Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Roman Analizi II ADE 406 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. FUNDA KIZILER EMER
Course Lecturers Doç.Dr. FUNDA KIZILER EMER,
Course Assistants

Arş. Gör. HASRET GÜNGÖR

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

(Post)modern Almanca edebiyatın roman türündeki önemli yapıtlarını tanımak ve bunları,  edebiyat eleştiri yöntemlerini tatbik ederek analiz etmek.

Course Content

Yazınsal eleştiri yöntemleri ve roman analizi hakkında verilen temel bilgiler derinleştirilecek ve incelenen kuram ve yöntemler Almanca edebiyatın roman türündeki önemli metinleri üzerinde tatbik edilecektir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 ) Öğrenciler, Alman, Avusturya ve İsviçre yazınının önde gelen yazarlarını ve yapıtlarını tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
2 Öğrenciler, roman türündeki yapıtlar üzerinde yapılmış yüksek lisans tezlerindeki analiz çalışmalarını inceler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
3 Öğrenciler Almanca edebiyatın roman türündeki önemli yapıtlarını okur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
4 Öğrenciler, roman türündeki bir yapıtı hangi eleştiri yöntemleriyle eleştirmek gerektiğini gerekçeleriyle açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım, Portfolyo,
5 Öğrenciler, yazınsal yapıtları uygun yorumlama teknikleriyle analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
6 Öğrenciler, çalışmalarını sözlü olarak sunar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Edebiyat Bilimi Eleştiri Kuramları
2 Roman Analizine Giriş
3 Roman Analizine giriş
4 Roman Analizine Giriş
5 Roman Analizi Üzerine Yapılan Akademik Çalışmaların Değerlendirilmesi
6 Roman Analizi Üzerine Yapılan Akademik Çalışmaların Değerlendirilmesi
7 Roman Analizi Sunumları
8 Roman Analizi Sunumları
9 Roman Analizi Sunumları
10 Roman Analizi Sunumları
11 Roman Analizi Sunumları
12 Roman Analizi Sunumları
13 Roman Analizi Sunumları
14 Roman Analizi Sunumları
Resources
Course Notes <p> Ders ile ilgili makaleler</p>
Course Resources

-Angelika Corbineau-Hoffmann: Die Analyse literarischer Texte

-Cordula Kahrmann. Günter Reiss, Erzaehltextanalyse

-Franz Stanzel, Theorie des Erzaehlens

-Jürgen Petersen, Einführung in die neuere deutsche Literaturwissenschaft

- Jürgen Petersen, Der deutsche Roman der Moderne
-Hans G. Rötzer, Manz Grosser Analysenband II

-Jost Schneider, Einführung in die Roman-Analyse

-Mehmet Rifat, Roman Kurgusu ve Yapısal Çözümleme

-Fatih Tepebaşılı, Roman İncelemesine Giriş

-Fatma Erkman-Akerson, Edebiyat ve Kuramlar

- Fatih Tepebaşılı, Edebiyat ve Roman

-Umberto Eco, Açık Yapıt

-Umberto Eco, Yorum ve Aşırı Yorum

-Tzevetan Todorov, Edebiyat Kavramı

-Ahmet Sarı, Psikanaliz ve Edebiyat

-Metin Toprak, Hermeneutik ve Edebiyat

-Elizabeth und H. Frenzel, Daten der deutschen Dichtung, Bd. I-II

-Kurt Rothmann, Kleine Geschichte der deutschen Literatur

-Franz Kafka

-Hermann Hesse

- Günter Grass

-Patrick Süskind

-Peter Handke

-Christa Wolf

- Stefan Zweig

-Rainer M. Rilke

-Max Frisch

-Thomas Mann

-Heinrich Mann

-Ingeborg Bachmann

-Brigitte Schweiger

-Barbara Frischmuth

- Elias Canetti

-Arthur Schnitzler

-Bertolt Brecht

-Heinrich Böll

-Martin Walser

-Peter Weiss

-Robert Schneider

- Alfred Döblin

-Sten Nadolny

-Thomas Bernhard

-Ulrich Plenzdorff

-Michael Ende

Week Documents Description size
0 1. öğr. ROMAN ANALİZİ sunum listesi sunum listesi 0.01 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine Alman Dili ve Edebiyatında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgilere sahip olur. X
2 Alman Dili ve Edebiyatındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirir, karmaşık problem ve konuları belirler, analiz eder, tartışır; bilimsel kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilir. X
3 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda bilgilendirir; onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarır. X
4 Öğrenmeyi, öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür. X
5 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir. X
6 Alman Dili ve Edebiyatı alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile yetkinlik kazanılmış Almanca´yı Avrupa Dil Portfolyosuna göre B2 ve İngilizce´yi B1 seviyesinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. X
7 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahiptir. X
8 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda stratejik yönetim ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir, elde ettiği verileri disiplinlerarası çalışmalarda kullanır. X
9 Alman Dili ve Edebiyatı’nın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır ve geliştirir. X
10 Diller, Edebiyatlar ve Kültürlerarası bilimsel çalışmalar üretir, kendi kültürüne ve başka kültürlere katkıda bulunabilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 25
1. Ödev 50
2. Kısa Sınav 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 5 5
Kısa Sınav 2 10 20
Final 1 15 15
Total Workload 135
Total Workload / 25 (Hours) 5.4
dersAKTSKredisi 5