Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAĞLAMSAL DİLBİLGİSİ 1 2 3 3 3 4 4 1 1 3 3 2 2 1 1
DİNLEME VE KONUŞMA BECERİLERİ I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DİLBİLİM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK DİLİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DİL EDİNİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DRAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DİNLEME VE KONUŞMA BECERİLERİ II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İNGİLİZ EDEBİYATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE YAKLAŞIMLAR 5 5 5 5 3 4 5 2 2 3 3 2 2 2 5
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANLATIM BECERİLERİ 2 3 3 4 4 4 4 1 4 3 3 3 4 1 2
AMERİKAN EDEBİYATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3 2 1 1 3 2 2 1 4 3 5 2 5 1 2
PROGRAM GELİŞTİRME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 5 5 5 4 3 4 2 3 1 3 3 2 2 2 1
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İNGİLİZCE KONUŞMA VE DİNLEME-ANLAMA ÖĞRETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İKİNCİ YABANCI DİL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REHBERLİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDEBİYAT VE DİL ÖĞRETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İNGİLİZCE OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ 5 5 5 5 3 4 5 4 2 4 4 3 3 5 5
ÖZEL EĞİTİM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UYGULAMALI OKUL DENEYİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SINIF YÖNETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5
İNGİLİZCE HAZIRLIK I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DİNLEME BECERİLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONUŞMA BECERİLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OKUMA BECERİLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YAZMA BECERİLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İNGİLİZCE HAZIRLIK II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İLERİ DİNLEME BECERİLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İLERİ KONUŞMA BECERİLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İLERİ OKUMA BECERİLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İLERİ YAZMA BECERİLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TOPLUMDİLBİLİM VE DİL EĞİTİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALAN ARAŞTIRMALARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DİL BECERİLERİNİN TÜMLEŞİK ÖĞRETİMİ 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 2 2 2 5
YABANCI DİL ÖĞRT. MATERYAL İNCELEME VE GELİŞTİRME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖĞRETMENLER İÇİN ELEŞTİREL DÜŞÜNCEYLE DİL KULLANIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÇAĞDAŞ İNGİLİZCEDE FARKLILIKLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DİL FARKINDALIĞI 3 4 4 4 3 4 5 2 3 4 5 4 3 3 3
SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ VE DİL ÖĞRETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DİL FELSEFESİ 3 3 4 4 3 4 2 3 5 3 3 2 2 2 3
DİL ÖĞRETİMİNDE ÖYKÜ İNCELEMESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DİL ÖĞRETİMİNDE YENİ EĞİLİMLER 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 2

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
BAĞLAMSAL DİLBİLGİSİ A O O O O Ç Ç A A O O O O A A
DİNLEME VE KONUŞMA BECERİLERİ I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
DİLBİLİM Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRK DİLİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
DİL EDİNİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
DRAMA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
DİNLEME VE KONUŞMA BECERİLERİ II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İNGİLİZ EDEBİYATI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE YAKLAŞIMLAR Ç Ç Ç Ç O Ç Ç O O O O O O O Ç
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ANLATIM BECERİLERİ O O O Ç Ç Ç Ç A Ç O O O Ç A O
AMERİKAN EDEBİYATI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ O O A A O O O A Ç O Ç O Ç A O
PROGRAM GELİŞTİRME Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Ç Ç Ç Ç O Ç O O A O O O O O A
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İNGİLİZCE KONUŞMA VE DİNLEME-ANLAMA ÖĞRETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İKİNCİ YABANCI DİL Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
REHBERLİK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
EDEBİYAT VE DİL ÖĞRETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İNGİLİZCE OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ Ç Ç Ç Ç O Ç Ç Ç O Ç Ç O O Ç Ç
ÖZEL EĞİTİM Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
UYGULAMALI OKUL DENEYİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SINIF YÖNETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
İNGİLİZCE HAZIRLIK I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
DİNLEME BECERİLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
KONUŞMA BECERİLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
OKUMA BECERİLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
YAZMA BECERİLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İNGİLİZCE HAZIRLIK II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İLERİ DİNLEME BECERİLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İLERİ KONUŞMA BECERİLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İLERİ OKUMA BECERİLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İLERİ YAZMA BECERİLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TOPLUMDİLBİLİM VE DİL EĞİTİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ALAN ARAŞTIRMALARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
DİL BECERİLERİNİN TÜMLEŞİK ÖĞRETİMİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O Ç O O O Ç
YABANCI DİL ÖĞRT. MATERYAL İNCELEME VE GELİŞTİRME Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÖĞRETMENLER İÇİN ELEŞTİREL DÜŞÜNCEYLE DİL KULLANIMI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÇAĞDAŞ İNGİLİZCEDE FARKLILIKLAR Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
DİL FARKINDALIĞI O Ç Ç Ç O Ç Ç O O Ç Ç Ç O O O
SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ VE DİL ÖĞRETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
DİL FELSEFESİ O O Ç Ç O Ç O O Ç O O O O O O
DİL ÖĞRETİMİNDE ÖYKÜ İNCELEMESİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
DİL ÖĞRETİMİNDE YENİ EĞİLİMLER O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y O

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ
BAĞLAMSAL DİLBİLGİSİ + + + + + + + + + + + + + + +
DİNLEME VE KONUŞMA BECERİLERİ I
DİLBİLİM
TÜRK DİLİ
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ I
DİL EDİNİMİ
DRAMA
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ II
DİNLEME VE KONUŞMA BECERİLERİ II
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
İNGİLİZ EDEBİYATI
İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE YAKLAŞIMLAR + + + + + + + + + + + + + + +
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ
ANLATIM BECERİLERİ + + + + + + + + + + + + + + +
AMERİKAN EDEBİYATI
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ + + + + + + + + + + + + + + +
PROGRAM GELİŞTİRME
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ + + + + + + + + + + + + + + +
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI
İNGİLİZCE KONUŞMA VE DİNLEME-ANLAMA ÖĞRETİMİ
İKİNCİ YABANCI DİL
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
REHBERLİK
EDEBİYAT VE DİL ÖĞRETİMİ
İNGİLİZCE OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ + + + + + + + + + + + + + + +
ÖZEL EĞİTİM
ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ
UYGULAMALI OKUL DENEYİMİ
SINIF YÖNETİMİ
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I + + + + + + + + + + + + + + +
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II + + + + + + + + + + + + + + +
İNGİLİZCE HAZIRLIK I
DİNLEME BECERİLERİ
KONUŞMA BECERİLERİ
OKUMA BECERİLERİ
YAZMA BECERİLERİ
İNGİLİZCE HAZIRLIK II
İLERİ DİNLEME BECERİLERİ
İLERİ KONUŞMA BECERİLERİ
İLERİ OKUMA BECERİLERİ
İLERİ YAZMA BECERİLERİ

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TOPLUMDİLBİLİM VE DİL EĞİTİMİ
ALAN ARAŞTIRMALARI
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DİL BECERİLERİNİN TÜMLEŞİK ÖĞRETİMİ + + + + + + + + + + + + + + +
YABANCI DİL ÖĞRT. MATERYAL İNCELEME VE GELİŞTİRME
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
ÖĞRETMENLER İÇİN ELEŞTİREL DÜŞÜNCEYLE DİL KULLANIMI
ÇAĞDAŞ İNGİLİZCEDE FARKLILIKLAR
DİL FARKINDALIĞI + + + + + + + + + + + + + + +
SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ VE DİL ÖĞRETİMİ
DİL FELSEFESİ + + + + + + + + + + + + + + +
DİL ÖĞRETİMİNDE ÖYKÜ İNCELEMESİ
DİL ÖĞRETİMİNDE YENİ EĞİLİMLER + + + + + + + + + + + + + +
; ;