Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
SEMİNER (DR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİM TEORİLERİ 4 3 4 4 3 5 3 1 3 2 5 3 4 5
SAĞLIK POLİTİKASI ANALİZİ 4 4 2 4 4 3 4 3 4 2 4 2 4 4
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 1
SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ VE YÖNETİMİ 1 4 3 3 4 1 3 1 3 5 5 4 3 5
SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE İYİLEŞTİRME VE AKREDİTASYON 4 4 3 3 3 5 5 4 4 4 5 5 4 4
TEZ ÇALIŞMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YETERLİLİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14
SAĞLIK KURUMLARINDA STRATEJİK YÖNETİM VE LİDERLİK 2 4 4 5 3 4 5 5 3 4 5 5 4 4 2 3 3 4 2 3 3 3 5 5 3 4 3 3
SAĞLIK HİZMETLERİNDE PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAĞLIK KURUMLARINDA SAYISAL KARAR VERME YÖNTEMLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAĞLIK HİZMETLERİNDE SONUÇLARIN YÖNETİMİ VE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ 3 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4
SAĞLIK KURUMLARINDA MALİ ANALİZ 5 4 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SAĞLIK HİZMETLERİ FİNANSMAN VE SUNUM SİSTEMLERİ 4 4 5 3 5 4 4 4 3 4 2 4 3 4
SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET MUHASEBESİ 5 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SAĞLIK KURUMLARINDA BÜTÇELEME 5 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SAĞLIK REFORMLARI 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4
İLERİ SAĞLIK EKONOMİSİ 4 4 3 2 2 5 5 4 4 4 5 5 4 4

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
SEMİNER (DR) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİM TEORİLERİ Ç O Ç Ç O Ç O A O O Ç O Ç Ç
SAĞLIK POLİTİKASI ANALİZİ Ç Ç O Ç Ç O Ç O Ç O Ç O Ç Ç
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç A
SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ VE YÖNETİMİ A Ç O O Ç A O A O Ç Ç Ç O Ç
SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE İYİLEŞTİRME VE AKREDİTASYON Ç Ç O O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
TEZ ÇALIŞMASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
YETERLİLİK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14
SAĞLIK KURUMLARINDA STRATEJİK YÖNETİM VE LİDERLİK O Ç Ç Ç O Ç Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç O O O Ç O O O O Ç Ç O Ç O O
SAĞLIK HİZMETLERİNDE PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SAĞLIK KURUMLARINDA SAYISAL KARAR VERME YÖNTEMLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SAĞLIK HİZMETLERİNDE SONUÇLARIN YÖNETİMİ VE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
SAĞLIK KURUMLARINDA MALİ ANALİZ Ç Ç A Ç A A A A A A A A A A
SAĞLIK HİZMETLERİ FİNANSMAN VE SUNUM SİSTEMLERİ Ç Ç Ç O Ç Ç Ç Ç O Ç O Ç O Ç
SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET MUHASEBESİ Ç Ç A Ç A A A A A A A A A A
SAĞLIK KURUMLARINDA BÜTÇELEME Ç Ç A Ç A A A A A A A A A A
SAĞLIK REFORMLARI O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
İLERİ SAĞLIK EKONOMİSİ Ç Ç O O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
SEMİNER (DR)
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİM TEORİLERİ + + + + + + + + + + + + + +
SAĞLIK POLİTİKASI ANALİZİ + + + + + + + + + + + + + +
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ + + + + + + + + + + + + + +
SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ VE YÖNETİMİ + + + + + + + + + + + + + +
SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE İYİLEŞTİRME VE AKREDİTASYON + + + + + + + + + + + + + +
TEZ ÇALIŞMASI
YETERLİLİK

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14
SAĞLIK KURUMLARINDA STRATEJİK YÖNETİM VE LİDERLİK + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
SAĞLIK HİZMETLERİNDE PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMASI
SAĞLIK KURUMLARINDA SAYISAL KARAR VERME YÖNTEMLERİ
SAĞLIK HİZMETLERİNDE SONUÇLARIN YÖNETİMİ VE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ + + + + + + + + + + + + + +
SAĞLIK KURUMLARINDA MALİ ANALİZ + + + + + + + + + + + + + +
SAĞLIK HİZMETLERİ FİNANSMAN VE SUNUM SİSTEMLERİ + + + + + + + + + + + + + +
SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET MUHASEBESİ + + + + + + + + + + + + + +
SAĞLIK KURUMLARINDA BÜTÇELEME + + + + + + + + + + + + + +
SAĞLIK REFORMLARI + + + + + + + + + + + + + +
İLERİ SAĞLIK EKONOMİSİ + + + + + + + + + + + + + +
; ;