Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
İLERİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ VE GÜVENLİĞİ 4 4 1 3 2 0 0 2 2 4
SEMİNER (YL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEZ ÇALIŞMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 1 1
ADSORPSİYON VE YÜZEY KİMYASI 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 4 4 5 5 5
ANALİTİK KİMYANIN TEORİK TEMELLERİ 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 1 1 1 1 3 3 4 5 5
ARAŞTIRMA METOTLARI 0 0 5 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 4 2 0 4 3
ARAYÜZEYLERİN FİZİKOKİMYASI 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 0 0 3 3 3 3 5 5 5
BİYOKİMYASAL TEKNİKLER 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 4 0 4 4
DOĞAL BİLEŞİKLERİN SENTEZİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENZİMLERİN ETKİ MEKANİZMASI 5 0 3 0 0 0 4 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0
ESER ELEMENT ANALİZ METOTLAR 2 0 0 0 0 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3
HETEROSİKLİK REAKSİYONLAR I 4 2 4 2 0 2 3 0 3 0 4 0 3 0 3 2 3 5 5
İLERİ ANORGANİK KİMYA I 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5
İLERİ MEMBRAN PROSESLERİ 4 4 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4
İLERİ ORGANİK KİMYA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 5 5 5
İLERİ POLİMER KİMYASI 4 0 5 0 4 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0
İLERİ SPEKTROSKOPİK TEKNİKLER II 2 1 0 2 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
İLERİ SPEKTROSKOPİK TEKNİKLER I 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 4 4 4
KİMYASAL SENSÖRLER 4 4 3 3 5 5 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 4 5 5
LİÇ PROSESLERİ 2 5 4 2 0 0 0 0 4 3
ORGANİK BİLEŞİKLERİN YAPI AYDINLATILMASI 4 4 3 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5
ORGANİK SENTEZ DIZAYNI 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 3 3 5 5 5 5 5
PROTEİN SAFLAŞTIRILMASI VE KARAKTERİZASYONU 5 4 3 3 0 0 4 3 3 0 0 4 3 5 0 3 0 4 0
ORGANİK SENTEZLERDE FONKSİYONEL GRUPLARIN KORUNMAS 5 5 4 4 3 3 5 5 4 4 1 1 1 1 5 5 4 4 4
METALLERİN SOLVENT EKSTRAKSİYONU 4 4 4 4 5 5 4 4 2 2 3 3 0 0 3 3 3 3 3
STEREOKİMYA 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 3 3 5 5 5 5 5
İLERİ ANORGANİK KİMYA II 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5
FTALOSİYANİNLER VE UYGULAMALARI 0 0 1 1 5 5 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3
İLERİ ORGANİK REAKSİYON MEKANİZMALARI 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 5 5 5
KRİSTAL KİMYASI 4 4 3 3 0 0 4 4 3 3 2 2 0 0 3 3 3 3 3
MAKROSİKLİK BİLEŞİKLER 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4
İLERİ KOORDİNASYON KİMYASI 4 4 4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KATALİZ 5 5 0 0 3 3 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 4
ENDÜSTRİYEL ELEKTROKİMYA 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4
ASİMETRİK SENTEZ 5 5 4 4 3 3 5 5 4 4 1 1 1 1 5 5 4 4 4
İLERİ ENDÜSTRİYEL ANALİZ METOTLARI 3 4 0 2 2 0 0 0 4 4
KATI FAZ EKTRAKSİYONU 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3
ESER ELEMENTLERİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
ORGANİK İLAÇ SENTEZİ 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 5 5 5
ORGANO AZOT VE KÜKÜRT KİMYASI 5 5 0 3 5 4 5 2 5 1 0 2 0 0 0 0 5 5 5
İLERİ BİYOKİMYA 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 4 0 4 4
FİZİKSEL İNORGANİK KİMYA 5 5 0 0 3 3 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 4
MİNERAL KİMYASI 4 4 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 4 4 4 4 4
KİMYADA NANOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI 4 4 5 5 4 4 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 5 5 5
SENTETİK ELYAF KİMYASI 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5
BAĞ TEORİLERİ 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4
NANOTEKNOLOJİDE ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLER I 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 1 1 2 2 4 4 4 4 4
ANALİTİK YÖNTEM VALİDASYONU 0 2 4 2 0 1 0 1 0 2 0 3 2 3 3 2 4 3 4
KİMYASAL TÜRLENME VE FRAKSİYONLAMA 3 3 2 2 4 4 0 3 0 4 0 1 2 2 0 4 3 3 3
KİMYASAL ANALİZDE METOT SEÇİMİ 3 3 2 3 4 4 0 3 0 3 0 1 3 3 0 4 4 3 3
İLERİ SÜLFÜR KİMYASI 3 3 2 2 5 5 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4 4 4
YÜZEY AKTİF MADDELER 3 3 3 3 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 4 4 4
HETEROSİKLİK REAKSİYONLAR II 3 3 1 1 5 5 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4 4 4
NANOPARTİKÜLLER 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 0 0 4 4 4 4 5 5 5
POLİMER İŞLEME PRENSİPLERİ VE MODELLEME 0 0 5 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3
YÜZEY ANALİZ TEKNİKLERİ 4 3 5 3 3 0 2 5 4 3
TİTREŞİM SPEKTROSKOPİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GEÇİŞ METALLERİ KİMYASI 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5
METAL İÇEREN POLİMERLER 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5
BIYOTEKNOLOJİ I 4 3 4 2 2 2 4 4 4 3
TEMEL ENZİMOLOJİ 4 3 4 2 2 2 4 4 4 3
İLERİ NMR SPEKTROSKOPİSİ 4 4 4 3 1 1 1 4 4 4
İLERİ KÜTLE SPEKTROMETRİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORGANİK MOLEKÜLLERİN YAPI AKTİVİTE İLİŞKİSİ 4 4 4 3 3 0 3 4 4 5
ORGANİK İNHİBİTÖR DİZAYNI VE SENTEZİ 4 4 5 3 4 0 3 3 4 5
İLERİ KROMATOGRAFİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOLEKÜLER SİMETRİ VE UYGULAMALARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEKSTİL ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN YARDIMCI MALZEMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEKNİK TEKSTİLLER 4 5 5 5 4 1 0 3 3 4
ANORGANİK REAKSİYON MEKANİZMALARI-I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANORGANİK REAKSİYON MEKANİZMALARI-II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOYA VE BOYAR MADDELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BİYOANALİTİK KİMYA 3 5 5 4 3 2 4 3 5 4
BİYOMALZEME KİMYASI 2 5 5 2 2 3 4 3 5 4

Zorunlu Dersler

Ders 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
İLERİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ VE GÜVENLİĞİ Ç Ç A O O Y Y O O Ç
SEMİNER (YL) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TEZ ÇALIŞMASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 1 1
ADSORPSİYON VE YÜZEY KİMYASI Y Y Ç Ç Y Y Y Y Y Y O O O O Ç Ç Ç Ç Ç
ANALİTİK KİMYANIN TEORİK TEMELLERİ O O O O O O Ç Ç O O A A A A O O Ç Ç Ç
ARAŞTIRMA METOTLARI Y Y Ç A Y Y Ç Y Y Y Y Y Y Ç Ç O Y Ç O
ARAYÜZEYLERİN FİZİKOKİMYASI Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O Y Y O O O O Ç Ç Ç
BİYOKİMYASAL TEKNİKLER Y Ç Y Ç Y Y Y Y Y Ç Y Y Y Y Ç Ç Y Ç Ç
DOĞAL BİLEŞİKLERİN SENTEZİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ENZİMLERİN ETKİ MEKANİZMASI Ç Y O Y Y Y Ç Y O Y Y Y O Y Y Y Y Ç Y
ESER ELEMENT ANALİZ METOTLAR O Y Y Y Y Ç Y O Y A Y Y Y Y Y O Y Y O
HETEROSİKLİK REAKSİYONLAR I Ç O Ç O Y O O Y O Y Ç Y O Y O O O Ç Ç
İLERİ ANORGANİK KİMYA I Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
İLERİ MEMBRAN PROSESLERİ Ç Ç Y Y Y Y Ç Ç Y Y Y Y Y Y Y Y Ç Ç Ç
İLERİ ORGANİK KİMYA Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Y Y Y Y Y Y Ç Ç Ç
İLERİ POLİMER KİMYASI Ç Y Ç Y Ç Y O Y Y Y O Y Y Y O Y Y O Y
İLERİ SPEKTROSKOPİK TEKNİKLER II O A Y O Y Ç Y A Y Y Y Y Y Y Y A Y Y O
İLERİ SPEKTROSKOPİK TEKNİKLER I O O Ç Ç O O O O Ç Ç O O O O O O Ç Ç Ç
KİMYASAL SENSÖRLER Ç Ç O O Ç Ç O O O O A A A A O O Ç Ç Ç
LİÇ PROSESLERİ O Ç Ç O Y Y Y Y Ç O
ORGANİK BİLEŞİKLERİN YAPI AYDINLATILMASI Ç Ç O O Y Ç Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Ç Ç Ç
ORGANİK SENTEZ DIZAYNI Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç A A O O Ç Ç Ç Ç Ç
PROTEİN SAFLAŞTIRILMASI VE KARAKTERİZASYONU Ç Ç O O Y Y Ç O O Y Y Ç O Ç Y O Y Ç Y
ORGANİK SENTEZLERDE FONKSİYONEL GRUPLARIN KORUNMAS Ç Ç Ç Ç O O Ç Ç Ç Ç A A A A Ç Ç Ç Ç Ç
METALLERİN SOLVENT EKSTRAKSİYONU Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O O O Y Y O O O O O
STEREOKİMYA Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç A A O O Ç Ç Ç Ç Ç
İLERİ ANORGANİK KİMYA II Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
FTALOSİYANİNLER VE UYGULAMALARI Y Y A A Ç Ç Y Y O O Y Y Y Y Y Y O O O
İLERİ ORGANİK REAKSİYON MEKANİZMALARI Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y Y Y Ç Ç Ç
KRİSTAL KİMYASI Ç Ç O O Y Y Ç Ç O O O O Y Y O O O O O
MAKROSİKLİK BİLEŞİKLER Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
İLERİ KOORDİNASYON KİMYASI Ç Ç Ç Ç Y Y Ç Ç Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
KATALİZ Ç Ç Y Y O O Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y Y Y Ç Ç Ç
ENDÜSTRİYEL ELEKTROKİMYA O O O O Ç Ç O O O O O O O O O O Ç Ç Ç
ASİMETRİK SENTEZ Ç Ç Ç Ç O O Ç Ç Ç Ç A A A A Ç Ç Ç Ç Ç
İLERİ ENDÜSTRİYEL ANALİZ METOTLARI O Ç Y O O Y Y Y Ç Ç
KATI FAZ EKTRAKSİYONU Y Y O O O O Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y O O O
ESER ELEMENTLERİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ Y Y Y Y O Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y O Y
ORGANİK İLAÇ SENTEZİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y Y Y Ç Ç Ç
ORGANO AZOT VE KÜKÜRT KİMYASI Ç Ç Y O Ç Ç Ç O Ç A Y O Y Y Y Y Ç Ç Ç
İLERİ BİYOKİMYA Y Ç Y Ç Y Y Y Y Y Ç Y Y Y Y Ç Ç Y Ç Ç
FİZİKSEL İNORGANİK KİMYA Ç Ç Y Y O O Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y Y Y Ç Ç Ç
MİNERAL KİMYASI Ç Ç Ç Ç O O Y Y Y Y Y Y O O Ç Ç Ç Ç Ç
KİMYADA NANOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O Y Y O O Y Y O O Ç Ç Ç
SENTETİK ELYAF KİMYASI Y Y O O Y Y O O Y Y Y Y Y Y Y Y Ç Ç Ç
BAĞ TEORİLERİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
NANOTEKNOLOJİDE ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLER I O O Ç Ç O O O O O O A A O O Ç Ç Ç Ç Ç
ANALİTİK YÖNTEM VALİDASYONU Y O Ç O Y A Y A Y O Y O O O O O Ç O Ç
KİMYASAL TÜRLENME VE FRAKSİYONLAMA O O O O Ç Ç Y O Y Ç Y A O O Y Ç O O O
KİMYASAL ANALİZDE METOT SEÇİMİ O O O O Ç Ç Y O Y O Y A O O Y Ç Ç O O
İLERİ SÜLFÜR KİMYASI O O O O Ç Ç Y Y O O Y Y Y Y Y Y Ç Ç Ç
YÜZEY AKTİF MADDELER O O O O O O O O Y Y Y Y Y Y O O Ç Ç Ç
HETEROSİKLİK REAKSİYONLAR II O O A A Ç Ç Y Y O O Y Y Y Y Y Y Ç Ç Ç
NANOPARTİKÜLLER Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O Y Y Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
POLİMER İŞLEME PRENSİPLERİ VE MODELLEME Y Y Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y O O O
YÜZEY ANALİZ TEKNİKLERİ Ç O Ç O O Y O Ç Ç O
TİTREŞİM SPEKTROSKOPİSİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
GEÇİŞ METALLERİ KİMYASI Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
METAL İÇEREN POLİMERLER Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
BIYOTEKNOLOJİ I Ç O Ç O O O Ç Ç Ç O
TEMEL ENZİMOLOJİ Ç O Ç O O O Ç Ç Ç O
İLERİ NMR SPEKTROSKOPİSİ Ç Ç Ç O A A A Ç Ç Ç
İLERİ KÜTLE SPEKTROMETRİSİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ORGANİK MOLEKÜLLERİN YAPI AKTİVİTE İLİŞKİSİ Ç Ç Ç O O Y O Ç Ç Ç
ORGANİK İNHİBİTÖR DİZAYNI VE SENTEZİ Ç Ç Ç O Ç Y O O Ç Ç
İLERİ KROMATOGRAFİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
MOLEKÜLER SİMETRİ VE UYGULAMALARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TEKSTİL ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN YARDIMCI MALZEMELER Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TEKNİK TEKSTİLLER Ç Ç Ç Ç Ç A Y O O Ç
ANORGANİK REAKSİYON MEKANİZMALARI-I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ANORGANİK REAKSİYON MEKANİZMALARI-II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
BOYA VE BOYAR MADDELER Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
BİYOANALİTİK KİMYA O Ç Ç Ç O O Ç O Ç Ç
BİYOMALZEME KİMYASI O Ç Ç O O O Ç O Ç Ç

Zorunlu Dersler

Ders 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
İLERİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ VE GÜVENLİĞİ + + + + + + + +
SEMİNER (YL)
TEZ ÇALIŞMASI

Seçmeli Dersler

Ders 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 1 1
ADSORPSİYON VE YÜZEY KİMYASI + + + + + + + + + + +
ANALİTİK KİMYANIN TEORİK TEMELLERİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ARAŞTIRMA METOTLARI + + + + + + + +
ARAYÜZEYLERİN FİZİKOKİMYASI + + + + + + + + + + + + + + + + +
BİYOKİMYASAL TEKNİKLER + + + + + + +
DOĞAL BİLEŞİKLERİN SENTEZİ
ENZİMLERİN ETKİ MEKANİZMASI + + + + + +
ESER ELEMENT ANALİZ METOTLAR + + + + + +
HETEROSİKLİK REAKSİYONLAR I + + + + + + + + + + + + + +
İLERİ ANORGANİK KİMYA I + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
İLERİ MEMBRAN PROSESLERİ + + + + + + +
İLERİ ORGANİK KİMYA + + + + + + + + + + + + +
İLERİ POLİMER KİMYASI + + + + + + +
İLERİ SPEKTROSKOPİK TEKNİKLER II + + + + + + +
İLERİ SPEKTROSKOPİK TEKNİKLER I + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
KİMYASAL SENSÖRLER + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
LİÇ PROSESLERİ + + + + + +
ORGANİK BİLEŞİKLERİN YAPI AYDINLATILMASI + + + + + + + +
ORGANİK SENTEZ DIZAYNI + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
PROTEİN SAFLAŞTIRILMASI VE KARAKTERİZASYONU + + + + + + + + + + + +
ORGANİK SENTEZLERDE FONKSİYONEL GRUPLARIN KORUNMAS + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
METALLERİN SOLVENT EKSTRAKSİYONU + + + + + + + + + + + + + + + + +
STEREOKİMYA + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
İLERİ ANORGANİK KİMYA II + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
FTALOSİYANİNLER VE UYGULAMALARI + + + + + + + + +
İLERİ ORGANİK REAKSİYON MEKANİZMALARI + + + + + + + + + + + + +
KRİSTAL KİMYASI + + + + + + + + + + + + + + +
MAKROSİKLİK BİLEŞİKLER + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
İLERİ KOORDİNASYON KİMYASI + + + + + +
KATALİZ + + + + + + + + + + +
ENDÜSTRİYEL ELEKTROKİMYA + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ASİMETRİK SENTEZ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
İLERİ ENDÜSTRİYEL ANALİZ METOTLARI + + + + + +
KATI FAZ EKTRAKSİYONU + + + + + + +
ESER ELEMENTLERİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ + +
ORGANİK İLAÇ SENTEZİ + + + + + + + + + + + + +
ORGANO AZOT VE KÜKÜRT KİMYASI + + + + + + + + + + + + +
İLERİ BİYOKİMYA + + + + + + +
FİZİKSEL İNORGANİK KİMYA + + + + + + + + + + +
MİNERAL KİMYASI + + + + + + + + + + + + +
KİMYADA NANOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI + + + + + + + + + + + + + + +
SENTETİK ELYAF KİMYASI + + + + + + +
BAĞ TEORİLERİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
NANOTEKNOLOJİDE ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLER I + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ANALİTİK YÖNTEM VALİDASYONU + + + + + + + + + + + + + +
KİMYASAL TÜRLENME VE FRAKSİYONLAMA + + + + + + + + + + + + + + +
KİMYASAL ANALİZDE METOT SEÇİMİ + + + + + + + + + + + + + + +
İLERİ SÜLFÜR KİMYASI + + + + + + + + + + +
YÜZEY AKTİF MADDELER + + + + + + + + + + + + +
HETEROSİKLİK REAKSİYONLAR II + + + + + + + + + + +
NANOPARTİKÜLLER + + + + + + + + + + + + + + + + +
POLİMER İŞLEME PRENSİPLERİ VE MODELLEME + + + + + + +
YÜZEY ANALİZ TEKNİKLERİ + + + + + + + + +
TİTREŞİM SPEKTROSKOPİSİ
GEÇİŞ METALLERİ KİMYASI + + + + + + + + + +
METAL İÇEREN POLİMERLER + + + + + + + + + +
BIYOTEKNOLOJİ I + + + + + + + + + +
TEMEL ENZİMOLOJİ + + + + + + + + + +
İLERİ NMR SPEKTROSKOPİSİ + + + + + + + + + +
İLERİ KÜTLE SPEKTROMETRİSİ
ORGANİK MOLEKÜLLERİN YAPI AKTİVİTE İLİŞKİSİ + + + + + + + + +
ORGANİK İNHİBİTÖR DİZAYNI VE SENTEZİ + + + + + + + + +
İLERİ KROMATOGRAFİ
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ I
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ II
MOLEKÜLER SİMETRİ VE UYGULAMALARI
TEKSTİL ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN YARDIMCI MALZEMELER
TEKNİK TEKSTİLLER + + + + + + + + +
ANORGANİK REAKSİYON MEKANİZMALARI-I
ANORGANİK REAKSİYON MEKANİZMALARI-II
BOYA VE BOYAR MADDELER
BİYOANALİTİK KİMYA + + + + + + + + + +
BİYOMALZEME KİMYASI + + + + + + + + + +
; ;