Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6
FİZİKTE İLERİ MATEMATİK YÖNTEMLER 3 3 4 0 0 0
İLERİ ELEKTROMANYETİK TEORİ 3 3 4 0 0 0
İLERİ KUANTUM MEKANİĞİ 3 3 4 0 0 0
SEMİNER (YL) 0 0 0 0 0 0
TEZ ÇALIŞMASI 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6
İLERİ ATOM FİZİĞİNDEN SEÇME KONULAR 3 3 4 0 0 0
İLERİ ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ II 3 3 4 0 0 0
İLERİ ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ I 3 3 4 0 0 0
İLERİ KLASİK MEKANİK 3 3 4 0 0 0
YÜKSEK ENERJİ FİZİĞİNE GİRİŞ I 3 3 4 0 0 0
MADDENİN MEKANİK VE TERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİ 3 3 4 0 0 0
SPEKTRAL ANALİZ YÖNTEMLERİ 3 3 4 0 0 0
İLERİ LAZER FİZİĞİ I 3 3 4 0 0 0
İLERİ YOĞUN MADDE FİZİĞİ I 4 3 4 0 0 0
İLERİ ÇEKİRDEK FİZİĞİ I 3 3 4 0 0 0
ÇEKİRDEK FİZİĞİNDE SEÇME KONULAR I 3 2 4 0 0 0
MALZEMELERİN ELEK. VE OPTİK. KARAKTERİZASYONU II 3 3 4 0 0 0
MALZEMELERİN ELEK. VE OPTİK. KARAKTERİZASYONU I 3 3 4 0 0 0
SAYISAL FİZİK 3 3 4 0 0 0
YÜKSEK ENERJİ FİZİĞİNE GİRİŞ II 3 3 4 0 0 0
ÇEKİRDEK FİZİĞİNDE SEÇME KONULAR II 3 3 4 0 0 0
ATOMİK SPEKTROSKOPİ 3 3 4 0 0 0
İLERİ ÇEKİRDEK FİZİĞİ II 3 3 4 0 0 0
İLERİ İSTATİSTİK MEKANİK 3 3 4 0 0 0
İLERİ LAZER FİZİĞİ II 3 3 4 0 0 0
İLERİ YARIİLETKEN FİZİĞİ 4 3 4 0 0 0
İLERİ YOĞUN MADDE FİZİĞİ II 4 3 4 0 0 0
OPTOELEKTRONİK 3 3 4 0 0 0
ÖZEL RELATİVİTE TEORİSİ 3 3 4 0 0 0
MOLEKÜLER SPEKTROSKOPİ 3 3 4 0 0 0
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ I 0 0 0 0 0 0
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ II 0 0 0 0 0 0

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6
FİZİKTE İLERİ MATEMATİK YÖNTEMLER O O Ç Y Y Y
İLERİ ELEKTROMANYETİK TEORİ O O Ç Y Y Y
İLERİ KUANTUM MEKANİĞİ O O Ç Y Y Y
SEMİNER (YL) Y Y Y Y Y Y
TEZ ÇALIŞMASI Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6
İLERİ ATOM FİZİĞİNDEN SEÇME KONULAR O O Ç Y Y Y
İLERİ ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ II O O Ç Y Y Y
İLERİ ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ I O O Ç Y Y Y
İLERİ KLASİK MEKANİK O O Ç Y Y Y
YÜKSEK ENERJİ FİZİĞİNE GİRİŞ I O O Ç Y Y Y
MADDENİN MEKANİK VE TERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİ O O Ç Y Y Y
SPEKTRAL ANALİZ YÖNTEMLERİ O O Ç Y Y Y
İLERİ LAZER FİZİĞİ I O O Ç Y Y Y
İLERİ YOĞUN MADDE FİZİĞİ I Ç O Ç Y Y Y
İLERİ ÇEKİRDEK FİZİĞİ I O O Ç Y Y Y
ÇEKİRDEK FİZİĞİNDE SEÇME KONULAR I O O Ç Y Y Y
MALZEMELERİN ELEK. VE OPTİK. KARAKTERİZASYONU II O O Ç Y Y Y
MALZEMELERİN ELEK. VE OPTİK. KARAKTERİZASYONU I O O Ç Y Y Y
SAYISAL FİZİK O O Ç Y Y Y
YÜKSEK ENERJİ FİZİĞİNE GİRİŞ II O O Ç Y Y Y
ÇEKİRDEK FİZİĞİNDE SEÇME KONULAR II O O Ç Y Y Y
ATOMİK SPEKTROSKOPİ O O Ç Y Y Y
İLERİ ÇEKİRDEK FİZİĞİ II O O Ç Y Y Y
İLERİ İSTATİSTİK MEKANİK O O Ç Y Y Y
İLERİ LAZER FİZİĞİ II O O Ç Y Y Y
İLERİ YARIİLETKEN FİZİĞİ Ç O Ç Y Y Y
İLERİ YOĞUN MADDE FİZİĞİ II Ç O Ç Y Y Y
OPTOELEKTRONİK O O Ç Y Y Y
ÖZEL RELATİVİTE TEORİSİ O O Ç Y Y Y
MOLEKÜLER SPEKTROSKOPİ O O Ç Y Y Y
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ I Y Y Y Y Y Y
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ II Y Y Y Y Y Y

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6
FİZİKTE İLERİ MATEMATİK YÖNTEMLER + + +
İLERİ ELEKTROMANYETİK TEORİ + + +
İLERİ KUANTUM MEKANİĞİ + + +
SEMİNER (YL)
TEZ ÇALIŞMASI

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6
İLERİ ATOM FİZİĞİNDEN SEÇME KONULAR + + +
İLERİ ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ II + + +
İLERİ ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ I + + +
İLERİ KLASİK MEKANİK + + +
YÜKSEK ENERJİ FİZİĞİNE GİRİŞ I + + +
MADDENİN MEKANİK VE TERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİ + + +
SPEKTRAL ANALİZ YÖNTEMLERİ + + +
İLERİ LAZER FİZİĞİ I + + +
İLERİ YOĞUN MADDE FİZİĞİ I + + +
İLERİ ÇEKİRDEK FİZİĞİ I + + +
ÇEKİRDEK FİZİĞİNDE SEÇME KONULAR I + + +
MALZEMELERİN ELEK. VE OPTİK. KARAKTERİZASYONU II + + +
MALZEMELERİN ELEK. VE OPTİK. KARAKTERİZASYONU I + + +
SAYISAL FİZİK + + +
YÜKSEK ENERJİ FİZİĞİNE GİRİŞ II + + +
ÇEKİRDEK FİZİĞİNDE SEÇME KONULAR II + + +
ATOMİK SPEKTROSKOPİ + + +
İLERİ ÇEKİRDEK FİZİĞİ II + + +
İLERİ İSTATİSTİK MEKANİK + + +
İLERİ LAZER FİZİĞİ II + + +
İLERİ YARIİLETKEN FİZİĞİ + + +
İLERİ YOĞUN MADDE FİZİĞİ II + + +
OPTOELEKTRONİK + + +
ÖZEL RELATİVİTE TEORİSİ + + +
MOLEKÜLER SPEKTROSKOPİ + + +
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ I
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ II
; ;