Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 12 10 11
İLKÇAĞ YUNAN FELSEFESİ I 5 5 3 4 4 2 1 3 3 0 0 0
FELSEFEYE GİRİŞ 5 4 4 4 4 4 4 4 3 0 0 0
PSİKOLOJİYE GİRİŞ 2 1 1 1 3 2 5 4 4 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 3 2 2 2 4 1 5 4 3 0 0 0
BİLİM TARİHİ 3 3 3 3 4 3 5 4 3 0 0 0
TÜRK DİLİ 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
İLKÇAĞ YUNAN FELSEFESİ II 5 5 4 2 4 2 2 2 4 0 0 0
KLASİK MANTIK 5 3 3 2 2 2 2 4 5 0 0 0
SOSYOLOJİ TARİHİ 4 3 3 3 3 3 5 4 4 0 0 0
SOSYAL PSİKOLOJİ 1 1 2 1 3 2 5 4 3 0 0 0
FELSEFE KAVRAMLARI 5 4 3 3 4 3 3 4 4 0 0 0
İNGİLİZCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BATI ORTAÇAĞI VE RÖNESANS FELSEFESİ 5 5 4 3 4 1 2 4 3 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 5 4 4 5 4 3 2 1 2 0 0 0
OSMANLI TÜRKÇESİ VE FELSEFE METİNLERİ I 3 3 5 2 2 1 3 3 4 0 0 0
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
BİLGİ FELSEFESİ 5 4 4 5 4 2 2 2 2 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE FELSEFE 4 4 4 4 3 5 4 3 3 0 0 0
17-18. YÜZYIL BATI FELSEFESİ 4 5 4 2 4 1 1 1 2 0 0 0
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
16.YY-18.YY TÜRK DÜŞÜNCESİ 3 5 3 5 2 1 2 3 3 0 0 0
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 2 1 1 1 3 3 5 2 4 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 4 4 4 5 5 3 2 5 4 0 0 0
19. YÜZYIL BATI FELSEFESİ 4 5 4 4 4 4 2 3 3 0 0 0
SEMİNER 4 2 4 2 1 4 4 3 5 0 0 0
OSMANLI´DAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYENİN SOSYAL YAPISI 2 2 2 2 2 3 5 4 3 0 0 0
BİTİRME ÇALIŞMASI 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 0 5 5 5 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 10 11
ERKEN DÖNEM TÜRK DÜŞÜNCESİ 3 5 3 4 3 1 2 3 3 0 0 0
DÜNYA MİTOLOJİLERİ 3 3 2 3 3 4 5 3 2 0 0 0
GREKÇE VE KLASİK FELSEFE TERİMLERİ I 3 3 5 2 2 2 2 2 2 0 0 0
FELSEFİ METİN OKUMA VE YAZMA 5 3 5 4 4 1 1 2 5 0 0 0
YUNAN TRAGEDYALARI VE FELSEFE 3 3 3 2 3 5 4 2 1 0 0 0
PLATON METİNLERİ 5 3 5 2 2 3 1 4 4 0 0 0
ERKEN DÖNEM UZAKDOĞU DÜŞÜNCE HAREKETLERİ 4 5 4 3 4 4 4 3 4 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE KELAM 4 4 3 2 3 5 3 2 2 0 0 0
OSMANLI BİLİM TARİHİ 1 1 1 2 3 3 5 4 2 0 0 0
KAYNAK METİN OKUMA VE ANLAMA 5 3 5 3 4 3 4 2 2 0 0 0
MODERN MANTIK 5 2 4 2 4 2 2 2 5 0 0 0
OSMANLI TÜRKÇESİ VE FELSEFE METİNLERİ II 3 4 5 2 4 1 1 2 1 0 0 0
FELSEFİ ANTROPOLOJİ 4 3 4 2 5 2 4 4 2 0 0 0
ÇAĞDAŞ UZAK DOĞU DÜŞÜNCE HAREKETLERİ 4 5 4 4 4 3 3 3 3 0 0 0
GREKÇE VE KLASİK FELSEFE TERİMLERİ II 4 3 5 4 3 1 1 2 3 0 0 0
ARİSTOTELES METİNLERİ 5 4 5 1 2 2 2 1 2 0 0 0
AİLE FELSEFESİ 3 4 3 5 3 2 1 4 3 0 0 0
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 3 2 2 2 2 2 5 3 4 0 0 0
İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ 3 4 3 4 5 3 5 4 3 0 0 0
KLASİK DİLLER VE FELSEFE METİNLERİ I 2 4 5 4 3 4 2 4 2 0 0 0
UYGULAMALI YAZILI ANLATIM I 4 1 1 1 1 4 3 2 5 0 0 0
AYDINLANMA FELSEFESİ 4 5 4 3 3 2 2 2 3 0 0 0
YÖNETİM FELSEFESİ 3 1 2 1 1 2 3 5 2 0 0 0
DESCARTES METİNLERİ 5 4 5 3 4 4 3 4 3 0 0 0
İBN RÜŞD METİNLERİ 5 4 5 3 1 3 3 1 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUF 3 2 4 4 4 3 5 3 3 0 0 0
TEKNOLOJİ FELSEFESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SİYASET FELSEFESİNE GİRİŞ 4 3 3 4 5 3 3 4 4 0 0 0
SANAT AKIMLARI VE FELSEFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AKTÜEL MEDYA KRİTİĞİ VE MEDYA ETİĞİ 4 1 1 1 3 3 3 5 3 0 0 0
BATI DİLLERİNDE FELSEFİ METİNLER 4 4 5 3 4 4 4 3 3 0 0 0
DİN FELSEFESİ 4 3 3 5 4 5 3 4 2 0 0 0
HUKUK FELSEFESİ 4 3 3 4 3 5 4 3 3 0 0 0
KLASİK DİLLER VE FELSEFE METİNLERİ II 4 3 5 2 3 1 1 3 0 0 0 0
SANAT FELSEFESİ 4 2 4 3 3 5 3 3 3 0 0 0
TÜRK KÜLTÜRÜ VE TASAVVUF 2 2 3 5 3 4 4 3 3 0 0 0
UYGULAMALI YAZILI ANLATIM II 4 1 1 1 1 4 3 2 5 0 0 0
AHLAK TEORİLERİ 4 4 3 5 5 4 4 4 2 0 0 0
HUME METİNLERİ 5 4 5 2 4 3 3 1 3 0 0 0
FARABİ METİNLERİ 5 4 5 3 4 2 1 4 3 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 4 4 4 3 4 5 4 3 4 0 0 0
METİNLERLE ÇAĞDAŞ FELSEFE AKIMLARI 4 5 5 4 4 4 3 3 3 0 0 0
ÇAĞDAŞ SORUNLAR VE FELSEFE 4 4 3 3 5 4 3 5 3 0 0 0
DİL FELSEFESİ 4 4 4 5 4 1 1 3 3 0 0 0
MESLEK ETİKLERİ 4 3 3 4 3 4 4 5 3 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE AHLAK 4 4 3 5 4 4 4 4 2 0 0 0
EĞİTİM FELSEFESİ 4 3 3 3 4 5 4 4 3 0 0 0
ŞİİR VE FELSEFE 3 3 2 2 3 5 2 1 1 0 0 0
OSMANLI BİLİM-FELSEFE KAYNAKLARI I 1 1 2 1 1 2 5 1 1 0 0 0
KITA FELSEFESİ 5 5 4 3 2 3 2 2 2 0 0 0
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA 3 1 1 1 2 2 5 4 4 0 0 0
ÇAĞDAŞ TÜRK DÜŞÜNCESİ 4 5 3 5 2 1 2 3 3 0 0 0
TARİH FELSEFESİ 4 4 3 3 4 5 4 3 4 0 0 0
EKOLOJİ VE ETİK 3 2 3 4 5 4 4 5 3 0 0 0
FELSEFİ EDEBİYAT METİNLERİ 3 2 2 2 2 5 4 4 3 0 0 0
METODOLOJİ PROBLEMİ 4 3 5 2 2 1 1 2 3 0 0 0
OSMANLI BİLİM-FELSEFE KAYNAKLARI II 1 1 1 1 1 1 5 1 1 0 0 0
POSTMODERNİZM 3 4 3 3 5 4 3 4 3 0 0 0
TÜRK DÜŞÜNCESİ VE GÜNCEL SORUNLAR 5 4 4 5 4 3 2 5 2 0 0 0
UYGULAMALI ETİK 3 2 2 3 5 1 4 5 3 0 0 0

Zorunlu Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 12 10 11
İLKÇAĞ YUNAN FELSEFESİ I Ç Ç O Ç Ç O A O O Y Y Y
FELSEFEYE GİRİŞ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Y Y Y
PSİKOLOJİYE GİRİŞ O A A A O O Ç Ç Ç Y Y Y
SOSYOLOJİYE GİRİŞ O O O O Ç A Ç Ç O Y Y Y
BİLİM TARİHİ O O O O Ç O Ç Ç O Y Y Y
TÜRK DİLİ O Y Y Y Y Y Y Y Ç Y Y Y
İLKÇAĞ YUNAN FELSEFESİ II Ç Ç Ç O Ç O O O Ç Y Y Y
KLASİK MANTIK Ç O O O O O O Ç Ç Y Y Y
SOSYOLOJİ TARİHİ Ç O O O O O Ç Ç Ç Y Y Y
SOSYAL PSİKOLOJİ A A O A O O Ç Ç O Y Y Y
FELSEFE KAVRAMLARI Ç Ç O O Ç O O Ç Ç Y Y Y
İNGİLİZCE Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
BATI ORTAÇAĞI VE RÖNESANS FELSEFESİ Ç Ç Ç O Ç A O Ç O Y Y Y
VARLIK FELSEFESİ Ç Ç Ç Ç Ç O O A O Y Y Y
OSMANLI TÜRKÇESİ VE FELSEFE METİNLERİ I O O Ç O O A O O Ç Y Y Y
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Ç
BİLGİ FELSEFESİ Ç Ç Ç Ç Ç O O O O Y Y Y
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE FELSEFE Ç Ç Ç Ç O Ç Ç O O Y Y Y
17-18. YÜZYIL BATI FELSEFESİ Ç Ç Ç O Ç A A A O Y Y Y
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ Y Y Y Y Y Y O Y O Y Y Y
16.YY-18.YY TÜRK DÜŞÜNCESİ O Ç O Ç O A O O O Y Y Y
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ O A A A O O Ç O Ç Y Y Y
AHLAK FELSEFESİ Ç Ç Ç Ç Ç O O Ç Ç Y Y Y
19. YÜZYIL BATI FELSEFESİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O O Y Y Y
SEMİNER Ç O Ç O A Ç Ç O Ç Y Y Y
OSMANLI´DAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYENİN SOSYAL YAPISI O O O O O O Ç Ç O Y Y Y
BİTİRME ÇALIŞMASI Ç Ç Ç Y Ç Ç Ç Y Ç Ç Ç Y Ç Ç Y Ç Ç Ç Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 10 11
ERKEN DÖNEM TÜRK DÜŞÜNCESİ O Ç O Ç O A O O O Y Y Y
DÜNYA MİTOLOJİLERİ O O O O O Ç Ç O O Y Y Y
GREKÇE VE KLASİK FELSEFE TERİMLERİ I O O Ç O O O O O O Y Y Y
FELSEFİ METİN OKUMA VE YAZMA Ç O Ç Ç Ç A A O Ç Y Y Y
YUNAN TRAGEDYALARI VE FELSEFE O O O O O Ç Ç O A Y Y Y
PLATON METİNLERİ Ç O Ç O O O A Ç Ç Y Y Y
ERKEN DÖNEM UZAKDOĞU DÜŞÜNCE HAREKETLERİ Ç Ç Ç O Ç Ç Ç O Ç Y Y Y
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE KELAM Ç Ç O O O Ç O O O Y Y Y
OSMANLI BİLİM TARİHİ A A A O O O Ç Ç O Y Y Y
KAYNAK METİN OKUMA VE ANLAMA Ç O Ç O Ç O Ç O O Y Y Y
MODERN MANTIK Ç O Ç O Ç O O O Ç Y Y Y
OSMANLI TÜRKÇESİ VE FELSEFE METİNLERİ II O Ç Ç O Ç A A O A Y Y Y
FELSEFİ ANTROPOLOJİ Ç O Ç O Ç O Ç Ç O Y Y Y
ÇAĞDAŞ UZAK DOĞU DÜŞÜNCE HAREKETLERİ Ç Ç Ç Ç Ç O O O O Y Y Y
GREKÇE VE KLASİK FELSEFE TERİMLERİ II Ç O Ç Ç O A A O O Y Y Y
ARİSTOTELES METİNLERİ Ç Ç Ç A O O O A O Y Y Y
AİLE FELSEFESİ O Ç O Ç O O A Ç O Y Y Y
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME O O O O O O Ç O Ç Y Y Y
İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ O Ç O Ç Ç O Ç Ç O Y Y Y
KLASİK DİLLER VE FELSEFE METİNLERİ I O Ç Ç Ç O Ç O Ç O Y Y Y
UYGULAMALI YAZILI ANLATIM I Ç A A A A Ç O O Ç Y Y Y
AYDINLANMA FELSEFESİ Ç Ç Ç O O O O O O Y Y Y
YÖNETİM FELSEFESİ O A O A A O O Ç O Y Y Y
DESCARTES METİNLERİ Ç Ç Ç O Ç Ç O Ç O Y Y Y
İBN RÜŞD METİNLERİ Ç Ç Ç O A O O A A Y Y Y
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUF O O Ç Ç Ç O Ç O O Y Y Y
TEKNOLOJİ FELSEFESİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SİYASET FELSEFESİNE GİRİŞ Ç O O Ç Ç O O Ç Ç Y Y Y
SANAT AKIMLARI VE FELSEFE Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
AKTÜEL MEDYA KRİTİĞİ VE MEDYA ETİĞİ Ç A A A O O O Ç O Y Y Y
BATI DİLLERİNDE FELSEFİ METİNLER Ç Ç Ç O Ç Ç Ç O O Y Y Y
DİN FELSEFESİ Ç O O Ç Ç Ç O Ç O Y Y Y
HUKUK FELSEFESİ Ç O O Ç O Ç Ç O O Y Y Y
KLASİK DİLLER VE FELSEFE METİNLERİ II Ç O Ç O O A A O Y Y Y Y
SANAT FELSEFESİ Ç O Ç O O Ç O O O Y Y Y
TÜRK KÜLTÜRÜ VE TASAVVUF O O O Ç O Ç Ç O O Y Y Y
UYGULAMALI YAZILI ANLATIM II Ç A A A A Ç O O Ç Y Y Y
AHLAK TEORİLERİ Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç O Y Y Y
HUME METİNLERİ Ç Ç Ç O Ç O O A O Y Y Y
FARABİ METİNLERİ Ç Ç Ç O Ç O A Ç O Y Y Y
BİLİM FELSEFESİ Ç Ç Ç O Ç Ç Ç O Ç Y Y Y
METİNLERLE ÇAĞDAŞ FELSEFE AKIMLARI Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O O Y Y Y
ÇAĞDAŞ SORUNLAR VE FELSEFE Ç Ç O O Ç Ç O Ç O Y Y Y
DİL FELSEFESİ Ç Ç Ç Ç Ç A A O O Y Y Y
MESLEK ETİKLERİ Ç O O Ç O Ç Ç Ç O Y Y Y
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE AHLAK Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç O Y Y Y
EĞİTİM FELSEFESİ Ç O O O Ç Ç Ç Ç O Y Y Y
ŞİİR VE FELSEFE O O O O O Ç O A A Y Y Y
OSMANLI BİLİM-FELSEFE KAYNAKLARI I A A O A A O Ç A A Y Y Y
KITA FELSEFESİ Ç Ç Ç O O O O O O Y Y Y
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA O A A A O O Ç Ç Ç Y Y Y
ÇAĞDAŞ TÜRK DÜŞÜNCESİ Ç Ç O Ç O A O O O Y Y Y
TARİH FELSEFESİ Ç Ç O O Ç Ç Ç O Ç Y Y Y
EKOLOJİ VE ETİK O O O Ç Ç Ç Ç Ç O Y Y Y
FELSEFİ EDEBİYAT METİNLERİ O O O O O Ç Ç Ç O Y Y Y
METODOLOJİ PROBLEMİ Ç O Ç O O A A O O Y Y Y
OSMANLI BİLİM-FELSEFE KAYNAKLARI II A A A A A A Ç A A Y Y Y
POSTMODERNİZM O Ç O O Ç Ç O Ç O Y Y Y
TÜRK DÜŞÜNCESİ VE GÜNCEL SORUNLAR Ç Ç Ç Ç Ç O O Ç O Y Y Y
UYGULAMALI ETİK O O O O Ç A Ç Ç O Y Y Y

Zorunlu Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 12 10 11
İLKÇAĞ YUNAN FELSEFESİ I + + + + + + + + +
FELSEFEYE GİRİŞ + + + + + + + + +
PSİKOLOJİYE GİRİŞ + + + + + + + + +
SOSYOLOJİYE GİRİŞ + + + + + + + + +
BİLİM TARİHİ + + + + + + + + +
TÜRK DİLİ + +
İLKÇAĞ YUNAN FELSEFESİ II + + + + + + + + +
KLASİK MANTIK + + + + + + + + +
SOSYOLOJİ TARİHİ + + + + + + + + +
SOSYAL PSİKOLOJİ + + + + + + + + +
FELSEFE KAVRAMLARI + + + + + + + + +
İNGİLİZCE
BATI ORTAÇAĞI VE RÖNESANS FELSEFESİ + + + + + + + + +
VARLIK FELSEFESİ + + + + + + + + +
OSMANLI TÜRKÇESİ VE FELSEFE METİNLERİ I + + + + + + + + +
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI +
BİLGİ FELSEFESİ + + + + + + + + +
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE FELSEFE + + + + + + + + +
17-18. YÜZYIL BATI FELSEFESİ + + + + + + + + +
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ + +
16.YY-18.YY TÜRK DÜŞÜNCESİ + + + + + + + + +
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ + + + + + + + + +
AHLAK FELSEFESİ + + + + + + + + +
19. YÜZYIL BATI FELSEFESİ + + + + + + + + +
SEMİNER + + + + + + + + +
OSMANLI´DAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYENİN SOSYAL YAPISI + + + + + + + + +
BİTİRME ÇALIŞMASI + + + + + + + + + + + + + +

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 10 11
ERKEN DÖNEM TÜRK DÜŞÜNCESİ + + + + + + + + +
DÜNYA MİTOLOJİLERİ + + + + + + + + +
GREKÇE VE KLASİK FELSEFE TERİMLERİ I + + + + + + + + +
FELSEFİ METİN OKUMA VE YAZMA + + + + + + + + +
YUNAN TRAGEDYALARI VE FELSEFE + + + + + + + + +
PLATON METİNLERİ + + + + + + + + +
ERKEN DÖNEM UZAKDOĞU DÜŞÜNCE HAREKETLERİ + + + + + + + + +
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE KELAM + + + + + + + + +
OSMANLI BİLİM TARİHİ + + + + + + + + +
KAYNAK METİN OKUMA VE ANLAMA + + + + + + + + +
MODERN MANTIK + + + + + + + + +
OSMANLI TÜRKÇESİ VE FELSEFE METİNLERİ II + + + + + + + + +
FELSEFİ ANTROPOLOJİ + + + + + + + + +
ÇAĞDAŞ UZAK DOĞU DÜŞÜNCE HAREKETLERİ + + + + + + + + +
GREKÇE VE KLASİK FELSEFE TERİMLERİ II + + + + + + + + +
ARİSTOTELES METİNLERİ + + + + + + + + +
AİLE FELSEFESİ + + + + + + + + +
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME + + + + + + + + +
İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ + + + + + + + + +
KLASİK DİLLER VE FELSEFE METİNLERİ I + + + + + + + + +
UYGULAMALI YAZILI ANLATIM I + + + + + + + + +
AYDINLANMA FELSEFESİ + + + + + + + + +
YÖNETİM FELSEFESİ + + + + + + + + +
DESCARTES METİNLERİ + + + + + + + + +
İBN RÜŞD METİNLERİ + + + + + + + + +
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUF + + + + + + + + +
TEKNOLOJİ FELSEFESİ
SİYASET FELSEFESİNE GİRİŞ + + + + + + + + +
SANAT AKIMLARI VE FELSEFE
AKTÜEL MEDYA KRİTİĞİ VE MEDYA ETİĞİ + + + + + + + + +
BATI DİLLERİNDE FELSEFİ METİNLER + + + + + + + + +
DİN FELSEFESİ + + + + + + + + +
HUKUK FELSEFESİ + + + + + + + + +
KLASİK DİLLER VE FELSEFE METİNLERİ II + + + + + + + +
SANAT FELSEFESİ + + + + + + + + +
TÜRK KÜLTÜRÜ VE TASAVVUF + + + + + + + + +
UYGULAMALI YAZILI ANLATIM II + + + + + + + + +
AHLAK TEORİLERİ + + + + + + + + +
HUME METİNLERİ + + + + + + + + +
FARABİ METİNLERİ + + + + + + + + +
BİLİM FELSEFESİ + + + + + + + + +
METİNLERLE ÇAĞDAŞ FELSEFE AKIMLARI + + + + + + + + +
ÇAĞDAŞ SORUNLAR VE FELSEFE + + + + + + + + +
DİL FELSEFESİ + + + + + + + + +
MESLEK ETİKLERİ + + + + + + + + +
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE AHLAK + + + + + + + + +
EĞİTİM FELSEFESİ + + + + + + + + +
ŞİİR VE FELSEFE + + + + + + + + +
OSMANLI BİLİM-FELSEFE KAYNAKLARI I + + + + + + + + +
KITA FELSEFESİ + + + + + + + + +
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA + + + + + + + + +
ÇAĞDAŞ TÜRK DÜŞÜNCESİ + + + + + + + + +
TARİH FELSEFESİ + + + + + + + + +
EKOLOJİ VE ETİK + + + + + + + + +
FELSEFİ EDEBİYAT METİNLERİ + + + + + + + + +
METODOLOJİ PROBLEMİ + + + + + + + + +
OSMANLI BİLİM-FELSEFE KAYNAKLARI II + + + + + + + + +
POSTMODERNİZM + + + + + + + + +
TÜRK DÜŞÜNCESİ VE GÜNCEL SORUNLAR + + + + + + + + +
UYGULAMALI ETİK + + + + + + + + +
; ;