Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
İNGİLİZCE KONUŞMA VE DİNLEME-ANLAMA ÖĞRETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İKİNCİ YABANCI DİL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İNGİLİZCE OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ 5 5 5 5 3 4 5 4 2 4 4 3 3 5 5
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DİL EDİNİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DRAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İNGİLİZ EDEBİYATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMERİKAN EDEBİYATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3 2 1 1 3 2 2 1 4 3 5 2 5 1 2
BAĞLAMSAL DİLBİLGİSİ 1 2 3 3 3 4 4 1 1 3 3 2 2 1 1
DİNLEME VE KONUŞMA BECERİLERİ I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DİLBİLİM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE YAKLAŞIMLAR 5 5 5 5 3 4 5 2 2 3 3 2 2 2 5
PROGRAM GELİŞTİRME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 5 5 5 4 3 4 2 3 1 3 3 2 2 2 1
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK DİLİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖZEL EĞİTİM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REHBERLİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DİNLEME VE KONUŞMA BECERİLERİ II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANLATIM BECERİLERİ 2 3 3 4 4 4 4 1 4 3 3 3 4 1 2
EDEBİYAT VE DİL ÖĞRETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÇAĞDAŞ İNGİLİZCEDE FARKLILIKLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DİL FARKINDALIĞI 3 4 4 4 3 4 5 2 3 4 5 4 3 3 3
SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ VE DİL ÖĞRETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLUMDİLBİLİM VE DİL EĞİTİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALAN ARAŞTIRMALARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DİL FELSEFESİ 3 3 4 4 3 4 2 3 5 3 3 2 2 2 3
DİL ÖĞRETİMİNDE ÖYKÜ İNCELEMESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DİL ÖĞRETİMİNDE YENİ EĞİLİMLER 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 2
DİL BECERİLERİNİN TÜMLEŞİK ÖĞRETİMİ 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 2 2 2 5
YABANCI DİL ÖĞRT. MATERYAL İNCELEME VE GELİŞTİRME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UYGULAMALI OKUL DENEYİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5
İNGİLİZCE HAZIRLIK I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DİNLEME BECERİLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONUŞMA BECERİLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OKUMA BECERİLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YAZMA BECERİLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İNGİLİZCE HAZIRLIK II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İLERİ DİNLEME BECERİLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İLERİ KONUŞMA BECERİLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İLERİ OKUMA BECERİLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İLERİ YAZMA BECERİLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SINIF YÖNETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖĞRETMENLER İÇİN ELEŞTİREL DÜŞÜNCEYLE DİL KULLANIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
İNGİLİZCE KONUŞMA VE DİNLEME-ANLAMA ÖĞRETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İKİNCİ YABANCI DİL Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İNGİLİZCE OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ Ç Ç Ç Ç O Ç Ç Ç O Ç Ç O O Ç Ç
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
DİL EDİNİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
DRAMA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İNGİLİZ EDEBİYATI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
AMERİKAN EDEBİYATI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ O O A A O O O A Ç O Ç O Ç A O
BAĞLAMSAL DİLBİLGİSİ A O O O O Ç Ç A A O O O O A A
DİNLEME VE KONUŞMA BECERİLERİ I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
DİLBİLİM Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE YAKLAŞIMLAR Ç Ç Ç Ç O Ç Ç O O O O O O O Ç
PROGRAM GELİŞTİRME Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Ç Ç Ç Ç O Ç O O A O O O O O A
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRK DİLİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÖZEL EĞİTİM Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
REHBERLİK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
DİNLEME VE KONUŞMA BECERİLERİ II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ANLATIM BECERİLERİ O O O Ç Ç Ç Ç A Ç O O O Ç A O
EDEBİYAT VE DİL ÖĞRETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÇAĞDAŞ İNGİLİZCEDE FARKLILIKLAR Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
DİL FARKINDALIĞI O Ç Ç Ç O Ç Ç O O Ç Ç Ç O O O
SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ VE DİL ÖĞRETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TOPLUMDİLBİLİM VE DİL EĞİTİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ALAN ARAŞTIRMALARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
DİL FELSEFESİ O O Ç Ç O Ç O O Ç O O O O O O
DİL ÖĞRETİMİNDE ÖYKÜ İNCELEMESİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
DİL ÖĞRETİMİNDE YENİ EĞİLİMLER O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y O
DİL BECERİLERİNİN TÜMLEŞİK ÖĞRETİMİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O Ç O O O Ç
YABANCI DİL ÖĞRT. MATERYAL İNCELEME VE GELİŞTİRME Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
UYGULAMALI OKUL DENEYİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
İNGİLİZCE HAZIRLIK I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
DİNLEME BECERİLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
KONUŞMA BECERİLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
OKUMA BECERİLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
YAZMA BECERİLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İNGİLİZCE HAZIRLIK II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İLERİ DİNLEME BECERİLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İLERİ KONUŞMA BECERİLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İLERİ OKUMA BECERİLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İLERİ YAZMA BECERİLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SINIF YÖNETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÖĞRETMENLER İÇİN ELEŞTİREL DÜŞÜNCEYLE DİL KULLANIMI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
İNGİLİZCE KONUŞMA VE DİNLEME-ANLAMA ÖĞRETİMİ
İKİNCİ YABANCI DİL
İNGİLİZCE OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ + + + + + + + + + + + + + + +
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DİL EDİNİMİ
DRAMA
EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
İNGİLİZ EDEBİYATI
AMERİKAN EDEBİYATI
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ + + + + + + + + + + + + + + +
BAĞLAMSAL DİLBİLGİSİ + + + + + + + + + + + + + + +
DİNLEME VE KONUŞMA BECERİLERİ I
DİLBİLİM
İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE YAKLAŞIMLAR + + + + + + + + + + + + + + +
PROGRAM GELİŞTİRME
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ + + + + + + + + + + + + + + +
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ
TÜRK DİLİ
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI
ÖZEL EĞİTİM
REHBERLİK
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ I
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ II
DİNLEME VE KONUŞMA BECERİLERİ II
ANLATIM BECERİLERİ + + + + + + + + + + + + + + +
EDEBİYAT VE DİL ÖĞRETİMİ
ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ
ÇAĞDAŞ İNGİLİZCEDE FARKLILIKLAR
DİL FARKINDALIĞI + + + + + + + + + + + + + + +
SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ VE DİL ÖĞRETİMİ
TOPLUMDİLBİLİM VE DİL EĞİTİMİ
ALAN ARAŞTIRMALARI
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DİL FELSEFESİ + + + + + + + + + + + + + + +
DİL ÖĞRETİMİNDE ÖYKÜ İNCELEMESİ
DİL ÖĞRETİMİNDE YENİ EĞİLİMLER + + + + + + + + + + + + + +
DİL BECERİLERİNİN TÜMLEŞİK ÖĞRETİMİ + + + + + + + + + + + + + + +
YABANCI DİL ÖĞRT. MATERYAL İNCELEME VE GELİŞTİRME
UYGULAMALI OKUL DENEYİMİ
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I + + + + + + + + + + + + + + +
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II + + + + + + + + + + + + + + +
İNGİLİZCE HAZIRLIK I
DİNLEME BECERİLERİ
KONUŞMA BECERİLERİ
OKUMA BECERİLERİ
YAZMA BECERİLERİ
İNGİLİZCE HAZIRLIK II
İLERİ DİNLEME BECERİLERİ
İLERİ KONUŞMA BECERİLERİ
İLERİ OKUMA BECERİLERİ
İLERİ YAZMA BECERİLERİ
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
SINIF YÖNETİMİ
ÖĞRETMENLER İÇİN ELEŞTİREL DÜŞÜNCEYLE DİL KULLANIMI
; ;