Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
İLKOKULDA TEMEL MATEMATİK 4 4 4 1 2 0 0 0 3 3 1 4 0 4 0
TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
ÇEVRE EĞİTİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ 0 4 0 3 0 3 0 3 4 0 3 0 3 0 0
İLKOKULDA TEMEL FEN BİLİMLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İLKOKULDA DRAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEN BİLİMLERİ LABORATUVAR UYGULAMALARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İLKOKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER ÖĞRETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATEMATİK ÖĞRETİMİ I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEN ÖĞRETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATEMATİK ÖĞRETİMİ II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÜZİK ÖĞRETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İLKOKULDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EĞİTİME GİRİŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YABANCI DİL I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK DİLİ I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EĞİTİM FELSEFESİ 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 4 0 0
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YABANCI DİL II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK DİLİ II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK EĞİTİM TARİHİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 0 5 4 1 3 3 2 1 3 3 4 1 1 1 1
SINIF YÖNETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OKULLARDA REHBERLİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
İLKOKULDA TEMEL MATEMATİK Ç Ç Ç A O Y Y Y O O A Ç Y Ç Y
TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ Y O Y Y Y Y Y Y Y O Y Y Y O Y
ÇEVRE EĞİTİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ Y Ç Y O Y O Y O Ç Y O Y O Y Y
İLKOKULDA TEMEL FEN BİLİMLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İLKOKULDA DRAMA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
FEN BİLİMLERİ LABORATUVAR UYGULAMALARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İLKOKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER ÖĞRETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
MATEMATİK ÖĞRETİMİ I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
FEN ÖĞRETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
MATEMATİK ÖĞRETİMİ II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
MÜZİK ÖĞRETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İLKOKULDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
EĞİTİME GİRİŞ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
YABANCI DİL I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRK DİLİ I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
EĞİTİM FELSEFESİ Y Y Y Y Y Y Y O Y Y O Y Ç Y Y
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
YABANCI DİL II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRK DİLİ II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRK EĞİTİM TARİHİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Y Ç Ç A O O O A O O Ç A A A A
SINIF YÖNETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
OKULLARDA REHBERLİK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
İLKOKULDA TEMEL MATEMATİK + + + + + + + + + +
TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ + + +
ÇEVRE EĞİTİMİ
TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ + + + + + + +
İLKOKULDA TEMEL FEN BİLİMLERİ
İLKOKULDA DRAMA
FEN BİLİMLERİ LABORATUVAR UYGULAMALARI
İLKOKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER ÖĞRETİMİ
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ
MATEMATİK ÖĞRETİMİ I
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ
FEN ÖĞRETİMİ
MATEMATİK ÖĞRETİMİ II
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II
MÜZİK ÖĞRETİMİ
İLKOKULDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ
GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİ
KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ
EĞİTİME GİRİŞ
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
YABANCI DİL I
TÜRK DİLİ I
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
EĞİTİM FELSEFESİ + + +
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
YABANCI DİL II
TÜRK DİLİ II
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ
TÜRK EĞİTİM TARİHİ
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ + + + + + + + + + + + + + +
SINIF YÖNETİMİ
EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ
ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA
OKULLARDA REHBERLİK
; ;