Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
B2.1-Okuma Becerisi II ADE 226 4 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi FATİH ŞİMŞEK
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi FATİH ŞİMŞEK,
Course Assistants
Course Category Diğer
Course Objective

Avrupa Dil Portfolyosu B2.1 düzeyinde öğrencinin Almanca okuma ve anlama becerileri geliştirerek, çağdaş edebi metinleri, mesleki alanlarla ilgili metinler, güncel sorunlarla ilgili yazarların belirli görüşlerini vurguladıkları rapor ve makaleleri okuyup anlamaları, çıkarım yapmaları ve sonuca varmaları amaçlanmaktadır. 

Course Content

Avrupa Dil Portfolyosu B2.1 düzeyinde okuma ve anlama yöntemleri hakkında bilgiler verilerek, çağdaş edebiyat metinleri, mesleki metinler, teknik metinler, güncel sorunlarla ilgili makaleler ve raporlar üzerinde tatbik edilecektir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğrenciler çağdaş edebi metin okurken ayrıntılarını anlayabilirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Altı Şapka, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Portfolyo,
2 Uzmanlık alanı gerektiren konularla ilgili haber, makale ve raporlara hızlıca göz atarak tümünün okunmaya değip değmeyeceğine karar verebilirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Altı Şapka, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Portfolyo,
3 Mesleki ya da kendi ilgi alanları dışındaki makaleleri, gerektiğinde sözlüğe başvurarak anlayabilirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Altı Şapka, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Portfolyo,
4 Kendi alanlarıyla ilgili iş mektuplarını, uzun metinleri ve makaleleri okuyup bilgi, fikir ve görüş alabilirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Altı Şapka, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Portfolyo,
5 Güncel konular hakkında makale ve raporları okuyup anlayabilirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Altı Şapka, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Portfolyo,
6 Güncel sorunlarla ilgili yazarların savundukları görüşlerinin yer aldığı makale ve raporları anlayabilirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Altı Şapka, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Portfolyo,
7 Zor metinlerin konusunu ve içeriğini anlayabilir ve bunlardan çıkarım yapabilirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Altı Şapka, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Portfolyo,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Armut – Über das Thema “Armut” sprechen
2 Armut – Über das Thema “Armut” sprechen
3 Der kleine Unterschied – Einen Text über Zukunftwünsche
4 Der kleine Unterschied – Einen Text über Zukunftwünsche
5 Wissenschaft für Kinder – Einen Text zum Thema “Kinder und Wissenschaft”
6 Wissenschaft für Kinder – Einen Text zum Thema “Kinder und Wissenschaft”
7 Ist da jemand? – Einen Artikel über eine Zukunftvision
8 Ist da jemand? – Einen Artikel über eine Zukunftvision
9 Gute Nacht! Ein Interview zum Thema “Büroschlaf”
10 Gute Nacht! Ein Interview zum Thema “Büroschlaf”
11 Fit für die Onlineeinkauf – Eine Ratgebersendung zum Thema Einkaufen
12 Fit für die Onlineeinkauf – Eine Ratgebersendung zum Thema Einkaufen
13 Fit für die Kollegen – Tipps für den Umgang mit Kollegen am Arbeitsplatz
14 Fit für die Kollegen – Tipps für den Umgang mit Kollegen am Arbeitsplatz
Resources
Course Notes
Course Resources

Ute Koithan, Ralf-Peter Lösche et al.; Aspekte 2 Lehrbuch, Klett

Ute Koithan, Helen Schmitz et al.; Aspekte 2 Arbeitsbuch, Klett

Annelina Billina, Lesen und Schreiben B2, Hueber

Nikolaus Euba, Chantelle Warner , Michael Dobstadt (Hrsg.); Literatur Lesen Lernen, Klett

 

Week Documents Description size
1 1hafta not1 13.55 MB
0 10Hafta 14.44 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine Alman Dili ve Edebiyatında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgilere sahip olur. X
2 Alman Dili ve Edebiyatındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirir, karmaşık problem ve konuları belirler, analiz eder, tartışır; bilimsel kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilir. X
3 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda bilgilendirir; onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarır. X
4 Öğrenmeyi, öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür. X
5 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir. X
6 Alman Dili ve Edebiyatı alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile yetkinlik kazanılmış Almanca´yı Avrupa Dil Portfolyosuna göre B2 ve İngilizce´yi B1 seviyesinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. X
7 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahiptir. X
8 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda stratejik yönetim ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir, elde ettiği verileri disiplinlerarası çalışmalarda kullanır. X
9 Alman Dili ve Edebiyatı’nın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır ve geliştirir. X
10 Diller, Edebiyatlar ve Kültürlerarası bilimsel çalışmalar üretir, kendi kültürüne ve başka kültürlere katkıda bulunabilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 25 25
Kısa Sınav 2 7 14
Ödev 1 5 5
Final 1 20 20
Total Workload 128
Total Workload / 25 (Hours) 5.12
dersAKTSKredisi 5