Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SEMİNER (YL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEZ ÇALIŞMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JEOFİZİKTE GÜNCEL KONULAR 4 3 2 1 4 3 3 2 3 2 5 2

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12
DOĞAL AFETLER VE ZARAR AZALTMA YAKLAŞIMLARI 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 5 2 5 2 2 4 4 4 5 4 4 4 5
GRAVİTEDE MODELLEME 3 3 3 3 5 5 5 5 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0
İLERİ ARKEOJEOFİZİK 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 2 3 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 2 2 2 3 0 0 0 3 0 0 0 0
İLERİ GRAVİTE YORUMLAMA 4 4 4 4 3 3 3 3 5 5 5 5 2 2 2 2 4 4 4 4 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0
İLERİ MANYETİK YORUMLAMA 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2
İLERİ STRATİGRAFİ 0 4 0 0 0 0 5 4 0 3 0 5
İLERİ YAPISAL JEOLOJİ 5 5 4 0 0 0 4 0 0 5 0 0
JEOFİZİKTE İLERİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI 2 2 2 2 4 4 4 4 5 5 5 5 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0
JEOFİZİK VE LEVHA TEKTONİĞİ 5 5 3 5 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 0 2 3 0 3 3 3 0 3 3 4 0 4 4 3 0 3 3 2 2 2 0
JEOFİZİKTE BİLGİ SİSTEMLERİ 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 3 5 5 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 4 0 4 4 3 3 0 3
JEOFİZİKTE ELEKTROMANYETİK YÖNTEMLER 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2
MADEN JEOFİZİĞİ 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2
MİKROBÖLGELENDİRME YÖNTEMLERİ 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 0 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 4 3 4 4 0 0 3 0 2 2 2 3 0 3 0 0
MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİNDE PLANLAMA VE PROJELENDİRME 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 2 4 2 5 4 5 5 2 4 2 2
MÜHENDİSLİK YAPILARI VE YER BİLİMLERİ 4 4 4 4 3 3 3 4 5 4 5 5 3 4 3 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 1 4 1 1 5 5 5 4 5 4 5 5
MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 3 2 2 0 3 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 3 0 4 4 4 4 2 2 2 2 0 3 0 0 0 0 3 0
PALEOMANYETİZMA 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 2 3 2 2 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SİSMİK YANSIMA YÖNTEMİ 5 3 5 5 4 4 3 4 5 3 5 5 4 4 4 3 4 4 4 3 5 5 5 3 4 0 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 4 4 4 0 3 0 3 3 2 2 2 0
TEORİK VE UYGULAMALI SİSMOLOJİ 4 4 0 0 4 4 4 0 0 0 2 0
ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 0 4 0 0 0 4 4 3 0 4 0 3
YERİN YAPISI VE JEODİNAMİK 3 2 0 0 3 0 0 0 3 3 4 0
DEPREM DALGA ŞEKLİ MODELLEMESİ 3 0 0 0 2 0 0 0 2 3 4 0
SİSMOLOJİDE SEÇİLMİŞ KONULAR 4 4 0 0 4 4 4 0 0 0 2 0
SİSMİK GÖÇ YÖNTEMLERİ 5 2 5 5 4 4 4 2 4 1 4 4 3 3 3 3 4 2 4 4 4 1 4 4 5 2 5 5 2 3 2 2 4 4 4 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 0 2
DOĞRULTU ATIMLI FAYLARIN SİSMOTEKTONİĞİ 2 3 0 0 0 0 0 0 2 3 4 0
SİSMİK VERİLERİN YORUMLANMASI 5 2 5 5 4 4 1 4 4 2 4 4 3 0 3 3 4 2 4 4 4 2 4 4 5 5 0 5 2 1 2 2 4 4 4 0 3 1 3 3 3 0 3 3 2 2 2 0
JEOFİZİKTE ÖZEL DÖNÜŞÜMLER 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 0 0 0 0
SİSMİK MODELLEME 2 5 1 4 2 4 3 1 4 2 4 2 0 5 2 0 1 4 3 1 3 1 2
DEPREM KAYITLARININ YORUMLANMASI 4 4 0 0 4 4 4 0 0 0 2 0
SİSMİK KAYNAK VE SPEKTRUM ÖZELLİKLERİ 4 4 0 0 4 4 4 0 0 0 2 0
KUYU LOGLARINDA ÖZEL KONULAR 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HAVA ARAÇLARI VE UYDU İLE HAVADAN JEOFİZİK ARAŞTIRMALAR 3 2 2 1 4 3 1 1 2 3 3 1
HAVA ARAÇLARI VE UYDULAR İLE JEOFİZİK ARAŞTIRMALAR (SEKTÖR DERSİ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SEMİNER (YL) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TEZ ÇALIŞMASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
JEOFİZİKTE GÜNCEL KONULAR Ç O O A Ç O O O O O Ç O

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12
DOĞAL AFETLER VE ZARAR AZALTMA YAKLAŞIMLARI Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O O Ç Ç Ç Ç Ç O O Ç O Ç Ç Ç Ç O Ç O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
GRAVİTEDE MODELLEME O O O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y O O O O Y Y Y Y
İLERİ ARKEOJEOFİZİK Ç Ç Ç O Ç O Ç Ç Ç O Ç Ç O O O O Y O Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Ç Ç Ç Y O O O O Y Y Y O Y Y Y Y
İLERİ GRAVİTE YORUMLAMA Ç Ç Ç Ç O O O O Ç Ç Ç Ç O O O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y O O O O Y Y Y Y
İLERİ MANYETİK YORUMLAMA O O O O O O O O O O O O
İLERİ STRATİGRAFİ Y Ç Y Y Y Y Ç Ç Y O Y Ç
İLERİ YAPISAL JEOLOJİ Ç Ç Ç Y Y Y Ç Y Y Ç Y Y
JEOFİZİKTE İLERİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI O O O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O O O A A A A O O O O Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y O O O O Y Y Y Y
JEOFİZİK VE LEVHA TEKTONİĞİ Ç Ç O Ç O O O O Ç Ç Ç O Ç O Ç Ç O O O O O O O O O O Y O O Y O O O Y O O Ç Y Ç Ç O Y O O O O O Y
JEOFİZİKTE BİLGİ SİSTEMLERİ Ç O Ç Ç Ç O Ç Ç Ç O Ç Ç Ç O Ç Ç Ç O Ç Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç Y Ç Ç Ç Y Ç Ç Y Ç Ç Y Ç Ç Ç Y Ç Ç O O Y O
JEOFİZİKTE ELEKTROMANYETİK YÖNTEMLER O O O O O O O O O O O O
MADEN JEOFİZİĞİ O O O O O O O O O O O O
MİKROBÖLGELENDİRME YÖNTEMLERİ Ç Ç O Ç Ç O Ç Ç Ç O Ç Ç O Y O O Y O Y Y Y Y Y Y Y O Y Y Y Y O Y Ç O Ç Ç Y Y O Y O O O O Y O Y Y
MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİNDE PLANLAMA VE PROJELENDİRME Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O O Ç O O Ç O O O Ç O Ç Ç Ç Ç O Ç O O
MÜHENDİSLİK YAPILARI VE YER BİLİMLERİ Ç Ç Ç Ç O O O Ç Ç Ç Ç Ç O Ç O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O O Ç O O Ç O A Ç A A Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ Ç O Ç Ç Ç O Ç Ç Ç O Ç Ç O O O O Y O Y Y Y Y O Y Y O Y Y Y Y O Y Ç Ç Ç Ç O O O O Y O Y Y Y Y O Y
PALEOMANYETİZMA Ç Ç Ç O Ç Ç O Ç Ç O Ç Ç O O O O Y Y Y O Y O Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Ç Ç Ç Y O O O Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SİSMİK YANSIMA YÖNTEMİ Ç O Ç Ç Ç Ç O Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç Ç O Ç Ç Ç O Ç Y Ç Ç Ç Y Ç Ç Ç Y Ç Ç Ç Ç Ç Y O Y O O O O O Y
TEORİK VE UYGULAMALI SİSMOLOJİ Ç Ç Y Y Ç Ç Ç Y Y Y O Y
ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER Y Ç Y Y Y Ç Ç O Y Ç Y O
YERİN YAPISI VE JEODİNAMİK O O Y Y O Y Y Y O O Ç Y
DEPREM DALGA ŞEKLİ MODELLEMESİ O Y Y Y O Y Y Y O O Ç Y
SİSMOLOJİDE SEÇİLMİŞ KONULAR Ç Ç Y Y Ç Ç Ç Y Y Y O Y
SİSMİK GÖÇ YÖNTEMLERİ Ç O Ç Ç Ç Ç Ç O Ç A Ç Ç O O O O Ç O Ç Ç Ç A Ç Ç Ç O Ç Ç O O O O Ç Ç Ç O O O O O O O O O O O Y O
DOĞRULTU ATIMLI FAYLARIN SİSMOTEKTONİĞİ O O Y Y Y Y Y Y O O Ç Y
SİSMİK VERİLERİN YORUMLANMASI Ç O Ç Ç Ç Ç A Ç Ç O Ç Ç O Y O O Ç O Ç Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Y Ç O A O O Ç Ç Ç Y O A O O O Y O O O O O Y
JEOFİZİKTE ÖZEL DÖNÜŞÜMLER O O O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O O O Ç Ç Ç Ç O O O O Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y
SİSMİK MODELLEME O Ç A Ç O Ç O A Ç O Ç O Y Ç O Y A Ç O A O A O
DEPREM KAYITLARININ YORUMLANMASI Ç Ç Y Y Ç Ç Ç Y Y Y O Y
SİSMİK KAYNAK VE SPEKTRUM ÖZELLİKLERİ Ç Ç Y Y Ç Ç Ç Y Y Y O Y
KUYU LOGLARINDA ÖZEL KONULAR O O O O O O O O O O O O
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
HAVA ARAÇLARI VE UYDU İLE HAVADAN JEOFİZİK ARAŞTIRMALAR O O O A Ç O A A O O O A
HAVA ARAÇLARI VE UYDULAR İLE JEOFİZİK ARAŞTIRMALAR (SEKTÖR DERSİ) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SEMİNER (YL)
TEZ ÇALIŞMASI
JEOFİZİKTE GÜNCEL KONULAR + + + + + + + + + + + +

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12
DOĞAL AFETLER VE ZARAR AZALTMA YAKLAŞIMLARI + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
GRAVİTEDE MODELLEME + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
İLERİ ARKEOJEOFİZİK + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
İLERİ GRAVİTE YORUMLAMA + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
İLERİ MANYETİK YORUMLAMA + + + + + + + + + + + +
İLERİ STRATİGRAFİ + + + + +
İLERİ YAPISAL JEOLOJİ + + + + +
JEOFİZİKTE İLERİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
JEOFİZİK VE LEVHA TEKTONİĞİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
JEOFİZİKTE BİLGİ SİSTEMLERİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
JEOFİZİKTE ELEKTROMANYETİK YÖNTEMLER + + + + + + + + + + + +
MADEN JEOFİZİĞİ + + + + + + + + + + + +
MİKROBÖLGELENDİRME YÖNTEMLERİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİNDE PLANLAMA VE PROJELENDİRME + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
MÜHENDİSLİK YAPILARI VE YER BİLİMLERİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
PALEOMANYETİZMA + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
SİSMİK YANSIMA YÖNTEMİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
TEORİK VE UYGULAMALI SİSMOLOJİ + + + + + +
ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER + + + + + +
YERİN YAPISI VE JEODİNAMİK + + + + + +
DEPREM DALGA ŞEKLİ MODELLEMESİ + + + + +
SİSMOLOJİDE SEÇİLMİŞ KONULAR + + + + + +
SİSMİK GÖÇ YÖNTEMLERİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
DOĞRULTU ATIMLI FAYLARIN SİSMOTEKTONİĞİ + + + + +
SİSMİK VERİLERİN YORUMLANMASI + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
JEOFİZİKTE ÖZEL DÖNÜŞÜMLER + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
SİSMİK MODELLEME + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
DEPREM KAYITLARININ YORUMLANMASI + + + + + +
SİSMİK KAYNAK VE SPEKTRUM ÖZELLİKLERİ + + + + + +
KUYU LOGLARINDA ÖZEL KONULAR + + + + + + + + + + + +
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ I
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ II
HAVA ARAÇLARI VE UYDU İLE HAVADAN JEOFİZİK ARAŞTIRMALAR + + + + + + + + + + + +
HAVA ARAÇLARI VE UYDULAR İLE JEOFİZİK ARAŞTIRMALAR (SEKTÖR DERSİ)
; ;