Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Karşilaştirmali Dilbilgisi II ADE 106 2 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. MAHMUD SAMİ TÜRK
Course Lecturers Öğr.Gör. MAHMUD SAMİ TÜRK,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Dilin yapısını dili kullanabilme becerisini geliştirebilecek şekilde anlatmak

Course Content

 Sıfat cekimlerinden başlayarak tüm yan cümleler ve Konjunktiv 1.2

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Almanca dilbilgisine ilişkin temel kuralları tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
2 Almanca dilbilgisi kurallarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
3 Almanca dilbilgisi kurallarını örneklerle uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Almanca ve Türkçe dilbilgisi kurallarını karşılaştırır. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
5 Almanca dilbilgisi kullanımını geliştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
6 Almanca ve Türkçedeki dil bilgisi kurallarının farklılıklarını değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Satzbau im Deutschen
2 Nebensätze
3 Konzessive Nebensätze
4 Konsekutive Nebensätze
5 Modale Nebensätze
6 Finale Nebensätze
7 Interrogative Nebensätze
8 haben + zu Infinitiv, sein + zu Infinitiv
9 ZWISCHENPRÜFUNG
10 Konjunktiv I
11 Indirekte Rede
12 Nominalisierung
13 Verbalisierung
14 Allgemeine Wiederholung
Resources
Course Notes <p>[1] Almanca Dilbilgisi ders Notları</p>
Course Resources

1) Greyer, Schmitt(2012): Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Hueber Verlag 

 2)Reimann, Monika (2012): Grundstufen Grammatik für DaF, Hueber Verlag

3) )ZENGİN, Eyüp (2006), Übungen zur Deutschen Grammatik, Sakarya Kitabevi, Sakarya.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine Alman Dili ve Edebiyatında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgilere sahip olur. X
2 Alman Dili ve Edebiyatındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirir, karmaşık problem ve konuları belirler, analiz eder, tartışır; bilimsel kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilir.
3 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda bilgilendirir; onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarır. X
4 Öğrenmeyi, öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
5 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir. X
6 Alman Dili ve Edebiyatı alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile yetkinlik kazanılmış Almanca´yı Avrupa Dil Portfolyosuna göre B2 ve İngilizce´yi B1 seviyesinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. X
7 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahiptir. X
8 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda stratejik yönetim ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir, elde ettiği verileri disiplinlerarası çalışmalarda kullanır.
9 Alman Dili ve Edebiyatı’nın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır ve geliştirir. X
10 Diller, Edebiyatlar ve Kültürlerarası bilimsel çalışmalar üretir, kendi kültürüne ve başka kültürlere katkıda bulunabilir.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 118
Total Workload / 25 (Hours) 4.72
dersAKTSKredisi 5