Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TARİH YAZIMI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
SEMİNER (DR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEZ ÇALIŞMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YETERLİLİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10
YAKINÇAĞDA ORTA ASYA VE KAFKASYA 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5
YAKIN ÇAĞDA ORTA ASYA VE KAFKASYA 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5
OSMANLI MODERNLEŞMESİ 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4
ORTAÇAĞ İSLAM DÜNYASINDA MİSTİK DÜŞÜNCE 4 4 0 5 5 0 4 4 0 3 3 0 4 4 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 4 4 0 5 5 0
13-15.YY.TÜRK DÜNYASINDA ŞEHİRLEŞME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. VE 19.YÜZYILLARDA OSMANLI DEVLETİ VE RUSYA 4 3 4 5 5 4 4 3 4 5
I.DÜNYA SAVAŞI TARİHİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSMANLI DEVLETİ TOPLUM VE EKONOMİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSMANLI DÖNEMİNDE YAZI BİLİMİ VE BELGE OKUMALARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSMANLI DEVLETİ İDARESINDE ERMENİLER 3 2 3 4 5 3 3 4 5 5
SÖMÜRGECİLİK TARİHİ 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4
İSLAM TARİHİNDE SOSYAL VE KURUMSAL GELİŞMELER 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5
OSMANLI DEVLETİNDE MİSYONERLİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSMANLI DEVLETİNDE İDARİ YAPI VE EYALET YÖNETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.DÜNYA SAVAŞI TARİHİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ERMENİ SORUNU VE AVRUPA 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5
OSMANLI DEVLETİNİN ORTA ASYA POLİTİKASI 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5
TARİH ARAŞT. KULLANILAN BELGE TÜRL. VE BELGE ANLZ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-19.YÜZ YIL OSMANLI SİYASİ TARİHİ 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5
OSMANLI DİPLOMASİSİ 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
OSMANLI DEVLETİ. ORTADOĞU VE AVRUPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSMANLI EKONOMİSİ VE KAYNAKLARI 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4
AKDENİZ TARİHİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ?NDE BİLİM VE SANAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENDÜLÜS KAYNAK OKUMALARI 3 3 4 3 4 3 2 4 3 4
KAYNAKLARDA ENDÜLÜS ULEMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII-VIII ASIRDA İSLAM DÜNYASINDA ORTAYA ÇIKAN SİYASİ HAREKETLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSMANLI TARİHİNİN KAYNAKLARI VE ANALİZİ (1300-1600) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEYAHATNAME OKUMALARI: OSMANLI SEYAHATNAMELERİNDE AVRUPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEYAHATNAME OKUMALARI: AVRUPA SEYAHATNAMELERİNDE OSMANLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORTAÇAĞ TARİH METİNLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ŞEHİR TARİHÇİLİĞİ VE İSLAM MEDENİYETİNDE MERKEZİ ŞEHİRLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAPÇA III 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAPÇA IV 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FARSÇA III 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FARSÇA IV 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IBN HALDUN OKUMALARI 5 5 4 4 5 5 2 1 0 5
IBN HALDUN VE MUKADDİME OKUMALARI 5 4 4 4 5 5 2 3 4 4
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDAN 1980 DARBESİNE TÜRKİYE’NİN SOSYO-EKONOMİK TARİHİ 5 4 4 4 4 4 2 2 4 4
SANAYİ DEVRİMİ SONRASINDA SÖMÜRGECİLİK VE MİLLİYETÇİLİKLER 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4
TANZİMAT’TAN CUMHURİYET’E TÜRK MODERNLEŞMESİNİN FİKRİ TEMELLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENDÜLÜSTE İSLAMLAŞMA SÜRECİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSMANLI DEVLETİ’NDE ANAYASAL HAREKETLER 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5
KLASİK YUNANCA OKUMALARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TARİH YAZIMINDA PROBLEMLER: MALAZGİRT SAVAŞI ÖRNEĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YAKINÇAĞ TARİHİ MUKAYESELİ METİN OKUMALARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSMANLI MAHALLİ MÜESSESELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSMANLI TARİHİNİN İLK-EL KAYNAKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSMANLI FETİH VE İSKÂN SİYASETİ ÇERÇEVESİNDE OSMANLI HÜMANİZMİ 4 4 3 5 5 4 2 5 4 4

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TARİH YAZIMI Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
SEMİNER (DR) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TEZ ÇALIŞMASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
YETERLİLİK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10
YAKINÇAĞDA ORTA ASYA VE KAFKASYA Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
YAKIN ÇAĞDA ORTA ASYA VE KAFKASYA Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
OSMANLI MODERNLEŞMESİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
ORTAÇAĞ İSLAM DÜNYASINDA MİSTİK DÜŞÜNCE Ç Ç Y Ç Ç Y Ç Ç Y O O Y Ç Ç Y Ç Ç Y Ç Ç Y Ç Ç Y Ç Ç Y Ç Ç Y
13-15.YY.TÜRK DÜNYASINDA ŞEHİRLEŞME Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
18. VE 19.YÜZYILLARDA OSMANLI DEVLETİ VE RUSYA Ç O Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç
I.DÜNYA SAVAŞI TARİHİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
OSMANLI DEVLETİ TOPLUM VE EKONOMİSİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
OSMANLI DÖNEMİNDE YAZI BİLİMİ VE BELGE OKUMALARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
OSMANLI DEVLETİ İDARESINDE ERMENİLER O O O Ç Ç O O Ç Ç Ç
SÖMÜRGECİLİK TARİHİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
İSLAM TARİHİNDE SOSYAL VE KURUMSAL GELİŞMELER Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
OSMANLI DEVLETİNDE MİSYONERLİK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
OSMANLI DEVLETİNDE İDARİ YAPI VE EYALET YÖNETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞU Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
II.DÜNYA SAVAŞI TARİHİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ERMENİ SORUNU VE AVRUPA Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
OSMANLI DEVLETİNİN ORTA ASYA POLİTİKASI Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
TARİH ARAŞT. KULLANILAN BELGE TÜRL. VE BELGE ANLZ. Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
18-19.YÜZ YIL OSMANLI SİYASİ TARİHİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
OSMANLI DİPLOMASİSİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
OSMANLI DEVLETİ. ORTADOĞU VE AVRUPA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
OSMANLI EKONOMİSİ VE KAYNAKLARI Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
AKDENİZ TARİHİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ?NDE BİLİM VE SANAT Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ENDÜLÜS KAYNAK OKUMALARI O O Ç O Ç O O Ç O Ç
KAYNAKLARDA ENDÜLÜS ULEMASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
VII-VIII ASIRDA İSLAM DÜNYASINDA ORTAYA ÇIKAN SİYASİ HAREKETLER Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
OSMANLI TARİHİNİN KAYNAKLARI VE ANALİZİ (1300-1600) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SEYAHATNAME OKUMALARI: OSMANLI SEYAHATNAMELERİNDE AVRUPA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SEYAHATNAME OKUMALARI: AVRUPA SEYAHATNAMELERİNDE OSMANLI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ORTAÇAĞ TARİH METİNLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ŞEHİR TARİHÇİLİĞİ VE İSLAM MEDENİYETİNDE MERKEZİ ŞEHİRLER Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ARAPÇA III Ç Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ARAPÇA IV Ç Y Y Y Y Y Y Y Y Y
FARSÇA III Ç Y Y Y Y Y Y Y Y Y
FARSÇA IV Ç Y Y Y Y Y Y Y Y Y
IBN HALDUN OKUMALARI Ç Ç Ç Ç Ç Ç O A Y Ç
IBN HALDUN VE MUKADDİME OKUMALARI Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O Ç Ç
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDAN 1980 DARBESİNE TÜRKİYE’NİN SOSYO-EKONOMİK TARİHİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O Ç Ç
SANAYİ DEVRİMİ SONRASINDA SÖMÜRGECİLİK VE MİLLİYETÇİLİKLER Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç Ç
TANZİMAT’TAN CUMHURİYET’E TÜRK MODERNLEŞMESİNİN FİKRİ TEMELLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ENDÜLÜSTE İSLAMLAŞMA SÜRECİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
OSMANLI DEVLETİ’NDE ANAYASAL HAREKETLER Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
KLASİK YUNANCA OKUMALARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TARİH YAZIMINDA PROBLEMLER: MALAZGİRT SAVAŞI ÖRNEĞİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
YAKINÇAĞ TARİHİ MUKAYESELİ METİN OKUMALARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
OSMANLI MAHALLİ MÜESSESELERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
OSMANLI TARİHİNİN İLK-EL KAYNAKLARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
OSMANLI FETİH VE İSKÂN SİYASETİ ÇERÇEVESİNDE OSMANLI HÜMANİZMİ Ç Ç O Ç Ç Ç O Ç Ç Ç

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TARİH YAZIMI + + + + + + + + + +
SEMİNER (DR)
TEZ ÇALIŞMASI
YETERLİLİK

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10
YAKINÇAĞDA ORTA ASYA VE KAFKASYA + + + + + + + + + +
YAKIN ÇAĞDA ORTA ASYA VE KAFKASYA + + + + + + + + + +
OSMANLI MODERNLEŞMESİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ORTAÇAĞ İSLAM DÜNYASINDA MİSTİK DÜŞÜNCE + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
13-15.YY.TÜRK DÜNYASINDA ŞEHİRLEŞME
18. VE 19.YÜZYILLARDA OSMANLI DEVLETİ VE RUSYA + + + + + + + + + +
I.DÜNYA SAVAŞI TARİHİ
OSMANLI DEVLETİ TOPLUM VE EKONOMİSİ
OSMANLI DÖNEMİNDE YAZI BİLİMİ VE BELGE OKUMALARI
OSMANLI DEVLETİ İDARESINDE ERMENİLER + + + + + + + + + +
SÖMÜRGECİLİK TARİHİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
İSLAM TARİHİNDE SOSYAL VE KURUMSAL GELİŞMELER + + + + + + + + + +
OSMANLI DEVLETİNDE MİSYONERLİK
OSMANLI DEVLETİNDE İDARİ YAPI VE EYALET YÖNETİMİ
OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞU
II.DÜNYA SAVAŞI TARİHİ
ERMENİ SORUNU VE AVRUPA + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
OSMANLI DEVLETİNİN ORTA ASYA POLİTİKASI + + + + + + + + + +
TARİH ARAŞT. KULLANILAN BELGE TÜRL. VE BELGE ANLZ.
18-19.YÜZ YIL OSMANLI SİYASİ TARİHİ + + + + + + + + + +
OSMANLI DİPLOMASİSİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
OSMANLI DEVLETİ. ORTADOĞU VE AVRUPA
OSMANLI EKONOMİSİ VE KAYNAKLARI + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
AKDENİZ TARİHİ
XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ?NDE BİLİM VE SANAT
ENDÜLÜS KAYNAK OKUMALARI + + + + + + + + + +
KAYNAKLARDA ENDÜLÜS ULEMASI
VII-VIII ASIRDA İSLAM DÜNYASINDA ORTAYA ÇIKAN SİYASİ HAREKETLER
OSMANLI TARİHİNİN KAYNAKLARI VE ANALİZİ (1300-1600)
SEYAHATNAME OKUMALARI: OSMANLI SEYAHATNAMELERİNDE AVRUPA
SEYAHATNAME OKUMALARI: AVRUPA SEYAHATNAMELERİNDE OSMANLI
ORTAÇAĞ TARİH METİNLERİ
ŞEHİR TARİHÇİLİĞİ VE İSLAM MEDENİYETİNDE MERKEZİ ŞEHİRLER
ARAPÇA III +
ARAPÇA IV +
FARSÇA III +
FARSÇA IV +
IBN HALDUN OKUMALARI + + + + + + + + +
IBN HALDUN VE MUKADDİME OKUMALARI + + + + + + + + + +
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDAN 1980 DARBESİNE TÜRKİYE’NİN SOSYO-EKONOMİK TARİHİ + + + + + + + + + +
SANAYİ DEVRİMİ SONRASINDA SÖMÜRGECİLİK VE MİLLİYETÇİLİKLER + + + + + + + + + +
TANZİMAT’TAN CUMHURİYET’E TÜRK MODERNLEŞMESİNİN FİKRİ TEMELLERİ
ENDÜLÜSTE İSLAMLAŞMA SÜRECİ
OSMANLI DEVLETİ’NDE ANAYASAL HAREKETLER + + + + + + + + + +
KLASİK YUNANCA OKUMALARI
TARİH YAZIMINDA PROBLEMLER: MALAZGİRT SAVAŞI ÖRNEĞİ
YAKINÇAĞ TARİHİ MUKAYESELİ METİN OKUMALARI
OSMANLI MAHALLİ MÜESSESELERİ
OSMANLI TARİHİNİN İLK-EL KAYNAKLARI
OSMANLI FETİH VE İSKÂN SİYASETİ ÇERÇEVESİNDE OSMANLI HÜMANİZMİ + + + + + + + + + +
; ;