Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15
GENEL MATEMATİK 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
KARTOĞRAFYA 5 5 3 4 2 2 2 2 4 2 0 0 0 0 4
İNSAN VE KÜLTÜR 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
YER SİSTEMİ GİRİŞ 5 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 3 0 0
COĞRAFİ DÜŞÜNCE VE TEMEL KAVRAMLAR 3 0 3 0 0 3 0 0 0 4 3 3 3 3 0
TÜRK DİLİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KLİMATOLOJİ I 5 5 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
JEOMORFOLOJİ I 5 5 4 5 0 0 3 3 2 0 0 0 5 5 5
İSTATİSTİK 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 0
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GİRİŞ 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
İDARİ COĞRAFYA 5 0 5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 0
İNGİLİZCE 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
JEOMORFOLOJİ II 5 5 4 5 5 4 3 0 1 3 0 0 4 5 4
KIR YERLEŞMELERİ 0 0 2 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 5 0
NÜFUS COĞRAFYASI 3 4 3 4 5 3 0 3 3 3 3 5 3 3 3
TOPRAK COĞRAFYASI 2 0 3 0 0 0 0 0 0 5 0 1 1 1 0
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BÖLGE KAVRAMI VE TEORİLERİ 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0
EKONOMİK COĞRAFYA 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0
HİDROGRAFYA 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI I 1 0 4 0 3 0 2 0 3 0 0 0 5 5 1
BİYOCOĞRAFYA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0
DÜNYA BÖLGESEL COĞRAFYASI 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 5 5 0 0 0
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI II 1 0 3 5 4 0 4 3 5 0 0 0 0 0 5
TURİZM COĞRAFYASI 5 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI 5 0 1 0 3 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0
UZAKTAN ALGILAMA 0 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5
STAJ 0 0 0 0 4 0 0 3 5 0 0 2 0 0 1
BİTİRME ÇALIŞMASI 0 1 0 1 0 3 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 3 3 5 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 9 9 10 10 11 11 12 13 14 14 15 15
DOĞAL YÖRELER 3 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
KLİMATOLOJİ II 0 5 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
GÖÇ COĞRAFYASI 3 0 4 0 0 3 4 0 0 5 5 4 4 5 0
DOĞAL AFETLER VE ÇEVRE SORUNLARI 3 0 3 0 0 3 0 0 0 5 0 4 0 3 0
ENERJİ KAYNAKLARI 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VERİ TABANI YÖNETİMİ SİSTEMLERİ 3 5 3 2 4 3 0 5 4 3 3 3 3 3 3
FLÜVİYAL JEOMORFOLOJİ 5 4 5 3 4 3 0 4 4 3 1 1 5 3 5
AVRUPA BİRLİĞİ 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
TIBBİ COĞRAFYA 0 3 0 4 0 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 1 2 3 2 0 0 0 0 1 1 2 3 0 0 0
MESLEKİ ETİK 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0
TÜRK KÜLTÜR TARİHİ 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
TÜRK ÜLKELERİ COGRAFYASI 0 3 5 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0
KENT BİLGİ SİSTEMLERİ 0 5 1 4 5 4 3 5 5 0 0 3 0 0 5
ARAZİ UYGULAMALARI 1 0 5 0 5 0 5 0 0 3 2 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0 4
MEKANSAL İSTATİSTİK 0 5 0 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
ULAŞIM COĞRAFYASI 3 0 2 0 0 3 0 3 0 3 4 5 3 3 0
DENİZ VE KIYI COĞRAFYASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEKAN VE TOPLUM 4 0 4 0 0 5 5 3 0 5 5 0 0 5 0
KUATERNER COĞRAFYASI 5 5 5 4 2 3 4 1 4 1 0 0 3 4 5
COĞRAFİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3 5 4 3 3 3 0 3 3 4 3 3 4 3 3
KÜRESEL YER BELİRLEME SİSTEMİ 4 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 5
TÜRKİYE BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI 5 0 5 0 0 4 0 0 0 5 0 3 0 0 0
TÜRKİYE İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ 3 0 3 0 0 0 0 0 4 0 4 0 1 0 2
WEB VE MOBİL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI 0 5 0 4 5 0 4 5 5 3 0 0 4 3 5
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE PROJE HAZIRLAMA 0 5 0 5 5 3 0 3 5 0 0 4 0 0 5
ALGORİTMALAR VE PROGRAMLAMA 0 0 0 1 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
KÜRESEL İKLİM DEĞİŞMELERİ 0 2 4 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0
SİYASİ COĞRAFYA 3 5 0 4 0 3 0 2 3 3 0 5 0 4 0
TÜRKİYENİN BÖLGELERİ 0 3 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0
ŞEHİR COĞRAFYASI 3 4 3 4 3 3 0 2 3 3 3 5 3 3 4

Zorunlu Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15
GENEL MATEMATİK O Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y O O Y
KARTOĞRAFYA Ç Ç O Ç O O O O Ç O Y Y Y Y Ç
İNSAN VE KÜLTÜR Ç Ç Ç Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Ç Y
YER SİSTEMİ GİRİŞ Ç Y Y Y Y Y Y O Y O Y Y O Y Y
COĞRAFİ DÜŞÜNCE VE TEMEL KAVRAMLAR O Y O Y Y O Y Y Y Ç O O O O Y
TÜRK DİLİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
KLİMATOLOJİ I Ç Ç Ç Y Y Y Y Y Y Ç Y Y Y Y Y
JEOMORFOLOJİ I Ç Ç Ç Ç Y Y O O O Y Y Y Ç Ç Ç
İSTATİSTİK Y Y Y O Y Y Y Y Y O Y Y Ç Y Y
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GİRİŞ O A Y O Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Ç
İDARİ COĞRAFYA Ç Y Ç Y Y Y Y Y Y Ç Y Y Y Ç Y
İNGİLİZCE Y Y Y Y Y Y Ç Y Y Y Y Y Y Y Y
JEOMORFOLOJİ II Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Y A O Y Y Ç Ç Ç
KIR YERLEŞMELERİ Y Y O Y Y Y Y Y Ç Ç Y Y Y Ç Y
NÜFUS COĞRAFYASI O Ç O Ç Ç O Y O O O O Ç O O O
TOPRAK COĞRAFYASI O Y O Y Y Y Y Y Y Ç Y A A A Y
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
BÖLGE KAVRAMI VE TEORİLERİ Ç Y Ç Y Y Y Y Y Y Ç Y Y O Y Y
EKONOMİK COĞRAFYA Y Ç Y Y O Y Y Y Y Y Y Ç Ç Y Y Y Y Y Y
HİDROGRAFYA Y O Y Y Y Y Y Y Y Ç Y Y Y Y Y
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI I A Y Ç Y O Y O Y O Y Y Y Ç Ç A
BİYOCOĞRAFYA A Y Y Y Y Y Y Y Y Ç O Y Y Y Y
DÜNYA BÖLGESEL COĞRAFYASI Y Y Ç Y Y Ç Y Y Y Y Ç Ç Y Y Y
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI II A Y O Ç Ç Y Ç O Ç Y Y Y Y Y Ç
TURİZM COĞRAFYASI Ç Y Y Y Ç Y Y Y A Y Y Y Y Y Y
TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI Ç Y A Y O Y Y Y O Y Y Ç Y Y Y
UZAKTAN ALGILAMA Y Ç Y Y Y Y Y Y Ç Ç Y Y Y Y Ç
STAJ Y Y Y Y Ç Y Y O Ç Y Y O Y Y A
BİTİRME ÇALIŞMASI Y A Y A Y O Y Y Ç Y Y Ç Y Y Y Y Y O O Ç Y Y Y Y Ç Y Y Ç Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 9 9 10 10 11 11 12 13 14 14 15 15
DOĞAL YÖRELER O Y O Y Y Y Y Y Y O Y Y Y Y Y
KLİMATOLOJİ II Y Ç Ç Y Y Y Y Y Y Ç Y Y Y Y Ç
GÖÇ COĞRAFYASI O Y Ç Y Y O Ç Y Y Ç Ç Ç Ç Ç Y
DOĞAL AFETLER VE ÇEVRE SORUNLARI O Y O Y Y O Y Y Y Ç Y Ç Y O Y
ENERJİ KAYNAKLARI Y Y Ç Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
VERİ TABANI YÖNETİMİ SİSTEMLERİ O Ç O O Ç O Y Ç Ç O O O O O O
FLÜVİYAL JEOMORFOLOJİ Ç Ç Ç O Ç O Y Ç Ç O A A Ç O Ç
AVRUPA BİRLİĞİ Y Y Ç Y Y Y Y Y Ç Y Y Y Y Y Y
TIBBİ COĞRAFYA Y O Y Ç Y Y Y Y O Y Y Ç Y Y Y
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ A O O O Y Y Y Y A A O O Y Y Y
MESLEKİ ETİK Y A Y Y Y Y Y Y Y Ç Y Ç Y Y Y
TÜRK KÜLTÜR TARİHİ Y Ç Y Y Y Y Y Y Y O Y O Y Y Y Y Y Y
TÜRK ÜLKELERİ COGRAFYASI Y O Ç Y A Y Y Y O Y Y Y Y O Y O Y Y Y Y Y
KENT BİLGİ SİSTEMLERİ Y Ç A Ç Ç Ç O Ç Ç Y Y O Y Y Ç
ARAZİ UYGULAMALARI A Y Ç Y Ç Y Ç Y Y O O Y Y Y Y O Y O Y O Y Y Y O Y Ç
MEKANSAL İSTATİSTİK Y Ç Y A O Y Y Y O Y Y Y Y Y Y
ULAŞIM COĞRAFYASI O Y O Y Y O Y O Y O Ç Ç O O Y
DENİZ VE KIYI COĞRAFYASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
MEKAN VE TOPLUM Ç Y Ç Y Y Ç Ç O Y Ç Ç Y Y Ç Y
KUATERNER COĞRAFYASI Ç Ç Ç Ç O O Ç A Ç A Y Y O Ç Ç
COĞRAFİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ O Ç Ç O O O Y O O Ç O O Ç O O
KÜRESEL YER BELİRLEME SİSTEMİ Ç Y A Y Y Y A Y O Y Y Y Y Y Ç
TÜRKİYE BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI Ç Y Ç Y Y Ç Y Y Y Ç Y O Y Y Y
TÜRKİYE İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ O Y O Y Y Y Y Y Ç Y Ç Y A Y O
WEB VE MOBİL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI Y Ç Y Ç Ç Y Ç Ç Ç O Y Y Ç O Ç
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE PROJE HAZIRLAMA Y Ç Y Ç Ç O Y O Ç Y Y Ç Y Y Ç
ALGORİTMALAR VE PROGRAMLAMA Y Y Y A Y O Y Y Y Ç Y Y Y Y Y Y Y Y
KÜRESEL İKLİM DEĞİŞMELERİ Y O Ç Y Y Y Y Y Y O Ç Y Y Y Y
SİYASİ COĞRAFYA O Ç Y Ç Y O Y O O O Y Ç Y Ç Y
TÜRKİYENİN BÖLGELERİ Y O Ç Y A Y Y Y Y Y Y Y O Y O Y Y Y Y Y
ŞEHİR COĞRAFYASI O Ç O Ç O O Y O O O O Ç O O Ç

Zorunlu Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15
GENEL MATEMATİK + + +
KARTOĞRAFYA + + + + + + + + + + +
İNSAN VE KÜLTÜR + + + +
YER SİSTEMİ GİRİŞ + + + +
COĞRAFİ DÜŞÜNCE VE TEMEL KAVRAMLAR + + + + + + + +
TÜRK DİLİ
KLİMATOLOJİ I + + + +
JEOMORFOLOJİ I + + + + + + + + + +
İSTATİSTİK + + +
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GİRİŞ + + + +
İDARİ COĞRAFYA + + + +
İNGİLİZCE +
JEOMORFOLOJİ II + + + + + + + + + + + +
KIR YERLEŞMELERİ + + + +
NÜFUS COĞRAFYASI + + + + + + + + + + + + + +
TOPRAK COĞRAFYASI + + + + + +
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ
BÖLGE KAVRAMI VE TEORİLERİ + + + +
EKONOMİK COĞRAFYA + + + +
HİDROGRAFYA + +
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI I + + + + + + + +
BİYOCOĞRAFYA + + +
DÜNYA BÖLGESEL COĞRAFYASI + + + +
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI II + + + + + + + +
TURİZM COĞRAFYASI + + +
TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI + + + + +
UZAKTAN ALGILAMA + + + +
STAJ + + + + +
BİTİRME ÇALIŞMASI + + + + + + + + + +

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 9 9 10 10 11 11 12 13 14 14 15 15
DOĞAL YÖRELER + + +
KLİMATOLOJİ II + + + +
GÖÇ COĞRAFYASI + + + + + + + + +
DOĞAL AFETLER VE ÇEVRE SORUNLARI + + + + + +
ENERJİ KAYNAKLARI +
VERİ TABANI YÖNETİMİ SİSTEMLERİ + + + + + + + + + + + + + +
FLÜVİYAL JEOMORFOLOJİ + + + + + + + + + + + + + +
AVRUPA BİRLİĞİ + +
TIBBİ COĞRAFYA + + + +
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ + + + + + + + +
MESLEKİ ETİK + + +
TÜRK KÜLTÜR TARİHİ + + +
TÜRK ÜLKELERİ COGRAFYASI + + + + + +
KENT BİLGİ SİSTEMLERİ + + + + + + + + + +
ARAZİ UYGULAMALARI + + + + + + + + + + +
MEKANSAL İSTATİSTİK + + + +
ULAŞIM COĞRAFYASI + + + + + + + + +
DENİZ VE KIYI COĞRAFYASI
MEKAN VE TOPLUM + + + + + + + +
KUATERNER COĞRAFYASI + + + + + + + + + + + + +
COĞRAFİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ + + + + + + + + + + + + + +
KÜRESEL YER BELİRLEME SİSTEMİ + + + + +
TÜRKİYE BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI + + + + +
TÜRKİYE İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ + + + + + +
WEB VE MOBİL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI + + + + + + + + + +
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE PROJE HAZIRLAMA + + + + + + + +
ALGORİTMALAR VE PROGRAMLAMA + + +
KÜRESEL İKLİM DEĞİŞMELERİ + + + +
SİYASİ COĞRAFYA + + + + + + + + +
TÜRKİYENİN BÖLGELERİ + + + + +
ŞEHİR COĞRAFYASI + + + + + + + + + + + + + +
; ;