Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
VERİ ANALİZİ
SEMİNER (YL)

Seçmeli Dersler

Ders
DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN LİTERATÜR İNCELEMELERİ
DEĞER FELSEFESİ
EDEBÎ ESERLERDEKİ DEĞERLER
DİN VE DEĞERLER
UYGULAMALI ETİK
EDEBİYATTA ESTETİK DEĞERLER
DEĞERLER VE PSİKOLOJİK ŞİDDET (MOBBİNG)
BİLİMSEL DEĞERLER
DEĞERLER EĞİTİMİ YÖNÜNDEN ÇEVRE EĞİTİMİ
DEĞERLER EĞİTİMİNDE ETKİNLİK VE MATERYAL GELİŞTİRME
DEĞERLER EĞİTİMİNDE NİTEL YAKLAŞIMLAR VE VERİ ÇÖZÜMLEME TEKNİKLERİ
AHLAK VE DEĞERLER EĞİTİMİNDE TEMEL MESELELER
DEĞERLER EĞİTİMİNDE KUR'AN KISSALARI
DEĞERLER SOSYOLOJİSİ, EĞİTİM VE DİN
PSİKOLOJİ, DİN VE EĞİTİM BOYUTUYLA İNSANİ DEĞERLER
OKUL ÖNCESİNDE DİN VE DEĞER EĞİTİMİ
DEĞERLER EĞİTİMİNDE KUR'AN PRATİĞİ

Zorunlu Dersler

Ders
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
VERİ ANALİZİ
SEMİNER (YL)

Seçmeli Dersler

Ders
DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN LİTERATÜR İNCELEMELERİ
DEĞER FELSEFESİ
EDEBÎ ESERLERDEKİ DEĞERLER
DİN VE DEĞERLER
UYGULAMALI ETİK
EDEBİYATTA ESTETİK DEĞERLER
DEĞERLER VE PSİKOLOJİK ŞİDDET (MOBBİNG)
BİLİMSEL DEĞERLER
DEĞERLER EĞİTİMİ YÖNÜNDEN ÇEVRE EĞİTİMİ
DEĞERLER EĞİTİMİNDE ETKİNLİK VE MATERYAL GELİŞTİRME
DEĞERLER EĞİTİMİNDE NİTEL YAKLAŞIMLAR VE VERİ ÇÖZÜMLEME TEKNİKLERİ
AHLAK VE DEĞERLER EĞİTİMİNDE TEMEL MESELELER
DEĞERLER EĞİTİMİNDE KUR'AN KISSALARI
DEĞERLER SOSYOLOJİSİ, EĞİTİM VE DİN
PSİKOLOJİ, DİN VE EĞİTİM BOYUTUYLA İNSANİ DEĞERLER
OKUL ÖNCESİNDE DİN VE DEĞER EĞİTİMİ
DEĞERLER EĞİTİMİNDE KUR'AN PRATİĞİ

Zorunlu Dersler

Ders
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
VERİ ANALİZİ
SEMİNER (YL)

Seçmeli Dersler

Ders
DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN LİTERATÜR İNCELEMELERİ
DEĞER FELSEFESİ
EDEBÎ ESERLERDEKİ DEĞERLER
DİN VE DEĞERLER
UYGULAMALI ETİK
EDEBİYATTA ESTETİK DEĞERLER
DEĞERLER VE PSİKOLOJİK ŞİDDET (MOBBİNG)
BİLİMSEL DEĞERLER
DEĞERLER EĞİTİMİ YÖNÜNDEN ÇEVRE EĞİTİMİ
DEĞERLER EĞİTİMİNDE ETKİNLİK VE MATERYAL GELİŞTİRME
DEĞERLER EĞİTİMİNDE NİTEL YAKLAŞIMLAR VE VERİ ÇÖZÜMLEME TEKNİKLERİ
AHLAK VE DEĞERLER EĞİTİMİNDE TEMEL MESELELER
DEĞERLER EĞİTİMİNDE KUR'AN KISSALARI
DEĞERLER SOSYOLOJİSİ, EĞİTİM VE DİN
PSİKOLOJİ, DİN VE EĞİTİM BOYUTUYLA İNSANİ DEĞERLER
OKUL ÖNCESİNDE DİN VE DEĞER EĞİTİMİ
DEĞERLER EĞİTİMİNDE KUR'AN PRATİĞİ
; ;