Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yazili Anlatim II ADE 291 2 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ALPER KELEŞ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi ALPER KELEŞ,
Course Assistants Arş. Gör. Alper KELEŞ
Course Category
Course Objective Öğrencilerin Almanca yazılı anlatım becercilerini geliştirmek
Course Content Yazılı Anlatım türlerini ögrenmek ve yazma becerilerini anlam ve sentaks düzleminde gelistirmek.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yazılı anlatım kavramını dar ve geniş manada tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
2 Yazılı anlatım ile ilgili farklı teorik yaklaşımları ve yöneltilen eleştirileri tartışır. Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Yazılı anlatımın içerdiği konuları, sürecini ve kapsamını tartışır. Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Yazılı anlatımı ve türlerini tanımlar. Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 Yazılı anlatımda ortaya çıkan yeni gelişmeleri, nedenleri ve sonuçları ile değerlendirir. Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
6 Yazılı anlatımda dilin fonksiyonlarını, modellerini ve işlevlerini açıklar. Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kitap tanitim yazisi nedir? [1] Sayfa 8-16
2 Giris ve gelisme nasil yazilir? [1] Sayfa16-25
3 Sonuc bölümü nasil yazilmali? [1] Sayfa 26-30
4 1.Kitap analizi [1] Sayfa 30-33
5 Farkli kitap analizleri ile karşılaştırma [1] Sayfa 35-45
6 2.Kitap analizi [1] Sayfa 45-50
7 1.ve 2. Kitap analizlerinin karşılaştırılması [1] Sayfa 50-55
8 1.ve 2. Kitap analizlerinin karşılaştırılması [1] Sayfa 55-60
9 ARASINAV
10 Sınav sorularının değerlendirilmesi ve farklı analizler [1] Sayfa 60-65
11 Kısa surede etkin ve doğru yazma [1] Sayfa 65-70
12 Kısa surede etkin ve doğru yazma [1] Sayfa 65-70
13 Kısa surede etkin ve doğru yazma [1] Sayfa 65-70
14 Genel değerlendirme ve sonuç [1] Sayfa 70-80
Resources
Course Notes [1] D.Lübke (2002) : Duden , Aufsatz, Erzählen Bibliographisches Institut F.A. Brockhaus AG Yayinlari Mannheim
Course Resources [2]I.Blatt, W.Hartmann (2004): Schreibprozesse im medialen Wandel, Ein Studienbuch.Schneider Yayinlari Hohengehren
[3]M.B.Mrotzek,I.Böttcher (2006), Schreibkompetenz:entwickeln und beurteilen. Cornelsen Yayinlari Berlin
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine Alman Dili ve Edebiyatında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgilere sahip olur. X
2 Alman Dili ve Edebiyatındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirir, karmaşık problem ve konuları belirler, analiz eder, tartışır; bilimsel kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilir. X
3 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda bilgilendirir; onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarır. X
4 Öğrenmeyi, öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür. X
5 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir. X
6 Alman Dili ve Edebiyatı alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile yetkinlik kazanılmış Almanca´yı Avrupa Dil Portfolyosuna göre B2 ve İngilizce´yi B1 seviyesinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. X
7 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahiptir. X
8 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda stratejik yönetim ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir, elde ettiği verileri disiplinlerarası çalışmalarda kullanır. X
9 Alman Dili ve Edebiyatı’nın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır ve geliştirir. X
10 Diller, Edebiyatlar ve Kültürlerarası bilimsel çalışmalar üretir, kendi kültürüne ve başka kültürlere katkıda bulunabilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 20
2. Ödev 80
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 121
Total Workload / 25 (Hours) 4.84
dersAKTSKredisi 5