Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Seçmeli Dersler

Ders
ULUSLARARASI TİCARETTE HUKUKİ ÇERÇEVE
ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ
ULUSLARARASI TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
ULUSLARARASI PAZARLAMA YÖNETİMİ
COĞRAFİ EKONOMİ
AVRUPA BİRLİĞİ – TÜRKİYE İLİŞKİLERİ VE GÜNCEL SORUNLAR
DÜNYA İŞLETME TARİHİ
ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI ANALİZLERİ
GLOBAL BANKING (İNG)
STRATEGIC MANAGEMENT (İNG)
AVRUPA BİRLİĞİ’NİN EKONOMİK ENTEGRASYONU
GÜMRÜK SÜREÇLERİ YÖNETİMİ
KÜRESEL İŞLETMECİLİK
ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM
DIŞ TİCARET GİRİŞİMCİLİĞİ
ULUSLARARASI TİCARİ SÜREÇLERİN YÖNETİMİ
ULUSLARARASI TİCARET KURAMLARI VE POLİTİKALARI

Zorunlu Dersler

Ders
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Seçmeli Dersler

Ders
ULUSLARARASI TİCARETTE HUKUKİ ÇERÇEVE
ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ
ULUSLARARASI TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
ULUSLARARASI PAZARLAMA YÖNETİMİ
COĞRAFİ EKONOMİ
AVRUPA BİRLİĞİ – TÜRKİYE İLİŞKİLERİ VE GÜNCEL SORUNLAR
DÜNYA İŞLETME TARİHİ
ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI ANALİZLERİ
GLOBAL BANKING (İNG)
STRATEGIC MANAGEMENT (İNG)
AVRUPA BİRLİĞİ’NİN EKONOMİK ENTEGRASYONU
GÜMRÜK SÜREÇLERİ YÖNETİMİ
KÜRESEL İŞLETMECİLİK
ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM
DIŞ TİCARET GİRİŞİMCİLİĞİ
ULUSLARARASI TİCARİ SÜREÇLERİN YÖNETİMİ
ULUSLARARASI TİCARET KURAMLARI VE POLİTİKALARI

Zorunlu Dersler

Ders
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Seçmeli Dersler

Ders
ULUSLARARASI TİCARETTE HUKUKİ ÇERÇEVE
ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ
ULUSLARARASI TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
ULUSLARARASI PAZARLAMA YÖNETİMİ
COĞRAFİ EKONOMİ
AVRUPA BİRLİĞİ – TÜRKİYE İLİŞKİLERİ VE GÜNCEL SORUNLAR
DÜNYA İŞLETME TARİHİ
ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI ANALİZLERİ
GLOBAL BANKING (İNG)
STRATEGIC MANAGEMENT (İNG)
AVRUPA BİRLİĞİ’NİN EKONOMİK ENTEGRASYONU
GÜMRÜK SÜREÇLERİ YÖNETİMİ
KÜRESEL İŞLETMECİLİK
ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM
DIŞ TİCARET GİRİŞİMCİLİĞİ
ULUSLARARASI TİCARİ SÜREÇLERİN YÖNETİMİ
ULUSLARARASI TİCARET KURAMLARI VE POLİTİKALARI
; ;