Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders
FİNANS TEORİSİ
STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİ
İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
MUHASEBE TEORİSİ
ŞİRKET DEĞERLEME STRATEJİLERİ

Seçmeli Dersler

Ders
FİNANSAL MUHASEBE GELİŞMELERİNİN DEĞERLEMESİ
MUHASEBE TARİHİ
ULUSLARARASI FİNANSMAN TEKNİKLERİ
VADELİ İŞLEM PİYASALARI MUHASEBESİ
SOSYAL AMAÇLI MUHASEBE YAKLAŞIMLARI
TÜREV PİYASALAR
YÖNETIM MUHASEBESI GELIŞMELERININ ANALIZI
PORTFÖY YÖNETİMİ
FAALİYET TABANLI MALİYETLEME
TRANSFER FİYATLAMASI
STRATEJİK YÖNETİM MUHASEBESİ VAK'ALARI

Zorunlu Dersler

Ders
FİNANS TEORİSİ
STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİ
İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
MUHASEBE TEORİSİ
ŞİRKET DEĞERLEME STRATEJİLERİ

Seçmeli Dersler

Ders
FİNANSAL MUHASEBE GELİŞMELERİNİN DEĞERLEMESİ
MUHASEBE TARİHİ
ULUSLARARASI FİNANSMAN TEKNİKLERİ
VADELİ İŞLEM PİYASALARI MUHASEBESİ
SOSYAL AMAÇLI MUHASEBE YAKLAŞIMLARI
TÜREV PİYASALAR
YÖNETIM MUHASEBESI GELIŞMELERININ ANALIZI
PORTFÖY YÖNETİMİ
FAALİYET TABANLI MALİYETLEME
TRANSFER FİYATLAMASI
STRATEJİK YÖNETİM MUHASEBESİ VAK'ALARI

Zorunlu Dersler

Ders
FİNANS TEORİSİ
STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİ
İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
MUHASEBE TEORİSİ
ŞİRKET DEĞERLEME STRATEJİLERİ

Seçmeli Dersler

Ders
FİNANSAL MUHASEBE GELİŞMELERİNİN DEĞERLEMESİ
MUHASEBE TARİHİ
ULUSLARARASI FİNANSMAN TEKNİKLERİ
VADELİ İŞLEM PİYASALARI MUHASEBESİ
SOSYAL AMAÇLI MUHASEBE YAKLAŞIMLARI
TÜREV PİYASALAR
YÖNETIM MUHASEBESI GELIŞMELERININ ANALIZI
PORTFÖY YÖNETİMİ
FAALİYET TABANLI MALİYETLEME
TRANSFER FİYATLAMASI
STRATEJİK YÖNETİM MUHASEBESİ VAK'ALARI
; ;