, Helen Schmitz et al.; Aspekte 2 Arbeitsbuch, Klett

·         Annelina Billina, Lesen und Schreiben B2, Hueber

Oliver Bayerlein, Patricia Buchner, ampus Deutsch - Schreiben: Deutsch als Fremdsprache

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine Alman Dili ve Edebiyatında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgilere sahip olur. X
2 Alman Dili ve Edebiyatındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirir, karmaşık problem ve konuları belirler, analiz eder, tartışır; bilimsel kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilir. X
3 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda bilgilendirir; onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarır. X
4 Öğrenmeyi, öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür. X
5 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir. X
6 Alman Dili ve Edebiyatı alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile yetkinlik kazanılmış Almanca´yı Avrupa Dil Portfolyosuna göre B2 ve İngilizce´yi B1 seviyesinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. X
7 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahiptir. X
8 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda stratejik yönetim ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir, elde ettiği verileri disiplinlerarası çalışmalarda kullanır. X
9 Alman Dili ve Edebiyatı’nın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır ve geliştirir. X
10 Diller, Edebiyatlar ve Kültürlerarası bilimsel çalışmalar üretir, kendi kültürüne ve başka kültürlere katkıda bulunabilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 25 25
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 10 10
Final 1 25 25
Total Workload 134
Total Workload / 25 (Hours) 5.36
dersAKTSKredisi 5