Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
EĞİTİME GİRİŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YABANCI DİL I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK DİLİ I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İLKOKULDA TEMEL MATEMATİK 4 4 4 1 2 0 0 0 3 3 1 4 0 4 0
TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0
EĞİTİM FELSEFESİ 0 2 1 1 0 1 0 2 0 1 2 0 4 0 0
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 3 2 1 3 2 2 0 1 2 3 1 1 1 1 3
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YABANCI DİL II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK DİLİ II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÇEVRE EĞİTİMİ 0 4 0 0 4 5 0 0 5 4 5 0 4 0 4
TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ 0 4 0 3 0 3 0 3 4 0 3 0 3 0 0
İLKOKULDA TEMEL FEN BİLİMLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK EĞİTİM TARİHİ 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
İLKOKULDA DRAMA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEN BİLİMLERİ LABORATUVAR UYGULAMALARI 4 5 2 0 2 3 0 3 4 3 1 3 2 3 3
İLKOKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ 5 4 5 5 5 4 1 5 5 4 5 5 5 5 5
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 5 2 2 5 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0
EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 0 5 4 1 3 3 2 1 3 3 4 1 1 1 1
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER ÖĞRETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SINIF YÖNETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATEMATİK ÖĞRETİMİ I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEN ÖĞRETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATEMATİK ÖĞRETİMİ II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÜZİK ÖĞRETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İLKOKULDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OKULLARDA REHBERLİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
AFETLER VE AFET YÖNETİMİ 2 4 3 3 4 3 0 3 3 2 2 1 3 3 4
ÇOCUK EDEBİYATI 3 3 3 4 3 3 0 3 3 4 2 1 4 4 2
ÇOCUK PSİKOLOJİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İLKOKUL DERS KİTAPLARI İNCELEMESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İLKOKUL PROGRAMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İLKOKULDA ALTERNATİF EĞİTİM UYGULAMALARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KAPSAYICI DİL ÖĞRETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK KÜLTÜRÜNDE ÇOCUK VE EĞİTİM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
EĞİTİME GİRİŞ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
YABANCI DİL I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRK DİLİ I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İLKOKULDA TEMEL MATEMATİK Ç Ç Ç A O Y Y Y O O A Ç Y Ç Y
TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ O O Y Y Y Y Y Y A Y A Y A O Y
EĞİTİM FELSEFESİ Y O A A Y A Y O Y A O Y Ç Y Y
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ O O A O O O Y A O O A A A A O
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
YABANCI DİL II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRK DİLİ II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÇEVRE EĞİTİMİ Y Ç Y Y Ç Ç Y Y Ç Ç Ç Y Ç Y Ç
TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ Y Ç Y O Y O Y O Ç Y O Y O Y Y
İLKOKULDA TEMEL FEN BİLİMLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRK EĞİTİM TARİHİ Y A Y Y Y A Y Y Y Y Y Y O Y Y
İLKOKULDA DRAMA A Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
FEN BİLİMLERİ LABORATUVAR UYGULAMALARI Ç Ç O Y O O Y O Ç O A O O O O
İLKOKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç A Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Ç O O Ç Y Y Y Y Ç O Y Y Y Y Y
EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Y Ç Ç A O O O A O O Ç A A A A
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER ÖĞRETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SINIF YÖNETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
MATEMATİK ÖĞRETİMİ I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
FEN ÖĞRETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
MATEMATİK ÖĞRETİMİ II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
MÜZİK ÖĞRETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İLKOKULDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
OKULLARDA REHBERLİK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
AFETLER VE AFET YÖNETİMİ O Ç O O Ç O Y O O O O A O O Ç
ÇOCUK EDEBİYATI O O O Ç O O Y O O Ç O A Ç Ç O
ÇOCUK PSİKOLOJİSİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İLKOKUL DERS KİTAPLARI İNCELEMESİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İLKOKUL PROGRAMI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İLKOKULDA ALTERNATİF EĞİTİM UYGULAMALARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
KAPSAYICI DİL ÖĞRETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRK KÜLTÜRÜNDE ÇOCUK VE EĞİTİM Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
EĞİTİME GİRİŞ
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
YABANCI DİL I
TÜRK DİLİ I
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
İLKOKULDA TEMEL MATEMATİK + + + + + + + + + +
TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ + + + + + +
EĞİTİM FELSEFESİ + + + + + + + +
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ + + + + + + + + + + + + + +
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
YABANCI DİL II
TÜRK DİLİ II
ÇEVRE EĞİTİMİ + + + + + + + +
TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ + + + + + + +
İLKOKULDA TEMEL FEN BİLİMLERİ
TÜRK EĞİTİM TARİHİ + + +
İLKOKULDA DRAMA +
FEN BİLİMLERİ LABORATUVAR UYGULAMALARI + + + + + + + + + + + + +
İLKOKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ + + + + + + + + + + + + + + +
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ + + + + + +
EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ + + + + + + + + + + + + + +
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER ÖĞRETİMİ
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
SINIF YÖNETİMİ
EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK
HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ
MATEMATİK ÖĞRETİMİ I
FEN ÖĞRETİMİ
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ
MATEMATİK ÖĞRETİMİ II
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ
ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I
MÜZİK ÖĞRETİMİ
İLKOKULDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ
OKULLARDA REHBERLİK
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II
GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİ
KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
AFETLER VE AFET YÖNETİMİ + + + + + + + + + + + + + +
ÇOCUK EDEBİYATI + + + + + + + + + + + + + +
ÇOCUK PSİKOLOJİSİ
GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI
İLKOKUL DERS KİTAPLARI İNCELEMESİ
İLKOKUL PROGRAMI
İLKOKULDA ALTERNATİF EĞİTİM UYGULAMALARI
KAPSAYICI DİL ÖĞRETİMİ
RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMİ
SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİ
TÜRK KÜLTÜRÜNDE ÇOCUK VE EĞİTİM
; ;