Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TEZ ÇALIŞMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMİNER (YL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 14 14 15 15
EĞİTİM YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 5 5 5 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 5 4 0 4 0 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5
EĞİTİM DENETİMİNİN KURAMSAL TEMELLERİ 5 2 5 4 0 4 5 4 5 4 5 3 5 4 5
EĞİTİM YÖNETİMİNİN YASAL TEMELLERİ 5 4 0 4 0 2 0 0 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 2 5 5 3 5 4 5
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ 5 5 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
EĞİTİM YÖNETİMİNİN KURAMSAL TEMELLERİ 5 4 5 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 5 5 5 5 5 4 3 4 4 3 3 5 3 3 3
OKUL YÖNETİMİ 5 3 5 4 5 0 5 0 5 0 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5
ÖRGÜT SOSYOLOJİSİ 5 3 5 3 0 4 5 4 5 4 5 3 5 4 5
EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE LİDERLİK 5 0 5 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
EĞİTİM YÖNETİMİNDE VERİ ANALİZİ VE BİLGİSAYAR UYG. 0 5 5 5 5 3 0 4 0 1 0 3 0 2 0
EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE BİLGİ YÖNETİMİ 4 3 4 3 5 4 5 4 4 0 4 5 4 3 4
EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE DUYGUSAL ZEKÂ 5 3 5 3 0 3 5 4 5 5 5 2 5 2 4
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 5 5 4 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3
KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM YÖNETİMİ 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5
ÖĞRETMEN PERFORMANS YÖNETİMİ 5 3 3 4 0 5 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 3 5 4 5 4 5 4 5
ALTERNATİF OKUL SİSTEMLERİ 5 4 0 4 0 4 5 4 5 4 5 3 5 0 5
DENETİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR 4 0 3 0 3 5 4 5 4 5 4 5 2 5 4
EĞİTİMDE KALİTE ARAYIŞLARI 5 4 4 2 0 3 5 4 5 4 5 2 5 2 5
OKUL KÜLTÜRÜ VE YÖNETİMİ 5 4 0 5 0 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5
ÖRGÜT GELİŞTİRME 3 4 0 5 0 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5
ÖRGÜTSEL DEĞİŞME VE YENİLEŞME 4 3 4 4 0 4 5 4 5 4 5 3 5 4 5
ÖRGÜTSEL KİŞİLİK 4 3 3 4 0 4 0 3 0 3 5 4 3 5 4 3 5 4 5 4 5 3 5 5 3 5 2 5
EĞİTİM POLİTİKALARI VE STRATEJİ GELİŞTİRME 4 3 2 3 0 0 4 0 3 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 3 5 5 3
EĞİTİM EKONOMİSİ VE PLANLAMASI 5 5 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
PROJE HAZIRLAMA VE YÖNETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TEZ ÇALIŞMASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SEMİNER (YL) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 14 14 15 15
EĞİTİM YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Ç Ç Ç O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Ç Ç Y Ç Y Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
EĞİTİM DENETİMİNİN KURAMSAL TEMELLERİ Ç O Ç Ç Y Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç Ç
EĞİTİM YÖNETİMİNİN YASAL TEMELLERİ Ç Ç Y Ç Y O Y Y Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç O Ç Ç Ç
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ Ç Ç Y Y Y Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
EĞİTİM YÖNETİMİNİN KURAMSAL TEMELLERİ Ç Ç Ç Y Y Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç O O Ç O O O
OKUL YÖNETİMİ Ç O Ç Ç Ç Y Ç Y Ç Y Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
ÖRGÜT SOSYOLOJİSİ Ç O Ç O Y Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç Ç
EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE LİDERLİK Ç Y Ç Y Y Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
EĞİTİM YÖNETİMİNDE VERİ ANALİZİ VE BİLGİSAYAR UYG. Y Ç Ç Ç Ç O Y Ç Y A Y O Y O Y
EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE BİLGİ YÖNETİMİ Ç O Ç O Ç Ç Ç Ç Ç Y Ç Ç Ç O Ç
EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE DUYGUSAL ZEKÂ Ç O Ç O Y O Ç Ç Ç Ç Ç O Ç O Ç
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Ç Ç Ç Y Y Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O
KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM YÖNETİMİ Ç Y Ç Y Y Y Ç Y Ç Y Ç Y Ç Y Ç
ÖĞRETMEN PERFORMANS YÖNETİMİ Ç O O Ç Y Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
ALTERNATİF OKUL SİSTEMLERİ Ç Ç Y Ç Y Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Y Ç
DENETİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR Ç Y O Y O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç
EĞİTİMDE KALİTE ARAYIŞLARI Ç Ç Ç O Y O Ç Ç Ç Ç Ç O Ç O Ç
OKUL KÜLTÜRÜ VE YÖNETİMİ Ç Ç Y Ç Y Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
ÖRGÜT GELİŞTİRME O Ç Y Ç Y Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
ÖRGÜTSEL DEĞİŞME VE YENİLEŞME Ç O Ç Ç Y Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç Ç
ÖRGÜTSEL KİŞİLİK Ç O O Ç Y Ç Y O Y O Ç Ç O Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç O Ç O Ç
EĞİTİM POLİTİKALARI VE STRATEJİ GELİŞTİRME Ç O O O Y Y Ç Y O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç O
EĞİTİM EKONOMİSİ VE PLANLAMASI Ç Ç Y Y Y Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
PROJE HAZIRLAMA VE YÖNETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TEZ ÇALIŞMASI
SEMİNER (YL)

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 14 14 15 15
EĞİTİM YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR + + + + + + + + + + + + + + +
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ + + + + + + + + + + + + +
EĞİTİM DENETİMİNİN KURAMSAL TEMELLERİ + + + + + + + + + + + + + +
EĞİTİM YÖNETİMİNİN YASAL TEMELLERİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ + + + + + + + + + + + +
EĞİTİM YÖNETİMİNİN KURAMSAL TEMELLERİ + + + + + + + + + + + + +
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ + + + + + + + + + + + + + + +
OKUL YÖNETİMİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ÖRGÜT SOSYOLOJİSİ + + + + + + + + + + + + + +
EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE LİDERLİK + + + + + + + + + + + +
EĞİTİM YÖNETİMİNDE VERİ ANALİZİ VE BİLGİSAYAR UYG. + + + + + + + + +
EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE BİLGİ YÖNETİMİ + + + + + + + + + + + + + +
EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE DUYGUSAL ZEKÂ + + + + + + + + + + + + + +
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ + + + + + + + + + + + + +
KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM YÖNETİMİ + + + + + + +
ÖĞRETMEN PERFORMANS YÖNETİMİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ALTERNATİF OKUL SİSTEMLERİ + + + + + + + + + + + +
DENETİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR + + + + + + + + + + + + +
EĞİTİMDE KALİTE ARAYIŞLARI + + + + + + + + + + + + + +
OKUL KÜLTÜRÜ VE YÖNETİMİ + + + + + + + + + + + + +
ÖRGÜT GELİŞTİRME + + + + + + + + + + + + +
ÖRGÜTSEL DEĞİŞME VE YENİLEŞME + + + + + + + + + + + + + +
ÖRGÜTSEL KİŞİLİK + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
EĞİTİM POLİTİKALARI VE STRATEJİ GELİŞTİRME + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
EĞİTİM EKONOMİSİ VE PLANLAMASI + + + + + + + + + + + +
PROJE HAZIRLAMA VE YÖNETİMİ
; ;