Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 5 5 3 5 3 2 2 2 2
GÜNÜMÜZ DIN PSIKOLOJISI ÇALIŞMALARI 4 3 3 4 3 3 3 4 4
DİN PSİKOLOJİSİNİN TEMEL MESELELERİ 4 3 3 4 3 3 3 4 4
MODERN TOPLUMLAR VE DİN 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 0 0 0 3 3 3 4 4 4 3 3 3
KİTAB-I MUKADDES TETKİKLERİNE GİRİŞ 4 4 0 0 0 0 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 3 3
YAHUDİ VE HIRISTİYAN KUTSAL KİTAPLARI 2 1 2 2 0 2 2 0 1
HIRISTIYANLIK TARIHI 3 0 2 0 2 0 0 0 0
İBNİ SİNA FELSEFESİ 3 3 3 0 0 0 0 0 0
DİN FELSEFE İLİŞKİLERİ 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 4 4 4 4 0 0 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
İBN SİNA MANTIĞI 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4
BİLGİ TEORİSİ VE MANTIK 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4
BİLİM FELSEFESİ 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 3 3
KLASİK DİN FELSEFESİ METİNLERİ 3 3 4 3 2 0 2 0 0
MODERN DİN FELSEFESİ METİNLERİ 2 2 3 1 2 0 2 0 0
SEMİNER (YL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEZ ÇALIŞMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9
DİN EĞİTİMİ BİLİMİNİN TEMEL MESELELERİ 4 4 4 2 2 2 3 3 3 2 2 2 1 1 1 5 5 5 3 3 3 1 1 1 0 0 0
DİN EĞİTİMİNDE PROGRAM GELİŞTİRME 4 4 4 0 0 0 4 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 4 4 3 3 3 0 0 0
KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ 5 4 0 2 0 4 3 0 4 1 0 0 4 0 0 0 3 0
İSLAM FELSEFESİNİN KAYNAKLARI 4 3 4 4 5 3 5 4 4 2 4 0 5 2 4 3 3 2
DİN PSİKOLOJİSİNDE FARKLI YAKLAŞIMLAR 3 4 3 3 0 3 4 4 3 3 0 3 4 3 0 4 3 4
DİN SOSYOLOJİSİNİN TEMEL PROBLEMLERİ 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 0 0 0 3 3 3 4 4 4 3 3 3
OSMANLI VE CUMHURİYET DÖNEMİ DİN-DEVLET İLİŞKİLERİ 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 0 0 0 3 3 3 4 4 4 3 3 3
OSMANLIDA MANTIK ÇALIŞMALARI 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
GAZALI MANTIĞI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TASAVVUF FELSEFESİ 3 3 0 3 3 0 3 3 0 5 5 0 3 0 0 0 3 0 4 4 0 0 0 0 5 4 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0
OSMANLI DÖNEMINDE TASAVVUFI DÜŞÜNCE 3 4 2 4 4 5 3 4 5
TASAVVUF GELENEĞINDE EĞITIM 0 0 0 2 0 0 0 2 2
YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ 4 4 0 4 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 3 3 0 3 0 0 0 0
DİNLER TARİHİNİN TEMEL MESELELERİ 4 4 4 4 4 4 5 5 5 2 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 0 0 0
FELSEFİ KELAM: FAHREDDİN RAZİ 4 4 3 4 0 0 0 0 3
YABANCI DİLDE DİNLER TARİHİ METİNLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GREKÇE DİL BİLGİSİ 2 2 0 3 0 0 0 0 0
TASAVVUF PSİKOLOJİSİ 4 5 5 0 4 4 0 4 4
ÇOCUKTA DİNİ VE AHLAKİ DÜŞÜNCENİN GELİŞİMİ 4 0 4 4 0 0 0 0 5 0 5 5 2 2 2 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 4 4 0 4 0 0 0 0
GREKÇEYE GİRİŞ 2 2 0 3 0 0 0 0 0
HİNT DİNİ DÜŞÜNCESİ GİRİŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORTAÇAĞ İSLAM VE HIRİSTİYAN DÜŞÜNCESI 3 3 3 0 0 0 0 0 3
İSLAM DÜŞÜNCESİNİN TEŞEKKÜL TARİHİ 5 4 5 4 4 5 5 5 4
GÜNÜMÜZDE TASAVVUF VE TOPLUM 3 3 3 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
OSMANLI DÜŞÜNCESİNE GİRİŞ 4 4 0 4 4 0 5 5 0
OSMANLI DÜŞÜNCESİ GELENEĞİ 1 0 2 5 0 0 0 0 0
İBN RÜŞD FELSEFESİ 5 5 5 5 4 5 5 4 4
İSLAM FELSEFESİ KLASİK METİN ANALİZİ 0 0 0 0 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5
YAHUDİLİK TARİHİ 4 0 4 4 1 4 4 4 0
DINI İLETIŞIM VE DIN EĞITIMI 1 0 0 0 0 2 0 1 0
İSLAMI PSIKOLOJIYE YAKLAŞIMLAR 4 3 3 4 3 3 3 4 4
DİN EĞİTİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR 2 0 0 2 2 0 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNİN TEMEL KAVRAMLARI 0 0 4 4 5 5 4 4 4
İSLAM EĞİTİM TARİHİ 5 5 5 0 2 2 2 0 4 0 4 4 3 3 0 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÜSLÜMAN YAHUDİ İLİŞKİLERİ 1 2 0 2 0 2 0 2 1
İBRANİCE GRAMERİ 2 2 0 3 0 0 0 0 0
İBRANİCE KUTSAL KİTAP OKUMALARI 0 1 1 0 0 0 0 0 0
YAHUDİLİKTE İNANÇ ESASLARI 2 0 0 2 0 0 0 1 0
YAHUDİ HUKUKUNA GİRİŞ 1 0 0 2 0 2 0 0 0
İBRANİCEYE GİRİŞ 2 2 0 3 0 0 0 0 0
YENİ DİNİ HAREKETLER SOSYOLOJİSİ 2 2 0 0 0 3 2 0 2
SOSYOLOJİK AÇIDAN YAŞLANMA VE DİN 1 1 0 2 0 2 1 0 1
LATİNCEYE GİRİŞ 2 2 0 3 0 0 0 0 0
İLERİ LATİNCE 2 2 0 3 0 0 0 0 0
RUH SAĞLIĞI VE DİNDARLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANEVİ/DİNİ DANIŞMANLIK VE REHBERLİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zorunlu Dersler

Ders 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ç Ç O Ç O O O O O
GÜNÜMÜZ DIN PSIKOLOJISI ÇALIŞMALARI Ç O O Ç O O O Ç Ç
DİN PSİKOLOJİSİNİN TEMEL MESELELERİ Ç O O Ç O O O Ç Ç
MODERN TOPLUMLAR VE DİN O O O Ç Ç Ç O O O O O O Ç Ç Ç Y Y Y O O O Ç Ç Ç O O O
KİTAB-I MUKADDES TETKİKLERİNE GİRİŞ Ç Ç Y Y Y Y O O O O Y Y Y Y Y Y O O
YAHUDİ VE HIRISTİYAN KUTSAL KİTAPLARI O A O O Y O O Y A
HIRISTIYANLIK TARIHI O Y O Y O Y Y Y Y
İBNİ SİNA FELSEFESİ O O O Y Y Y Y Y Y
DİN FELSEFE İLİŞKİLERİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y O O O O Y Y Y Y Y Y Y Y Ç Ç Ç Ç
İBN SİNA MANTIĞI Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
BİLGİ TEORİSİ VE MANTIK Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
BİLİM FELSEFESİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O
KLASİK DİN FELSEFESİ METİNLERİ O O Ç O O Y O Y Y
MODERN DİN FELSEFESİ METİNLERİ O O O A O Y O Y Y
SEMİNER (YL) Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TEZ ÇALIŞMASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9
DİN EĞİTİMİ BİLİMİNİN TEMEL MESELELERİ Ç Ç Ç O O O O O O O O O A A A Ç Ç Ç O O O A A A Y Y Y
DİN EĞİTİMİNDE PROGRAM GELİŞTİRME Ç Ç Ç Y Y Y Ç Ç Ç A A A Y Y Y Y Y Y Ç Ç Ç O O O Y Y Y
KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ Ç Ç Y O Y Ç O Y Ç A Y Y Ç Y Y Y O Y
İSLAM FELSEFESİNİN KAYNAKLARI Ç O Ç Ç Ç O Ç Ç Ç O Ç Y Ç O Ç O O O
DİN PSİKOLOJİSİNDE FARKLI YAKLAŞIMLAR O Ç O O Y O Ç Ç O O Y O Ç O Y Ç O Ç
DİN SOSYOLOJİSİNİN TEMEL PROBLEMLERİ O O O Ç Ç Ç O O O O O O Ç Ç Ç Y Y Y O O O Ç Ç Ç O O O
OSMANLI VE CUMHURİYET DÖNEMİ DİN-DEVLET İLİŞKİLERİ O O O Ç Ç Ç O O O O O O Ç Ç Ç Y Y Y O O O Ç Ç Ç O O O
OSMANLIDA MANTIK ÇALIŞMALARI Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
GAZALI MANTIĞI Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TASAVVUF FELSEFESİ O O Y O O Y O O Y Ç Ç Y O Y Y Y O Y Ç Ç Y Y Y Y Ç Ç Y Ç Ç Y Y Y Y Y Y Y
OSMANLI DÖNEMINDE TASAVVUFI DÜŞÜNCE O Ç O Ç Ç Ç O Ç Ç
TASAVVUF GELENEĞINDE EĞITIM Y Y Y O Y Y Y O O
YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Ç Ç Y Ç Y Y Y Y O O O Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Ç Ç Y Ç O O Y O Y Y Y Y
DİNLER TARİHİNİN TEMEL MESELELERİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O O O O O Ç Ç Ç O O O O O O Y Y Y
FELSEFİ KELAM: FAHREDDİN RAZİ Ç Ç O Ç Y Y Y Y O
YABANCI DİLDE DİNLER TARİHİ METİNLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y A A A Y Y Y Y Y Y Y Y Y O Y O O Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
GREKÇE DİL BİLGİSİ O O Y O Y Y Y Y Y
TASAVVUF PSİKOLOJİSİ Ç Ç Ç Y Ç Ç Y Ç Ç
ÇOCUKTA DİNİ VE AHLAKİ DÜŞÜNCENİN GELİŞİMİ Ç Y Ç Ç Y Y Y Y Ç Y Ç Ç O O O Y Y Y Y Y O O Y O Y Y Y Y Ç Ç Y Ç Y Y Y Y
GREKÇEYE GİRİŞ O O Y O Y Y Y Y Y
HİNT DİNİ DÜŞÜNCESİ GİRİŞ Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ORTAÇAĞ İSLAM VE HIRİSTİYAN DÜŞÜNCESI O O O Y Y Y Y Y O
İSLAM DÜŞÜNCESİNİN TEŞEKKÜL TARİHİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
GÜNÜMÜZDE TASAVVUF VE TOPLUM O O O Y Y Y Y Y Y Ç Ç Ç Y Y Y Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O O
OSMANLI DÜŞÜNCESİNE GİRİŞ Ç Ç Y Ç Ç Y Ç Ç Y
OSMANLI DÜŞÜNCESİ GELENEĞİ A Y O Ç Y Y Y Y Y
İBN RÜŞD FELSEFESİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
İSLAM FELSEFESİ KLASİK METİN ANALİZİ Y Y Y Y O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
YAHUDİLİK TARİHİ Ç Y Ç Ç A Ç Ç Ç Y
DINI İLETIŞIM VE DIN EĞITIMI A Y Y Y Y O Y A Y
İSLAMI PSIKOLOJIYE YAKLAŞIMLAR Ç O O Ç O O O Ç Ç
DİN EĞİTİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR O Y Y O O Y Y Y Y
İSLAM DÜŞÜNCESİNİN TEMEL KAVRAMLARI Y Y Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
İSLAM EĞİTİM TARİHİ Ç Ç Ç Y O O O Y Ç Y Ç Ç O O Y O Y Y Y Y A Y A A Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
MÜSLÜMAN YAHUDİ İLİŞKİLERİ A O Y O Y O Y O A
İBRANİCE GRAMERİ O O Y O Y Y Y Y Y
İBRANİCE KUTSAL KİTAP OKUMALARI Y A A Y Y Y Y Y Y
YAHUDİLİKTE İNANÇ ESASLARI O Y Y O Y Y Y A Y
YAHUDİ HUKUKUNA GİRİŞ A Y Y O Y O Y Y Y
İBRANİCEYE GİRİŞ O O Y O Y Y Y Y Y
YENİ DİNİ HAREKETLER SOSYOLOJİSİ O O Y Y Y O O Y O
SOSYOLOJİK AÇIDAN YAŞLANMA VE DİN A A Y O Y O A Y A
LATİNCEYE GİRİŞ O O Y O Y Y Y Y Y
İLERİ LATİNCE O O Y O Y Y Y Y Y
RUH SAĞLIĞI VE DİNDARLIK Y Y Y Y Y Y Y Y Y
MANEVİ/DİNİ DANIŞMANLIK VE REHBERLİK Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Zorunlu Dersler

Ders 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ + + + + + + + + +
GÜNÜMÜZ DIN PSIKOLOJISI ÇALIŞMALARI + + + + + + + + +
DİN PSİKOLOJİSİNİN TEMEL MESELELERİ + + + + + + + + +
MODERN TOPLUMLAR VE DİN + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
KİTAB-I MUKADDES TETKİKLERİNE GİRİŞ + + + + + + + +
YAHUDİ VE HIRISTİYAN KUTSAL KİTAPLARI + + + + + + +
HIRISTIYANLIK TARIHI + + +
İBNİ SİNA FELSEFESİ + + +
DİN FELSEFE İLİŞKİLERİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
İBN SİNA MANTIĞI + + + + + + + + + + + + + + + + + +
BİLGİ TEORİSİ VE MANTIK + + + + + + + + + + + + + + + + + +
BİLİM FELSEFESİ + + + + + + + + + + + + + + + + + +
KLASİK DİN FELSEFESİ METİNLERİ + + + + + +
MODERN DİN FELSEFESİ METİNLERİ + + + + + +
SEMİNER (YL)
TEZ ÇALIŞMASI

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9
DİN EĞİTİMİ BİLİMİNİN TEMEL MESELELERİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
DİN EĞİTİMİNDE PROGRAM GELİŞTİRME + + + + + + + + + + + + + + +
KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ + + + + + + + + +
İSLAM FELSEFESİNİN KAYNAKLARI + + + + + + + + + + + + + + + + +
DİN PSİKOLOJİSİNDE FARKLI YAKLAŞIMLAR + + + + + + + + + + + + + + +
DİN SOSYOLOJİSİNİN TEMEL PROBLEMLERİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
OSMANLI VE CUMHURİYET DÖNEMİ DİN-DEVLET İLİŞKİLERİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
OSMANLIDA MANTIK ÇALIŞMALARI + + + + + + + + + + + + + + + + + +
GAZALI MANTIĞI
TASAVVUF FELSEFESİ + + + + + + + + + + + + + + + +
OSMANLI DÖNEMINDE TASAVVUFI DÜŞÜNCE + + + + + + + + +
TASAVVUF GELENEĞINDE EĞITIM + + +
YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ + + + + + + + + + + + +
DİNLER TARİHİNİN TEMEL MESELELERİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
FELSEFİ KELAM: FAHREDDİN RAZİ + + + + +
YABANCI DİLDE DİNLER TARİHİ METİNLERİ + + + + + +
GREKÇE DİL BİLGİSİ + + +
TASAVVUF PSİKOLOJİSİ + + + + + + +
ÇOCUKTA DİNİ VE AHLAKİ DÜŞÜNCENİN GELİŞİMİ + + + + + + + + + + + + + + +
GREKÇEYE GİRİŞ + + +
HİNT DİNİ DÜŞÜNCESİ GİRİŞ
ORTAÇAĞ İSLAM VE HIRİSTİYAN DÜŞÜNCESI + + + +
İSLAM DÜŞÜNCESİNİN TEŞEKKÜL TARİHİ + + + + + + + + +
GÜNÜMÜZDE TASAVVUF VE TOPLUM + + + + + + + + + + + + + + + + + +
OSMANLI DÜŞÜNCESİNE GİRİŞ + + + + + +
OSMANLI DÜŞÜNCESİ GELENEĞİ + + +
İBN RÜŞD FELSEFESİ + + + + + + + + +
İSLAM FELSEFESİ KLASİK METİN ANALİZİ + + + + + + + + + + + + + +
YAHUDİLİK TARİHİ + + + + + + +
DINI İLETIŞIM VE DIN EĞITIMI + + +
İSLAMI PSIKOLOJIYE YAKLAŞIMLAR + + + + + + + + +
DİN EĞİTİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR + + +
İSLAM DÜŞÜNCESİNİN TEMEL KAVRAMLARI + + + + + + +
İSLAM EĞİTİM TARİHİ + + + + + + + + + + + + + + +
MÜSLÜMAN YAHUDİ İLİŞKİLERİ + + + + + +
İBRANİCE GRAMERİ + + +
İBRANİCE KUTSAL KİTAP OKUMALARI + +
YAHUDİLİKTE İNANÇ ESASLARI + + +
YAHUDİ HUKUKUNA GİRİŞ + + +
İBRANİCEYE GİRİŞ + + +
YENİ DİNİ HAREKETLER SOSYOLOJİSİ + + + + +
SOSYOLOJİK AÇIDAN YAŞLANMA VE DİN + + + + + +
LATİNCEYE GİRİŞ + + +
İLERİ LATİNCE + + +
RUH SAĞLIĞI VE DİNDARLIK
MANEVİ/DİNİ DANIŞMANLIK VE REHBERLİK
; ;