Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 11
İLERİ ANALİZ II 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5
MANİFOLDLARIN DİFERENSİYEL GEOMETRİSİ 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 0 5
GENELLEŞTİRİLMİŞ TOPOLOJİ 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 0 5
SEMİNER (DR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEZ ÇALIŞMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YETERLİLİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 0 11
DEĞİŞMELİ CEBİR 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 1 4 1 3 1 2 1 0 5
FUCHSİAN GRUPLARINA GİRİŞ 0 3 0 2 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 4 0 0
OYUN TEORİSİ 0 4 0 4 0 3 0 0 0 0 0 3 0 5 0 5 0 3 0 4 0 0
STOKASTİK SÜREÇLER TEORİSİ 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 0 5
VARYASYONEL HESAP 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 4 0 5 0 4 0 0 0 3 0 0
YAKLAŞIM TEORİSİ 5 5 5 5 5 4 5 4 0 4 0 3
YARI RİEMANN GEOMETRİSİ II 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 0 5
YARI RİEMANN GEOMETRİSİ I 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 0 5
SAĞ TOPOLOJİK YARI GRUPLAR 0 4 0 2 0 4 0 2 0 3 0 3 0 3 0 3 0 5 0 3 0 0
HOMOLOJİK CEBİR 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4 4 4 4 1 3 1 3 1 2 1 0 3
SONLU CİSİMLER VE SONLU HALKALAR 5 0 4 5 4 0 4 4 3 0 4 4 4 0 3 4 3 0 2 4 0 2
BULUŞÇULUK VE YENİLİK YÖNETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DİZİ UZAYLARI VE MATRİS DÖNÜŞÜMLERİ - I 0 4 0 4 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 4 0 4 0 0
LİNEER MODELLER I 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 0 5
TENSÖR GEOMETRİ I 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 0 5
KUANTUM HESAPLAMAYA GİRİŞ 5 0 3 0 3 0 1 4 0 3 0 5
DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN KALİTATİF TEORİSİ 2 2 3 4 2 0 4 1 2 2 2 5
LİNEER OLMAYAN KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 0 5
SABİT NOKTA TEORİSİ VE UYGULAMALARI I 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 0 4
SABİT NOKTA TEORİSİ VE UYGULAMALARI II 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 0 5
TENSÖR GEOMETRİ II 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 0 5
LİNEER MODELLER II 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 0 5
KOMPLEKS MANİFOLDLAR I 3 3 4 4 4 4 5 4 3 3 0 3
KOMPLEKS MANİFOLDLAR II 3 3 4 4 4 4 5 4 3 3 0 3
DÜĞÜM TEORİSİ VE UYGULAMALARI 5 5 4 4 5 4 4 4 0 5 0 5
DİZİ UZAYLARI VE MATRİS DÖNÜŞÜMLERİ - II 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5
MATEMATİK ANALİZDE SEÇME KONULAR 5 5 5 5 5 4 5 4 3 5 0 5
TOPOLOJİ VE KATEGORİ 5 5 5 5 5 4 5 4 3 5 0 5
KÜRESEL KONİK KESİTLERİ 5 5 5 5 4 5 5 4 0 3 0 3
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 11
İLERİ ANALİZ II Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
MANİFOLDLARIN DİFERENSİYEL GEOMETRİSİ Ç O Ç Ç O Ç Ç O Ç Ç Y Ç
GENELLEŞTİRİLMİŞ TOPOLOJİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Y Ç
SEMİNER (DR) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TEZ ÇALIŞMASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
YETERLİLİK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 0 11
DEĞİŞMELİ CEBİR Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç Ç Ç A Ç A O A O A Y Ç
FUCHSİAN GRUPLARINA GİRİŞ Y O Y O Y O Y O Y Y Y O Y Y Y O Y O Y Ç Y Y
OYUN TEORİSİ Y Ç Y Ç Y O Y Y Y Y Y O Y Ç Y Ç Y O Y Ç Y Y
STOKASTİK SÜREÇLER TEORİSİ Ç Ç Ç Ç O O Ç Ç Ç Ç Y Ç
VARYASYONEL HESAP Y Ç Y Ç Y Ç Y Ç Y Ç Y Ç Y Ç Y Ç Y Y Y O Y Y
YAKLAŞIM TEORİSİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Ç Y O
YARI RİEMANN GEOMETRİSİ II Ç O Ç Ç O Ç Ç O Ç Ç Y Ç
YARI RİEMANN GEOMETRİSİ I Ç O Ç Ç O Ç Ç O Ç Ç Y Ç
SAĞ TOPOLOJİK YARI GRUPLAR Y Ç Y O Y Ç Y O Y O Y O Y O Y O Y Ç Y O Y Y
HOMOLOJİK CEBİR Ç Ç Ç Ç O Ç O Ç Ç Ç Ç Ç Ç A O A O A O A Y O
SONLU CİSİMLER VE SONLU HALKALAR Ç Y Ç Ç Ç Y Ç Ç O Y Ç Ç Ç Y O Ç O Y O Ç Y O
BULUŞÇULUK VE YENİLİK YÖNETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
DİZİ UZAYLARI VE MATRİS DÖNÜŞÜMLERİ - I Y Ç Y Ç Y Ç Y Ç Y Ç Y Ç Y Ç Y Ç Y Ç Y Ç Y Y
LİNEER MODELLER I Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Ç
TENSÖR GEOMETRİ I Ç O Ç Ç O Ç Ç O Ç Ç Y Ç
KUANTUM HESAPLAMAYA GİRİŞ Ç Y O Y O Y A Ç Y O Y Ç
DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN KALİTATİF TEORİSİ O O O Ç O Y Ç A O O O Ç
LİNEER OLMAYAN KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Ç
SABİT NOKTA TEORİSİ VE UYGULAMALARI I Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Ç
SABİT NOKTA TEORİSİ VE UYGULAMALARI II Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Ç
TENSÖR GEOMETRİ II Ç O Ç Ç O Ç Ç O Ç Ç Y Ç
LİNEER MODELLER II Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Ç
KOMPLEKS MANİFOLDLAR I O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O Y O
KOMPLEKS MANİFOLDLAR II O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O Y O
DÜĞÜM TEORİSİ VE UYGULAMALARI Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Ç Y Ç
DİZİ UZAYLARI VE MATRİS DÖNÜŞÜMLERİ - II Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
MATEMATİK ANALİZDE SEÇME KONULAR Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Y Ç
TOPOLOJİ VE KATEGORİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Y Ç
KÜRESEL KONİK KESİTLERİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y O Y O
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 11
İLERİ ANALİZ II + + + + + + + + + + + +
MANİFOLDLARIN DİFERENSİYEL GEOMETRİSİ + + + + + + + + + + +
GENELLEŞTİRİLMİŞ TOPOLOJİ + + + + + + + + + + +
SEMİNER (DR)
TEZ ÇALIŞMASI
YETERLİLİK

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 0 11
DEĞİŞMELİ CEBİR + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
FUCHSİAN GRUPLARINA GİRİŞ + + + + + + + +
OYUN TEORİSİ + + + + + + + +
STOKASTİK SÜREÇLER TEORİSİ + + + + + + + + + + +
VARYASYONEL HESAP + + + + + + + + +
YAKLAŞIM TEORİSİ + + + + + + + + + +
YARI RİEMANN GEOMETRİSİ II + + + + + + + + + + +
YARI RİEMANN GEOMETRİSİ I + + + + + + + + + + +
SAĞ TOPOLOJİK YARI GRUPLAR + + + + + + + + + +
HOMOLOJİK CEBİR + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
SONLU CİSİMLER VE SONLU HALKALAR + + + + + + + + + + + + + + + +
BULUŞÇULUK VE YENİLİK YÖNETİMİ
DİZİ UZAYLARI VE MATRİS DÖNÜŞÜMLERİ - I + + + + + + + + + +
LİNEER MODELLER I + + + + + + + + + + +
TENSÖR GEOMETRİ I + + + + + + + + + + +
KUANTUM HESAPLAMAYA GİRİŞ + + + + + + +
DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN KALİTATİF TEORİSİ + + + + + + + + + + +
LİNEER OLMAYAN KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER + + + + + + + + + + +
SABİT NOKTA TEORİSİ VE UYGULAMALARI I + + + + + + + + + + +
SABİT NOKTA TEORİSİ VE UYGULAMALARI II + + + + + + + + + + +
TENSÖR GEOMETRİ II + + + + + + + + + + +
LİNEER MODELLER II + + + + + + + + + + +
KOMPLEKS MANİFOLDLAR I + + + + + + + + + + +
KOMPLEKS MANİFOLDLAR II + + + + + + + + + + +
DÜĞÜM TEORİSİ VE UYGULAMALARI + + + + + + + + + +
DİZİ UZAYLARI VE MATRİS DÖNÜŞÜMLERİ - II + + + + + + + + + + + +
MATEMATİK ANALİZDE SEÇME KONULAR + + + + + + + + + + +
TOPOLOJİ VE KATEGORİ + + + + + + + + + + +
KÜRESEL KONİK KESİTLERİ + + + + + + + + + +
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ I
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ II
; ;