Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KAVRAMLAR VE KAVR
MATEMATİK EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA VE ALAN UYGULAMALAR
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
VERİ ANALİZİ
TEZ ÇALIŞMASI
SEMİNER (YL)

Seçmeli Dersler

Ders
ÇOCUKLARDA MATEMATİKSEL DÜŞÜNME BECERİLERİNİN GELİ
MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE MATEMATİKSEL MODELLEME
MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE MATERYAL GELİŞTİRME VE KULLA
MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE TEKNOLOJİ
PROBLEM ÇÖZME VE STRATEJİLERİ
GEOMETRİ ÖĞRETİMİ
LİNEER CEBİR VE UYGULAMALARI
MATEMATİĞİN TEMELLERİ
ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜREÇLERİ
ÖLÇME VE ÖLÇEK UYARLAMA
SAYILAR TEORİSİNİN SIRADIŞI PROBLEM UYGULAMALARI
MATEMATİK EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Zorunlu Dersler

Ders
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KAVRAMLAR VE KAVR
MATEMATİK EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA VE ALAN UYGULAMALAR
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
VERİ ANALİZİ
TEZ ÇALIŞMASI
SEMİNER (YL)

Seçmeli Dersler

Ders
ÇOCUKLARDA MATEMATİKSEL DÜŞÜNME BECERİLERİNİN GELİ
MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE MATEMATİKSEL MODELLEME
MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE MATERYAL GELİŞTİRME VE KULLA
MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE TEKNOLOJİ
PROBLEM ÇÖZME VE STRATEJİLERİ
GEOMETRİ ÖĞRETİMİ
LİNEER CEBİR VE UYGULAMALARI
MATEMATİĞİN TEMELLERİ
ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜREÇLERİ
ÖLÇME VE ÖLÇEK UYARLAMA
SAYILAR TEORİSİNİN SIRADIŞI PROBLEM UYGULAMALARI
MATEMATİK EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Zorunlu Dersler

Ders
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KAVRAMLAR VE KAVR
MATEMATİK EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA VE ALAN UYGULAMALAR
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
VERİ ANALİZİ
TEZ ÇALIŞMASI
SEMİNER (YL)

Seçmeli Dersler

Ders
ÇOCUKLARDA MATEMATİKSEL DÜŞÜNME BECERİLERİNİN GELİ
MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE MATEMATİKSEL MODELLEME
MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE MATERYAL GELİŞTİRME VE KULLA
MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE TEKNOLOJİ
PROBLEM ÇÖZME VE STRATEJİLERİ
GEOMETRİ ÖĞRETİMİ
LİNEER CEBİR VE UYGULAMALARI
MATEMATİĞİN TEMELLERİ
ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜREÇLERİ
ÖLÇME VE ÖLÇEK UYARLAMA
SAYILAR TEORİSİNİN SIRADIŞI PROBLEM UYGULAMALARI
MATEMATİK EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
; ;