Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çağdaş Alman Edebiyati ADE 304 6 4 + 0 4 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi NURHAN ULUÇ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi NURHAN ULUÇ, Prof.Dr. ARİF ÜNAL,
Course Assistants

Arş. Gör. Alper KELEŞ

Course Category
Course Objective

Çağdaş Alman Edebiyatından seçilmiş yapıtları farklı eleştiri yöntemleriyle eleştirmek.

Course Content

Bu derste Arthur Schnitzler, Franz Kafka, Hermann Hesse, Max Frisch, Günter Grass, Christa Wolf, Ingeborg Bachmann, Thomas Bernhard, Bertolt Brecht, Stefan Zweig gibi yazarların yapıtları metne içkin ve metni aşkın eleştiri yöntemleriyle analiz edilir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğrenciler yazın dünyasını ve anlatım tekniklerini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
2 Öğrenciler, çağdaş Alman, Avusturya ve İsviçre yazınının önde gelen yazarlarını ve yapıtlarını tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
3 Öğrenciler, farklı türdeki yazınsal metinler üzerinde biçimsel ve içeriksel çalışmalar yürütebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
4 Öğrenciler, yazınsal yapıtları yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Öğrenciler, bir yapıtı hangi eleştiri yöntemiyle eleştirmek gerektiğini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Öğrenciler, yazınsal yapıtları farklı yorumlama teknikleriyle eleştirir. Anlatım, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
7 Öğrenciler, yaptıkları eleştirileri sınıfta sözlü olarak sunar ve arkadaşlarıyla tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Hermann Hesse-Siddhartha/ Erzählungen
2 Arthur Schnitzler-Fraeulein Else/Novelle
3 Ingeborg Bachmann Gedichte/Erzählungen
4 Franz Kafka- Briefe an Vater/Erzählungen
5 Franz Kafka - Die Verwandlung/Das Schloss
6 Stefan Zweig-Schachnovelle/Amokläufer
7 Bertolt Brecht- Kurzgeschichte/Gedichte
8 Goethe - FaustBertolt Brecht-Der Kaukasischische Kreidekreis/Der gute Mensch von Sezuan
9 ARASINAV
10 Heinrich Böll - Die verlorene Ehre von Katharina Blum/ Kurzgeschichte
11 Christa Wolf-Störfall/ Erzählungen
12 Günter GrassUnkenrufe/ Kurzgeschichte
13 Thomas Bernhard Holzfaellen/Kurzgeschichte
14 Max Frisch- Homo Faber/ Tagebuch
Resources
Course Notes <p>&Uuml;nal, Arif, &Ccedil;ağdaş Alman Edebiyatı Ders Notları</p>
Course Resources

AYTAÇ, Gürsel (2005), Çağdaş Alman Edebiyatı, Babil Yayıncılık, Ankara.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine Alman Dili ve Edebiyatında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgilere sahip olur. X
2 Alman Dili ve Edebiyatındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirir, karmaşık problem ve konuları belirler, analiz eder, tartışır; bilimsel kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilir. X
3 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda bilgilendirir; onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarır. X
4 Öğrenmeyi, öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
5 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir. X
6 Alman Dili ve Edebiyatı alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile yetkinlik kazanılmış Almanca´yı Avrupa Dil Portfolyosuna göre B2 ve İngilizce´yi B1 seviyesinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
7 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahiptir. X
8 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda stratejik yönetim ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir, elde ettiği verileri disiplinlerarası çalışmalarda kullanır. X
9 Alman Dili ve Edebiyatı’nın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır ve geliştirir. X
10 Diller, Edebiyatlar ve Kültürlerarası bilimsel çalışmalar üretir, kendi kültürüne ve başka kültürlere katkıda bulunabilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 163
Total Workload / 25 (Hours) 6.52
dersAKTSKredisi 7