Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLİŞSEL BİLİM VE ETMEN SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMİNER (DR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEZ ÇALIŞMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YETERLİLİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ADVAN.TOPICS IN INF.TECHN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZEKI MODELLEME OPTIMIZASYON VE KONTROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STOKASTİK SÜREÇLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BULUŞÇULUK VE YENİLİK YÖNETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLİŞSEL BİLİM VE ETMEN SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SEMİNER (DR) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TEZ ÇALIŞMASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
YETERLİLİK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ADVAN.TOPICS IN INF.TECHN Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ZEKI MODELLEME OPTIMIZASYON VE KONTROL Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
STOKASTİK SÜREÇLER Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
BULUŞÇULUK VE YENİLİK YÖNETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLİŞSEL BİLİM VE ETMEN SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
SEMİNER (DR)
TEZ ÇALIŞMASI
YETERLİLİK

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ADVAN.TOPICS IN INF.TECHN
ZEKI MODELLEME OPTIMIZASYON VE KONTROL
STOKASTİK SÜREÇLER
BULUŞÇULUK VE YENİLİK YÖNETİMİ
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ I
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ II
; ;