Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ticari Yazişmalar I ADE 423 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. DİLEK KIZILTAN
Course Lecturers Öğr.Gör. DİLEK KIZILTAN,
Course Assistants

Arş. Gör. Mehmeh Halit ATLİ

Course Category
Course Objective

Ticari hayatın çok önemli olduğu bu çağda, sınırları aşan ticari ilişkilerle karşılaşmaktayız. Dış ticaretini, her yıl biraz daha artıran, Türkiye’nin, bu alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duymaktadır. Ticari yazışmalar bu yüzden büyük önem arz etmektedir.

Course Content

Öğrenciler çeşitli ticari yazışmalar ,mektuplar ve başvuru dilekçeleri yazma becerisi kazanacak.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Uluslararası Şirketlerin Yazışmalarını yapabilme Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Ticari sözleşmeler yapabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Öğrenciler, günlük yaşam da karşılaştıkları sorunlarla ilgili, yabancı dilde çeşitli, mektup. özgeçmiş, Dilekçe v.b. yazacaklar. Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Mektup yazımı Sayfa 1-23
2 Özgeçmiş Sayfa 172
3 Hitap çeşitleri Sayfa 180
4 Doğum günü tebriği yazımı Sayfa 182
5 Evlilik davetiyeleri Sayfa 190
6 İlanlar Sayfa 192
7 İş başvuru dilekçeleri Sayfa 194
8 Tebrik kartları Sayfa 197
9 ARASINAV
10 Davet mektupları Sayfa 211
11 Resmi yerlere yazılan Dilekçeler Sayfa 211-213
12 Dosya hazırlama Sayfa 221
13 Üniversitelere başvuru yazıları Sayfa 228
14 Dilekçe örnekleri Sayfa 233
Resources
Course Notes <p>Hans Kirst: Erfolgreich Briefe Schreiben<br /> Duden: Briefe Gut und Richtig Schreiben</p>
Course Resources

Sabri Yarmalı: Almanca Açıklamalı Temel Ticari Yazışmalar

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine Alman Dili ve Edebiyatında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgilere sahip olur. X
2 Alman Dili ve Edebiyatındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirir, karmaşık problem ve konuları belirler, analiz eder, tartışır; bilimsel kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilir. X
3 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda bilgilendirir; onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarır. X
4 Öğrenmeyi, öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür. X
5 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir. X
6 Alman Dili ve Edebiyatı alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile yetkinlik kazanılmış Almanca´yı Avrupa Dil Portfolyosuna göre B2 ve İngilizce´yi B1 seviyesinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. X
7 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahiptir. X
8 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda stratejik yönetim ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir, elde ettiği verileri disiplinlerarası çalışmalarda kullanır. X
9 Alman Dili ve Edebiyatı’nın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır ve geliştirir. X
10 Diller, Edebiyatlar ve Kültürlerarası bilimsel çalışmalar üretir, kendi kültürüne ve başka kültürlere katkıda bulunabilir.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ödev 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 121
Total Workload / 25 (Hours) 4.84
dersAKTSKredisi 5