Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 14 13
TÜRK HALK BİLİMİ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 3 3 4
YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ 3 0 0 0 4 3 5 5 0 0 3 4 3 4
KLASİK TÜRK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLER I 3 0 0 0 3 3 3 1 0 0 3 2 3 3
OSMANLİ TÜRKÇESİNE GİRİŞ 2 0 0 2 4 5 0 0 0 0 3 2 3 3
TÜRK DİLİNİN SES BİLGİSİ 2 0 0 5 2 0 0 0 0 0 5 2 3 3
TANZİMATTAN MEŞRUTİYETE TÜRK EDEBİYATI 4 0 0 0 3 4 5 3 0 0 4 3 4 3
TÜRK HALK EDEBİYATI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 2 3 3
KLASİK TÜRK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLER II 3 0 0 0 3 5 3 1 0 0 5 2 3 3
TÜRK DİLİNİN ŞEKİL BİLGİSİ 2 0 0 5 2 0 0 0 0 0 5 2 3 3
OSMANLI TÜRKÇESİ GRAMERİ 2 0 0 2 4 5 0 0 0 0 3 2 3 3
İNGİLİZCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRKÇENİN SÖZ DİZİMİ 3 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3 3 3 3
KÖKTÜRKÇE 1 0 0 5 4 5 0 0 0 0 3 2 3 3
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ 1 1 1 1 0 2 2 2 2 4 1 2 0 0
OSMANLI TÜRKÇESİ I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ 2 0 0 5 4 5 0 0 1 0 3 2 3 1
UYGUR TÜRKÇESİ 1 0 0 5 4 5 0 0 0 0 3 2 3 3
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 3
KLASİK TÜRK EDEBİYATI NAZIM I 3 0 0 0 4 5 4 4 0 0 3 2 3 3
KARAHANLI-HAREZM TÜRKÇESİ 1 0 0 4 4 5 0 0 0 0 3 2 3 2
20. YÜZYIL TÜRK ŞİİRİ 4 0 0 0 4 5 5 5 0 0 4 3 3 4
KLASİK TÜRK EDEBİYATI NAZIM II 3 0 0 0 4 5 4 4 0 0 3 2 3 3
DİLBİLİM 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 2 4 4
20. YÜZYIL TÜRK NESRİ 4 0 0 0 5 5 4 5 0 0 4 4 4 4
EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ 5 0 0 3 0 0 5 4 0 0 5 0 4 0
BİTİRME ÇALIŞMASI 5 0 0 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 0 4

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 14 13
TÜRK COĞRAFYASI VE HALKLARI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3
FARSÇA I 1 0 4 0 1 0 0 4 0 0 3 0 3 0
TÜRKOLOJİ BİBLİYOGRAFYASI 1 0 0 0 0 4 1 1 0 0 4 3 3 4
TÜRK YAZI SİSTEMLERİ 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 2 3 3
HALK BİLİMİ YÖNTEMLERİ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 2 3 3
TÜRK MİTOLOJİSİ ANA HATLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 4 3 3
EDEBİYAT KURAMLARI VE ELEŞTİRİ YÖNTEMLERİ 3 0 0 0 3 0 5 5 0 0 4 3 4 2
ŞİİR ESTETİĞİ 4 0 0 0 3 2 5 5 0 0 4 2 4 2
TÜRK ELEŞTİRİ TARİHİ 4 0 0 0 3 3 5 5 0 0 3 3 4 4
SÖZLÜ YAZILI ANLATIM 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 3
TÜRK DİLİ TARİHİ 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3
TÜRK TASAVVUF EDEBİYATI 3 0 0 0 2 5 3 3 0 0 2 2 3 3
TÜRKÇE 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3
TÜRK KÜLTÜRÜNDE İNANÇ VE İNANIŞLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK TİYATRO EDEBİYATI TARİHİ 4 0 0 0 4 5 4 0 0 0 4 3 4 3
ORTAK TÜRK YAZI DİLİ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2
FARSÇA II 0 0 4 0 1 0 0 4 0 0 3 0 3 0
KLASİK TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI 2 0 0 0 1 1 1 2 0 0 4 2 0 3
TÜRK MEDENİYET TARİHİ 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 3 3 3
KELİME GRUPLARI VE SÖZ DİZİMİ UYGULAMALARI 3 0 0 4 4 0 0 0 0 0 3 3 3 3
TÜRKÇENİN ALINTI VE VERİNTİ SÖZLERİ 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3
ŞEHİR FOLKLORÜ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 3 4 3
EDEBİYAT VE MİTOLOJİ 3 0 0 0 3 4 5 3 0 3 4 2 4 3
OSMANLI TÜRKÇESİ II 2 0 0 2 4 5 0 0 0 0 3 2 3 3
ROMAN VE HİKAYE ÇÖZÜMLEME 3 0 0 0 4 0 3 3 0 0 5 4 3 4
TÜRK HALK BİLGİSİ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 3 3 4
TÜRKLÜK BİLİMİ TARİHİ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 4
TÜRKÇE 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3
DİKSİYON 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
ARAPÇA I 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0
AZERBAYCAN-TÜRKMEN TÜRKÇESİ 2 0 0 4 3 4 0 0 4 0 3 2 3 4
METİN ŞERHİ I 3 0 0 0 5 5 5 4 0 0 3 2 3 2
TÜRK HALK SANATLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 2 3 3
YARATICI METİN YAZARLIĞI 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 3
MODERN TÜRK EDEBİYATINDA İRONİ 3 0 0 0 2 4 0 5 0 0 0 1 4 4
TÜRK DİLİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3
KIPÇAK TÜRKÇESİ 1 0 0 4 4 5 0 0 0 0 3 2 3 2
TÜRK DİLİ TARİHİNDE MORFOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER 1 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3 2 3 3
TÜRK OYUN VE MÜZİK FOLKLORU 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 1 3 3
TÜRK HALK ANLATILARI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2 3 3
KLASİK TÜRK EDEBİYATI NESİR I 3 0 0 0 4 5 4 4 0 0 3 2 3 3
SENARYO YAZARLIĞI 5 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 5
ARAPÇA II 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0
ORTA TÜRKÇE DÖNEMİ DİL YAZI MÜNASEBETLERİ 1 0 0 3 2 3 0 0 0 0 2 2 3 3
ANLAM BİLGİSİ 2 0 0 5 2 0 0 0 0 0 3 1 3 4
BATI EDEBİYATI ÖRNEKLERİ 3 0 0 0 0 0 4 5 0 0 2 2 4 4
METİN ŞERHİ II 3 0 0 0 5 5 5 4 0 0 3 2 3 2
TÜRK KÜLTÜRÜNDE SİMGELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 1 3 3
TÜRKÇENİN SÖZ VARLIĞI 3 0 0 4 4 0 0 0 0 0 3 3 3 3
KARAÇAY-BALKAR TÜRKÇESİ 1 0 0 4 4 4 0 0 0 0 3 2 3 1
TÜRK AD BİLİMİ 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3
TÜRK DİLİNDE TABAKALAŞMA 1 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3 2 3 3
TÜRK HALK TİYATROSU 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 4 3 3
POETİKALAR VE ŞİİR ÇÖZÜMLEMELERİ 4 0 0 0 0 5 5 2 1 0 3 3 4 4
KLASİK TÜRK EDEBİYATI NESİR II 3 0 0 0 4 5 4 4 0 0 3 2 3 3
TÜRK HALK ŞİİRİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KLASİK TÜRK ŞİİRİ POETİKASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK DÜNYASI HALK BİLİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 3 3 3
TÜRK MESNEVİ EDEBİYATI 3 0 0 0 5 5 3 5 0 0 3 2 3 3
EDEBİYATTA MODERNİZM VE PORTMODERNİZM 3 0 0 0 3 0 5 5 0 0 4 3 4 2
ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI 4 0 0 0 5 5 3 4 0 0 4 3 4 3
DİL FELSEFE İLİŞKİLERİ 2 0 0 0 0 1 4 1 0 0 1 0 3 3
TÜRK DİLİ KİTAP VE MAKALE SEMİNERİ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 3
SÖZLÜK BİLİMİ 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3
TATAR-BAŞKURT TÜRKÇESİ 1 0 0 4 4 4 0 0 0 0 3 2 3 1
TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE TÖREN VE KUTLAMALAR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2 3 3
ANADOLU VE RUMELİ AĞIZLARI 1 0 0 4 3 1 0 0 5 0 4 2 3 2
ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ 5 0 0 0 5 5 5 4 0 0 4 3 4 3
KLASİK TÜRK EDEBİYATI NAZIM III 3 0 0 0 4 5 4 4 0 0 3 2 3 3
METİN ŞERHİ III 3 0 0 0 5 5 5 4 0 0 3 2 3 2
EDEBİYAT VE POPÜLER KÜLTÜR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KARŞILAŞTIRMALI ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİVELERİ 1 0 0 4 3 3 0 0 0 0 2 2 3 2
SULTAN ŞAİRLER 2 0 0 0 4 5 4 3 0 0 2 3 2 2
TÜRKÇENİN BUGÜNKÜ MESELELERİ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 2
ÇAĞATAY TÜRKÇESİ 2 0 0 5 3 4 0 0 2 0 3 2 3 3
KAMLIK VE AŞIKLIK KÜLTÜRÜ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 2 3 3
İŞ FOLKLORÜ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 4 3 3
KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT 3 0 0 0 4 3 5 5 0 0 3 3 4 3
KAZAK-KIRGIZ TÜRKÇESİ 1 0 0 4 3 3 0 0 0 0 2 2 3 2
ÇAĞDAŞ TÜRK NESRİ 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 4 3 3 4
ÖZBEK-YENİ UYGUR TÜRKÇESİ 2 0 0 2 4 5 0 0 0 0 3 2 3 3
METİN ŞERHİ IV 3 0 0 0 5 5 5 4 0 0 3 2 3 3
EDEBİYAT VE SİNEMA 4 0 0 0 5 0 4 5 0 0 0 5 4 4
EDİTÖRLÜK VE REDAKTÖRLÜK 5 0 3 4 5 5 5 5 0 4 3 0 5 4
KOMPARATİSTİĞİN TEMELLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 14 13
TÜRK HALK BİLİMİ O Y Y Y Y Y Y Y Y Ç Ç O O Ç
YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ O Y Y Y Ç O Ç Ç Y Y O Ç O Ç
KLASİK TÜRK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLER I O Y Y Y O O O A Y Y O O O O
OSMANLİ TÜRKÇESİNE GİRİŞ O Y Y O Ç Ç Y Y Y Y O O O O
TÜRK DİLİNİN SES BİLGİSİ O Y Y Ç O Y Y Y Y Y Ç O O O
TANZİMATTAN MEŞRUTİYETE TÜRK EDEBİYATI Ç Y Y Y O Ç Ç O Y Y Ç O Ç O
TÜRK HALK EDEBİYATI O Y Y Y Y Y Y Y Y Ç Ç O O O
KLASİK TÜRK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLER II O Y Y Y O Ç O A Y Y Ç O O O
TÜRK DİLİNİN ŞEKİL BİLGİSİ O Y Y Ç O Y Y Y Y Y Ç O O O
OSMANLI TÜRKÇESİ GRAMERİ O Y Y O Ç Ç Y Y Y Y O O O O
İNGİLİZCE Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRKÇENİN SÖZ DİZİMİ O Y Y Ç O Y Y Y Y Y O O O O
KÖKTÜRKÇE A Y Y Ç Ç Ç Y Y Y Y O O O O
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ A A A A Y O O O O Ç A O Y Y
OSMANLI TÜRKÇESİ I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ O Y Y Ç Ç Ç Y Y A Y O O O A
UYGUR TÜRKÇESİ A Y Y Ç Ç Ç Y Y Y Y O O O O
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y O Ç O O
KLASİK TÜRK EDEBİYATI NAZIM I O Y Y Y Ç Ç Ç Ç Y Y O O O O
KARAHANLI-HAREZM TÜRKÇESİ A Y Y Ç Ç Ç Y Y Y Y O O O O
20. YÜZYIL TÜRK ŞİİRİ Ç Y Y Y Ç Ç Ç Ç Y Y Ç O O Ç
KLASİK TÜRK EDEBİYATI NAZIM II O Y Y Y Ç Ç Ç Ç Y Y O O O O
DİLBİLİM O Y Y O Y Y Y Y A Y O O Ç Ç
20. YÜZYIL TÜRK NESRİ Ç Y Y Y Ç Ç Ç Ç Y Y Ç Ç Ç Ç
EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ Ç Y Y O Y Y Ç Ç Y Y Ç Y Ç Y
BİTİRME ÇALIŞMASI Ç Y Y Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Ç

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 14 13
TÜRK COĞRAFYASI VE HALKLARI A Y Y Y Y Y Y Y Y Y A O O O
FARSÇA I A Y Ç Y A Y Y Ç Y Y O Y O Y
TÜRKOLOJİ BİBLİYOGRAFYASI A Y Y Y Y Ç A A Y Y Ç O O Ç
TÜRK YAZI SİSTEMLERİ A Y Y Y Y Ç Y Y Y Y O O O O
HALK BİLİMİ YÖNTEMLERİ A Y Y Y Y Y Y Y Y Ç Ç O O O
TÜRK MİTOLOJİSİ ANA HATLARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Ç Ç Ç O O
EDEBİYAT KURAMLARI VE ELEŞTİRİ YÖNTEMLERİ O Y Y Y O Y Ç Ç Y Y Ç O Ç O
ŞİİR ESTETİĞİ Ç Y Y Y O O Ç Ç Y Y Ç O Ç O
TÜRK ELEŞTİRİ TARİHİ Ç Y Y Y O O Ç Ç Y Y O O Ç Ç
SÖZLÜ YAZILI ANLATIM Ç Y Y Y Y Y Y Y Y Y Ç Ç O O
TÜRK DİLİ TARİHİ A Y Y O Y Y Y Y Y Y O O O O
TÜRK TASAVVUF EDEBİYATI O Y Y Y O Ç O O Y Y O O O O
TÜRKÇE Ç Y Y Y Y Ç Y Y Y Y Y Y Y Y O
TÜRK KÜLTÜRÜNDE İNANÇ VE İNANIŞLAR Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRK TİYATRO EDEBİYATI TARİHİ Ç Y Y Y Ç Ç Ç Y Y Y Ç O Ç O
ORTAK TÜRK YAZI DİLİ O Y Y Y Y Y Y Y Y Y O O O O
FARSÇA II Y Y Ç Y A Y Y Ç Y Y O Y O Y
KLASİK TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI O Y Y Y A A A O Y Y Ç O Y O
TÜRK MEDENİYET TARİHİ A Y Y Y Y O Y Y Y Y O O O O
KELİME GRUPLARI VE SÖZ DİZİMİ UYGULAMALARI O Y Y Ç Ç Y Y Y Y Y O O O O
TÜRKÇENİN ALINTI VE VERİNTİ SÖZLERİ A Y Y O Y Y Y Y Y Y O O O O
ŞEHİR FOLKLORÜ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Ç Ç O Ç O
EDEBİYAT VE MİTOLOJİ O Y Y Y O Ç Ç O Y O Ç O Ç O
OSMANLI TÜRKÇESİ II O Y Y O Ç Ç Y Y Y Y O O O O
ROMAN VE HİKAYE ÇÖZÜMLEME O Y Y Y Ç Y O O Y Y Ç Ç O Ç
TÜRK HALK BİLGİSİ O Y Y Y Y Y Y Y Y Ç Ç O O Ç
TÜRKLÜK BİLİMİ TARİHİ A Y Y Y Y Y Y Y Y Y Ç O O Ç
TÜRKÇE Ç Y Y Y Y Ç Y Y Y Y Y Y Y Y O
DİKSİYON Ç Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Ç O
ARAPÇA I Y Y Ç Y Y Y Y Ç Y Y O Y Y Y
AZERBAYCAN-TÜRKMEN TÜRKÇESİ O Y Y Ç O Ç Y Y Ç Y O O O Ç
METİN ŞERHİ I O Y Y Y Ç Ç Ç Ç Y Y O O O O
TÜRK HALK SANATLARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Ç O O O O
YARATICI METİN YAZARLIĞI Ç Y Y Y Y Y A Y Y Y Y Y Ç O
MODERN TÜRK EDEBİYATINDA İRONİ O Y Y Y O Ç Y Ç Y Y Y A Ç Ç
TÜRK DİLİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMI A Y Y Y Y Y Y Y Y Y O O O O
KIPÇAK TÜRKÇESİ A Y Y Ç Ç Ç Y Y Y Y O O O O
TÜRK DİLİ TARİHİNDE MORFOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER A Y Y Ç O Y Y Y Y Y O O O O
TÜRK OYUN VE MÜZİK FOLKLORU A Y Y Y Y Y Y Y Y Ç O A O O
TÜRK HALK ANLATILARI O Y Y Y Y Y Y Y Y Ç O O O O
KLASİK TÜRK EDEBİYATI NESİR I O Y Y Y Ç Ç Ç Ç Y Y O O O O
SENARYO YAZARLIĞI Ç Y Y Y A A A Y Y Y Y Y Ç Ç
ARAPÇA II Y Y Ç Y Y Y Y Ç Y Y O Y Y Y
ORTA TÜRKÇE DÖNEMİ DİL YAZI MÜNASEBETLERİ A Y Y O O O Y Y Y Y O O O O
ANLAM BİLGİSİ O Y Y Ç O Y Y Y Y Y O A O Ç
BATI EDEBİYATI ÖRNEKLERİ O Y Y Y Y Y Ç Ç Y Y O O Ç Ç
METİN ŞERHİ II O Y Y Y Ç Ç Ç Ç Y Y O O O O
TÜRK KÜLTÜRÜNDE SİMGELER Y Y Y Y Y Y Y Y Y Ç O A O O
TÜRKÇENİN SÖZ VARLIĞI O Y Y Ç Ç Y Y Y Y Y O O O O
KARAÇAY-BALKAR TÜRKÇESİ A Y Y Ç Ç Ç Y Y Y Y O O O A
TÜRK AD BİLİMİ O Y Y Ç Y Y Y Y Y Y O O O O
TÜRK DİLİNDE TABAKALAŞMA A Y Y Ç O Y Y Y Y Y O O O O
TÜRK HALK TİYATROSU A Y Y Y Y Y Y Y Y Ç O Ç O O
POETİKALAR VE ŞİİR ÇÖZÜMLEMELERİ Ç Y Y Y Y Ç Ç O A Y O O Ç Ç
KLASİK TÜRK EDEBİYATI NESİR II O Y Y Y Ç Ç Ç Ç Y Y O O O O
TÜRK HALK ŞİİRİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
KLASİK TÜRK ŞİİRİ POETİKASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRK DÜNYASI HALK BİLİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Ç Ç O O O
TÜRK MESNEVİ EDEBİYATI O Y Y Y Ç Ç O Ç Y Y O O O O
EDEBİYATTA MODERNİZM VE PORTMODERNİZM O Y Y Y O Y Ç Ç Y Y Ç O Ç O
ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Ç Y Y Y Ç Ç O Ç Y Y Ç O Ç O
DİL FELSEFE İLİŞKİLERİ O Y Y Y Y A Ç A Y Y A Y O O
TÜRK DİLİ KİTAP VE MAKALE SEMİNERİ Ç Y Y Y Y Y Y Y Y Y Ç O O O
SÖZLÜK BİLİMİ O Y Y O Y Y Y Y Y Y O O O O
TATAR-BAŞKURT TÜRKÇESİ A Y Y Ç Ç Ç Y Y Y Y O O O A
TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE TÖREN VE KUTLAMALAR A Y Y Y Y Y Y Y Y Ç O O O O
ANADOLU VE RUMELİ AĞIZLARI A Y Y Ç O A Y Y Ç Y Ç O O O
ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ Ç Y Y Y Ç Ç Ç Ç Y Y Ç O Ç O
KLASİK TÜRK EDEBİYATI NAZIM III O Y Y Y Ç Ç Ç Ç Y Y O O O O
METİN ŞERHİ III O Y Y Y Ç Ç Ç Ç Y Y O O O O
EDEBİYAT VE POPÜLER KÜLTÜR Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
KARŞILAŞTIRMALI ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİVELERİ A Y Y Ç O O Y Y Y Y O O O O
SULTAN ŞAİRLER O Y Y Y Ç Ç Ç O Y Y O O O O
TÜRKÇENİN BUGÜNKÜ MESELELERİ O Y Y Y Y Y Y Y Y Y O O O O
ÇAĞATAY TÜRKÇESİ O Y Y Ç O Ç Y Y O Y O O O O
KAMLIK VE AŞIKLIK KÜLTÜRÜ A Y Y Y Y Y Y Y Y Ç O O O O
İŞ FOLKLORÜ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Ç A Ç O O
KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT O Y Y Y Ç O Ç Ç Y Y O O Ç O
KAZAK-KIRGIZ TÜRKÇESİ A Y Y Ç O O Y Y Y Y O O O O
ÇAĞDAŞ TÜRK NESRİ O Y Y Y Y Y Ç O Y Y Ç O O Ç
ÖZBEK-YENİ UYGUR TÜRKÇESİ O Y Y O Ç Ç Y Y Y Y O O O O
METİN ŞERHİ IV O Y Y Y Ç Ç Ç Ç Y Y O O O O
EDEBİYAT VE SİNEMA Ç Y Y Y Ç Y Ç Ç Y Y Y Ç Ç Ç
EDİTÖRLÜK VE REDAKTÖRLÜK Ç Y O Ç Ç Ç Ç Ç Y Ç O Y Ç Ç
KOMPARATİSTİĞİN TEMELLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 14 13
TÜRK HALK BİLİMİ + + + + + +
YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ + + + + + + + + +
KLASİK TÜRK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLER I + + + + + + + + +
OSMANLİ TÜRKÇESİNE GİRİŞ + + + + + + + +
TÜRK DİLİNİN SES BİLGİSİ + + + + + + +
TANZİMATTAN MEŞRUTİYETE TÜRK EDEBİYATI + + + + + + + + +
TÜRK HALK EDEBİYATI + + + + + +
KLASİK TÜRK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLER II + + + + + + + + +
TÜRK DİLİNİN ŞEKİL BİLGİSİ + + + + + + +
OSMANLI TÜRKÇESİ GRAMERİ + + + + + + + +
İNGİLİZCE
TÜRKÇENİN SÖZ DİZİMİ + + + + + + +
KÖKTÜRKÇE + + + + + + + +
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ + + + + + + + + + + +
OSMANLI TÜRKÇESİ I
ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ + + + + + + + + +
UYGUR TÜRKÇESİ + + + + + + + +
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI + + + +
KLASİK TÜRK EDEBİYATI NAZIM I + + + + + + + + +
KARAHANLI-HAREZM TÜRKÇESİ + + + + + + + +
20. YÜZYIL TÜRK ŞİİRİ + + + + + + + + +
KLASİK TÜRK EDEBİYATI NAZIM II + + + + + + + + +
DİLBİLİM + + + + + + +
20. YÜZYIL TÜRK NESRİ + + + + + + + + +
EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ + + + + + +
BİTİRME ÇALIŞMASI + + + + + + + + + + + +

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 14 13
TÜRK COĞRAFYASI VE HALKLARI + + + + +
FARSÇA I + + + + + +
TÜRKOLOJİ BİBLİYOGRAFYASI + + + + + + + +
TÜRK YAZI SİSTEMLERİ + + + + + +
HALK BİLİMİ YÖNTEMLERİ + + + + + +
TÜRK MİTOLOJİSİ ANA HATLARI + + + + +
EDEBİYAT KURAMLARI VE ELEŞTİRİ YÖNTEMLERİ + + + + + + + +
ŞİİR ESTETİĞİ + + + + + + + + +
TÜRK ELEŞTİRİ TARİHİ + + + + + + + + +
SÖZLÜ YAZILI ANLATIM + + + + +
TÜRK DİLİ TARİHİ + + + + + +
TÜRK TASAVVUF EDEBİYATI + + + + + + + + +
TÜRKÇE + + +
TÜRK KÜLTÜRÜNDE İNANÇ VE İNANIŞLAR
TÜRK TİYATRO EDEBİYATI TARİHİ + + + + + + + +
ORTAK TÜRK YAZI DİLİ + + + + +
FARSÇA II + + + + +
KLASİK TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI + + + + + + + +
TÜRK MEDENİYET TARİHİ + + + + + +
KELİME GRUPLARI VE SÖZ DİZİMİ UYGULAMALARI + + + + + + +
TÜRKÇENİN ALINTI VE VERİNTİ SÖZLERİ + + + + + +
ŞEHİR FOLKLORÜ + + + + +
EDEBİYAT VE MİTOLOJİ + + + + + + + + + +
OSMANLI TÜRKÇESİ II + + + + + + + +
ROMAN VE HİKAYE ÇÖZÜMLEME + + + + + + + +
TÜRK HALK BİLGİSİ + + + + + +
TÜRKLÜK BİLİMİ TARİHİ + + + + +
TÜRKÇE + + +
DİKSİYON + + +
ARAPÇA I + + +
AZERBAYCAN-TÜRKMEN TÜRKÇESİ + + + + + + + + +
METİN ŞERHİ I + + + + + + + + +
TÜRK HALK SANATLARI + + + + +
YARATICI METİN YAZARLIĞI + + + +
MODERN TÜRK EDEBİYATINDA İRONİ + + + + + + +
TÜRK DİLİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMI + + + + +
KIPÇAK TÜRKÇESİ + + + + + + + +
TÜRK DİLİ TARİHİNDE MORFOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER + + + + + + +
TÜRK OYUN VE MÜZİK FOLKLORU + + + + + +
TÜRK HALK ANLATILARI + + + + + +
KLASİK TÜRK EDEBİYATI NESİR I + + + + + + + + +
SENARYO YAZARLIĞI + + + + + +
ARAPÇA II + + +
ORTA TÜRKÇE DÖNEMİ DİL YAZI MÜNASEBETLERİ + + + + + + + +
ANLAM BİLGİSİ + + + + + + +
BATI EDEBİYATI ÖRNEKLERİ + + + + + + +
METİN ŞERHİ II + + + + + + + + +
TÜRK KÜLTÜRÜNDE SİMGELER + + + + +
TÜRKÇENİN SÖZ VARLIĞI + + + + + + +
KARAÇAY-BALKAR TÜRKÇESİ + + + + + + + +
TÜRK AD BİLİMİ + + + + + +
TÜRK DİLİNDE TABAKALAŞMA + + + + + + +
TÜRK HALK TİYATROSU + + + + + +
POETİKALAR VE ŞİİR ÇÖZÜMLEMELERİ + + + + + + + + +
KLASİK TÜRK EDEBİYATI NESİR II + + + + + + + + +
TÜRK HALK ŞİİRİ
KLASİK TÜRK ŞİİRİ POETİKASI
TÜRK DÜNYASI HALK BİLİMİ + + + + +
TÜRK MESNEVİ EDEBİYATI + + + + + + + + +
EDEBİYATTA MODERNİZM VE PORTMODERNİZM + + + + + + + +
ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI + + + + + + + + +
DİL FELSEFE İLİŞKİLERİ + + + + + + +
TÜRK DİLİ KİTAP VE MAKALE SEMİNERİ + + + + +
SÖZLÜK BİLİMİ + + + + + +
TATAR-BAŞKURT TÜRKÇESİ + + + + + + + +
TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE TÖREN VE KUTLAMALAR + + + + + +
ANADOLU VE RUMELİ AĞIZLARI + + + + + + + + +
ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ + + + + + + + + +
KLASİK TÜRK EDEBİYATI NAZIM III + + + + + + + + +
METİN ŞERHİ III + + + + + + + + +
EDEBİYAT VE POPÜLER KÜLTÜR
KARŞILAŞTIRMALI ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİVELERİ + + + + + + + +
SULTAN ŞAİRLER + + + + + + + + +
TÜRKÇENİN BUGÜNKÜ MESELELERİ + + + + +
ÇAĞATAY TÜRKÇESİ + + + + + + + + +
KAMLIK VE AŞIKLIK KÜLTÜRÜ + + + + + +
İŞ FOLKLORÜ + + + + +
KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT + + + + + + + + +
KAZAK-KIRGIZ TÜRKÇESİ + + + + + + + +
ÇAĞDAŞ TÜRK NESRİ + + + + + + +
ÖZBEK-YENİ UYGUR TÜRKÇESİ + + + + + + + +
METİN ŞERHİ IV + + + + + + + + +
EDEBİYAT VE SİNEMA + + + + + + +
EDİTÖRLÜK VE REDAKTÖRLÜK + + + + + + + + + + +
KOMPARATİSTİĞİN TEMELLERİ
; ;